şükela:  tümü | bugün
 • 17 şubat 2004 tarihinde denizli valiliğine gönderdiği yazı ile kılık kıyafet kanununa titilikle uyulmasını isteyen komutanlıktır.

  yazının özeti ise şu şekilde:
  son günlerde basın yayın organlarında yer alan resim ve görüntülerden de açıkça anlaşılacağı üzere, yurdun bazı il ve ilçelerinde veya bazı il ve ilçelerin kurtarılmış bölgelerinde, devrim kanunları arasında yer alan ilgi (b) ve (c) kanunlara açıkça aykırılık teşkil edecek şekilde, sarık ve cübbeli erkeklerle, başından topuğuna kadar kara çarşaflı kadınların, idari ve adli makamlardan hiçbir müdahale görmeksizin halk içinde serbestçe dolaştıkları hayret ve esefle müşahede edilmektedir.”

  (bkz: hayret ve esefle müşahade etmek)
  (bkz: devrim kanunları)

  http://www.ntvmsnbc.com/news/265146.asp
 • askerliğimi bizzat karargahında yaptığım yer. zira o vakit kemal ay tuggeneraldi. o böyle yamuk yapmazdı, alain delon gibi adamdı valla.
 • cüppe ve sarığın, aynen türbanda olduğu gibi, başlı başına bir dini üniforma olmadığını, ve hatta dini üniforma diye bir halt olmadığını kavrayamayan, zihni örümcek ağı bağlamış insanların nasılsa pek de kaale alınmayacak, uyarı niteliğindeki eylemin çıkış noktası. cumhuriyetin kuruluşundaki gerekçeli uygulamaları bugün de sürdürmek için yanıp tutuşan zihniyete sormak gerekir, o zaman yapılanların ne kadarının bugün de uygulanmasını istemektedirler? hala insanların giyimleriyle zihniyetlerinin birbirine orantılı olarak değiştiğini düşünenler buyursunlar küpemi de çıkarsınlar, zira ibne falan olmuşumdur ben büyük bir ihtimalle.

  tsk ya saldirmanin dayanilmaz hafifliği'ne karşılık tsk'nin üstüne vazife olmayan işlere maydonoz olması bazılarını mutlu ediyorsa, ordunun saltanatına susanmışsa, acilen devlet eliyle bu bastırılamayan şevk sahiplerine zaman makinesi tedarik edilmesi en büyük temennizmizdir.

  imza: modern dünya sakinleri
 • bu tarz haber ve olaylar tamamen sahte gündem yaratmaya yönelik polemiklerdir. toplumsal bir parodiden ba$ka bir $ey degildirler. kamuoyu "$u futbolcu $öyle oynadi, taktik hataliydi" gibi alt akil olaylariyla ugra$tirilirken, üstteki dizayni görmesi perdelenir. üstteki dizayn çok çetrefillidir. islam'in tsk tarafindan bir tehdit olarak algilanmasi operasyonuna yöneliktir ve tamamen ortadogu hesaplari çerçevesinde olsa gerektir. (bkz: ılımlı islam)
 • 11. piyade tugay komutanlığının uyarısının . bu uyarı ile asıl hedeflenen, "tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile birtakım ünvanların men ve ilgasına dair" 677 sayılı kanunda sözü edilen unvanlara ait kılık kıyafetin aynı kanun tarafından yasaklanmış olması ve 2596 sayılı kanun nedeniyle kullananlar hakkında bu kanuna muhalefetten gerekli işlemin cumhuriyet savcılıklarınca yapılmasını sağlamaktır. her türkiye cumhuriyeti vatandaşının şikayet ya da suç duyurusunda bulunarak cumhuriyet savcılarını harekete geçirme hakkının bulunduğu ve ayrıca valilerin de cumhuriyet savcılarını göreve çağırma yetkilerinin de bulunduğuhukuk sistemimizde açıkça bilinen ve kabul edilen bir gerçek olduğuna göre, devletin bir kurumuna ait bir birimin valiliğe aynı nitelikte bir bildirimde bulunmasının bu kadar yadırganması öküz altında buzağı aramaktan başka bir şey değildir.
  ayrıca, denizli 11. piyade tugay komutanlığının uyarısının şapka iktisası hakkında kanunla çelişir bir yönünün bulunmadığı da açıktır. iktisa sözcüğü giyinme anlamına geldiğine göre, giyinme de bir ihtiyaç olduğuna göre, ihtiyaç duymayan kişilerin başlarına ya da ahlaka mugayir olmayacak şekilde başka vücut kısımlarına bir şey giymemelerini hiç bir kanunun yasaklamadığı da açık olduğuna göre şapka iktisası hakkında kanunun şapka giymeyi mutlak zorunlu hale getirdiğinden değil "başlık kullanmak isteyen kişilerin" şapka dışında bir başlık kullanmalarını yasakladığından bahsedilebilir ancak.çünkü bilindiği üzere kanunlar yalnız lafzıyla değil ruhuyla yorumlanır. açıklanan çerçevede şapka kanununun uygulanabilirliğiğni yitirmiş bir kanun olduğu yönündeki görüşler doğru değildir. çünkü kanunun amacı şapkayı zorunlu kılmak değil, şapka dışında kalan sarık vb. başlıkların kullanılmasını önlemektir.
  bu nedenle sözkonusu birliğin uyarısını şapka giymeyenler için de yapmadığından dolayı çifte standart ve siyaset iddialarında bulunmak art niyet göstergesinden başka bir şey değildir. denizli 11. piyade tugay komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyarı olsa olsa cumhuriyet kanunlarının uygulanmasını sağlamaya yönelik sorumlu bir kamu görevlisi ve hatta sorumlu vatandaş davranışıdır. kutlamaktan başka yapacak bir şey yoktur.
 • son derece doğal bir şikayet hakkını yaptığı uygulama ile doğal olmaktan çıkarmış kurum.şöyle ki eğer tugay komutanı bireysel olarak cumhuriyet savcılığına gidip ahmet mehmet bilmem kim şu şu kanuna muhalefet ediyor gereğini arz ederim demiş olsaydı son derece normal olurdu.ama aynı tugay komutanı bireysel şikayet yerine mensubu olduğu kurumun temsilcisi olarak valiye yazı yazıp icabına bakıverin şu guruhun şeklinde bir talepte bulunursa ki bulunmuştur bu hak kullanımından ziyade bulunduğu makamın yetkisini aşan bir hareket haline gelir.yapılan eylem ise o kurumun ve makamın itibarını zedeler.askerin görevi ülke sınırlarını savunmaktır sınırların içinde olan bitene kolluk kuvvetleri müdahale eder/etmelidir.
 • denizlide bazı kesimlere kılık kıyafet konusunda ufaktan ayar veren komutanlık.

  bahsi geçen yazının basına yansıdığı, valilik ve diğer bazı kaynakların yok öyle bir şey dedikleri dönem karcı dağında piknik yapmaya gitmiştik. sağda solda ne güzel insanlar eğlenirken bir köşede yazıya konu olan insanları görmüştük ve şok geçirmiştik. 3 tane yeşil cübbeli, sarıklı şalvarlı adam, 3 tane de siyah çarşaf giymiş kuvvetle muhtemel hatun kişi. aralarında 15 m mesafe ve bir perde. haremlik selamlık piknik olayında idiler.
 • ahanda $u anda askerliğimi yapmakta olduğum.(bkz: bizzat tugay komutanına çarpılarak tugayda tarihe geçmiş insan.)$:179
 • 313.cü donem piyade er olarak askerlik gorevimi yapacagım yer.
 • kışlasının revirine revir denmeyen yer.neden oladuğunu anlamadım ama sormadım da.dokuz ay botunca tabip asteğmenlik yaptım bir kez olsun merak etmedim neden oraya hasta ilk muayene yeri dendiğini.(bkz: bitse de gitsek).halbuki revir demek daha kolay.