şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kısaca abyyhy olarak da bilinir inş müh 'ler arasında.
  kasmayın işte aynı şey..
 • ts 500'le beraber uygulanması gereken yol yordam.inşaat mühendislerinin hakim olmaları gereken yönetmelik.
 • güncel adı deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik olan 2007 yılında yürürlüğe girmiş, performansa göre tasarımı baz alan, abybhy 1998'e göre özellikle deprem perforansı belirlenmesi yaklaşımında (bkz: yedinci bölüm)değişiklikler ve yenilikler içeren yapı mühendislerinin kutsal kitabı. bizzat hazırlayan komisyon üyelerince bile eleştirilmesi sık sık yenileneceğinin ve revizyona uğrayacağının işareti, zaten olması gereken de bu.
 • inşaat mühendisleri odası'ndan temin edilinebilecek şartaname.
 • (bkz: dbybhy)
 • türkiye deprem bölgeleri haritasıyla belirlenmiş tehlike bölgelerde yapılacak bina türü yapıların, depreme dayanıklı olarak inşa edilebilmesi için gereken hesap esasları ile yapım kurallarını, binaların önem derecesi ve yerel zemin koşullarını da dikkate alarak belirleyen bir yönetmeliktir. mevzuatımızda ‘afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik’ olarak yer alır. deprem yönetmeliği, 1940 yılından bu yan teknolojik gelişmeler ve güvenlik yaklaşımlarına bağlı olarak sekiz kez değiştirilmiştir.

  türkiye’nin deprem yönetmelikleri ve yılları
  1940- zelzele mıntıkalarında yapılacak inşaata ait italyan yapı talimatnamesi: bu yönetmelik daha çok mimari konulara ağırlık vermiştir. kat yüksekliği, duvar kalınlığı gibi konulara dikkat çekmiştir.

  1944- zelzele mıntıkaları muvakkat yapı talimatnamesi: cezai işlemlerden bahsetmektedir. betonarme yapılardan ayrıntıya girmeden bahsetmiştir ayrıca zemine önem vermiştir. bu yönetmelikte, binalarda an fazla 50 metre, yığma yapılarda en fazla 40 metre, ahşap yapılarda da en fazla 12 metre bina yüksekliğine izin verilmiştir.

  1949- türkiye yersarsıntısı bölgeleri yapı yönetmeliği: deprem bölgelerinin dereceleri belirlenmiştir fakat cezai yaptırımları ortadan kaldırılmıştır. deprem kuvvetlerinin hesaplanması için ilk defa bu yönetmelikte formül verilmiştir.

  1953- yersarsıntısı bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik: deprem kuvvetleri hesaplanması bu yönetmelikte daha detaylı incelenmiştir. yapı türlerinin oranlarından da bu yönetmelikte bahsedilmiştir.

  1962- afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik (abyyhy): deprem dışında su baskını ve diğer afetleri de içine alan bu yönetmelikte, deprem kuvvetleri hesaplamaları gelişmiştir. deprem bölgelerinde yapılacak yapıların özelliklerine de yer verilmiştir.

  1968- afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik (abyyhy): betonarme yapılar bu yıllarda yapımı hızlanmış önemli hale gelmiştir. bu yönetmelikte ise betonarme yapıların özelliklerinden, boyutlarından bahsedilmiştir. görsellerle anlatılan yönetmelik, deprem hesabını daha ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır.

  1975- afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik (abyyhy): bu yönetmelik ülkeyi 1., 2., 3. ve 4. deprem bölgesi olarak ayırmıştır. deprem kuvvet hesapları her türlü parametreye göre en detaylı şekilde yer almıştır ve betonarme yapılar hakkında daha fazla detaya yer verilmiştir.

  1998- afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik (abyyhy): gelişen teknoloji ile yapılan deprem hesaplarının detayları yer almaktadır. uluslararası düzeyde yer alan deprem yönetmelikleri örnek alınmıştır. bina yapımında kurallara uyulması istenmiştir. binanın tüm detayları bu yönetmelikte anlatılmıştır. bina özelliklerine tek tek değinilmiştir.

  2007- deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik: bu deprem yönetmeliği, 1999 yılında meydana gelen büyük deprem sonrasında yapılmaya başlanmıştır. uluslararası standartlara uygunluk ve ab uyum yasaları göz önüne alındığı için bu kadar geç yürürlüğe girmiştir. binaların özellikleri en ince detayına kadar anlatılmış, cezai işlemlerden bahsedilmiş ve bölgelere göre yapılaşmadan bahsedilmiştir. binalar için çok detaylı hesaplamalar, bina yapımında kullanılacak malzemelerde bu yönetmelikte anlatılmıştır.

  2014 yönetmeliği: başbakanlık afad olarak ara vermeden devam edilen mevcut deprem yönetmeliğinin günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre güncellenmesi çalışmaları kapsamında bir çalıştay gerçekleştirildi. başkanlığımız deprem dairesi başkanlığı tarafından 3 -4 mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda konularında uzman akademisyen, kamu personeli, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 75 kişilik güncelleme komisyonu çalışmaları gözden geçirmek üzere ankara’da bir araya geldi.
 • sakince arkanıza yaslanın ve ölümünüz yüzünden kaderi suçlayın
 • yeni kısaltması tbdy, yani türkiye bina deprem yönetmeliği'dir.
  önemli değişikliklerden bir tanesi, deprem bölgeleri haritasının değişecek oluşu. artık bir adım atarak 2. derece deprem bölgesinden 1. dereceye geçiş olmayacak, koordinata göre deprem seviyeleri belirlenecek.
 • yeni halinin taslağı uzun zamandır incelenmesi için ilgili kişilerin elindedir ama bir türlü yürürlüğe konulamamıştır. inceleyenlerin söylediğine göre çok karmaşık ve detaylı olduğu, tam ve doğru anlaşılması için üstünde bayağı bir kafa yorulması gerekiyormuş. belki de bir sadeleştirme işine gidildi.