şükela:  tümü | bugün
 • derin ergenekon gerçeği
  kurtlar vadisi, ergenekon, agarta
  önsöz

  ergenekon'un bulunduğu yer tamamen kurtlar vadisidir. kurtlar vadisine girmek bilgi ister, sabır ister, güven ister, enerji çakralarının tam çalışmasının yanında yediden onikiye çıkan çakralarının bilincinde olunmak ister, genetik aşılanmadan geçmek gerekirliliğini ister.
  sistemde anlatılan kurdun dört ayaklı dağlarda dolaşan kurt olduğu sanısının yıkılmasının bir gerekirlilik olduğunun da bilinmesi gerekir.
  derin ergenekon...

  türk milleti özel bir millettir. bu özelliğini hem yaratılışından almış hem de sonradan eklenen üstünlüklerle onu cihanın efendisi haline getirmiştir. bu efendilik asla kendini beğenmişlik veya başkalarını küçümsemek gibi bir oluşumu çağırmamıştır. bu milletlerin kaderinin bir gerekirliliği durumunda olan bir oluşumu simgeler.
  türk milletinin, sirrus misyonunun (8.6 ışık yılı uzaklıkta olan bir yıldız) yaratılış modu ile nasıl ve neden ilişkilendirilmesi ile ilgili bazı ezoterik bilgilerin ortaya çıkması sağlanacaktır.

  "işe aydınlık ve karanlık güçlerin gizli yeraltı merkezleri olan agarta ve şamballa'dan başlamak gerekiyor. kozmik kökenli bilgilerin mu kültüründen atlantis'e geçtiğini söyleyerek konuya başlayalım. atlantis'in yaşanan parlak dönemlerinden sonra, insanlığın aşağıya çekiliş süreçlerine uygun olan dejenerasyon gittikçe arttı. iyi ve kötü mücadelesi bütün hızıyla devam eder hale geldi. atlantis iki kutba ayrıldı.

  kozmik bilgileri kötü bir şekilde insanlann zararına kullanmaya başlayan 'belilal'in oğulları' yoğun bir şekilde 'kara maji' uygulamalarına yöneldiler. parapsişik yeteneklerini bu alanda kullanmaya başlamaları o denli yoğunlaştı ki, kıtaların fiziki ve atmosferik dengeleri ciddi bir şekilde bozulmaya başladı. bir'in oğulları'nın tüm iyi girişimleri sonuçsuz kaldı. sonunda araları iyice açılan iki grup arasında, tarihte ilk kez majik yöntemlerin de kullanıldığı büyük bir savaş çıktı. sayıca üstün olan belial'in oğulları yıllar süren savaştan galip çıktılar. kazanan 'karanlığın oğulları' oldu.

  kıtaların fiziki ve atmosferik dengeleri bu savaşta iyice bozuldu ve sonunda birbiri arkasına tufanların yaşanmasına sebebiyet verdi. kıtaların tamamen sulara gömülmesinden önce her iki grubun temsilcileri çevre kıtalara göç ettiler. ve kendilerine iki ayrı yeraltı merkezi kurdular. bir'in oğullarının kurduğu merkez 'agarta', belilal'in oğullarının kurdukları merkez 'şambala' adıyla anılmaya başlandı.
  her iki grubun ellerinde bulunan bilgiler aynıydı ama kullanım alanları birbirlerinden son derece farklıydı.

  (ortaçağda yapılan ve şeytanı tasvir eden tablolardan birinin adı belial'dir.)

  yeraltında merkezleşen bu iki ayrı grup, çalışmalarını buralarda sürdürdüler. agarta bir çok inisiyeyi ve bazı peygamberleri gizli yeraltı merkezlerinde eğitti. ezoterik bilgilerin tamamen unutulmaması için çeşitli inisiyatik merkezlerin kurulmasına ön ayak oldular.
  şamballa ise dünya üzerinde yaşayan insanların bilgiden uzaklaşması için çeşitli faaliyetlere girişti. dünya üzerinde yaşayan bizim devremiz insanlarından bazılarıyla irtibata girerek, asıl amaçlarını gizleyerek, onları kendi felsefeleri doğrultusunda eğittiler. çeşitli kurum, loca, grup ve derneğin kurulmasına ön ayak oldular. tek bir amaçları vardı: insanları 'ezoterik bilgi'den uzak tutmak. bu gruplar uluslararası örgütlendiler. hemen her ülkede merkez oluşturdular. bazı kilit noktaları ellerine geçirdiler.

  bütün bunlar olup biterken, dünyanın aşağıya iniş sürecinin de sonlarına gelindi. bu süreçte 'şambala' çok daha geniş taraftara sahip oldu. bunun böyle olması dünyanın genel aşağıya iniş sürecine de uymaktaydı. bunlar 'kara tarikat' üyeleridir. bu tarikatın amacı şöyle bir gelişim gösterir.

  insanları bilgiden uzak tutmak ve cahil bırakmak için, bir takım sırlarla insanların karşılaşmalarını önlemek amacıyla büyük bir organizasyon oluşturmuşlardır. bu organizasyonun üyeleri tüm dünyaya yayılmış durumdadır. bu tarikat ezoterik bilgileri ve belgeleri yöntemlice yok etme konusunda büyük bir başarıya ulaşmışlardır. bu kara cüppelilerin uygarlık kadar eski olduklarıyla ilgili ezoterik manada ciddi belgeler bulunmaktadır.

  bunların üyelerine kara cüppeliler denir. bu tarikat mensupları, tarih içinde yaptıkları inanılmaz komplolarla gündemde kaldılar. iskenderiye kitaplığının birkaç kez yakıldığı ve ezoterik bilgiler içeren kitapların yok edildiğini ve eski mu kültürü ve sırlarını içeren belgelerin nasıl çeşitli entrikalarla ortadan kaldırıldığını tarih bilmektedir.
  insanlığın aşağıya iniş sürecinde ilerlemesinde önemli bir fonksiyon gördüler. ve bunda büyük bir başanya ulaştılar.

  bu açıdan bakıldığında büyük bir vazife gördükleri söylenebilir. ama artık işlerin değişme vakti gelmeye başlamış durumdadır.
  şambala'nın etkinliğinin artık sonlanna gelinmiştir.
  yani insanlık, genel inişten genel çıkışa geçme arifesinin eşiğine gelmiş ve burada durmaktadır. şambala ve onun uzantısı konumundaki grupların etkisinden insanlık yakasını kurtarmak zorunda olduğu günlere doğru hızla ilerlenmektedir."

  çok binlerce yıl önce başlayan ve günümüze kadar devam eden bu süreçten kuşkusuz ülkemiz de fazlasıyla nasibini almış durumdadır.
  türk milletinin binlerce yıldır agarta ve şambala ile nasıl bir diyalogu olduğunun açıklamalarını yaparken tarihin derinliğine inmek gereği doğmuştur. ezoterik bilgilerin bir kısmının sergilenmesi bile düşünce ufkumuza açılar kazandıracaktır. bu anlatılan bölümlerin gerçekliğini ruhunda duyanlar, yeni ve gizli bilgilerin gelmesiyle kendi milletini daha yakından tanıyacaktır.

  türk milletinin tarihi misyonunu incelerken genetiğine işlenen kahramanlık destanlarıyla dolu olduğu gerçeğini söylememize gerek yok sanırım. dünya yüzünde türk milleti kadar düşmanı olan bir millet daha yoktur. acılara çare olmuş, dertlilere şifa bulmuş, mazlumun yanında olmuş, güçsüzü korumuş, dünyada çok düzenler kurmuş ve bu düzenlerin adaletle pekişmelerini sağlamış, yani aklınıza gelecek ne kadar erdem varsa; türk bunu yaşamış ve yaşatmıştır. türk kelimesin anlam ve değerini bilen ve bunun gereğini yapan bu ulusun tek güvendiği yer ilâhi sistem olmuş, tek tanrı fikrini genetiğine işleyen bir ulus olma özelliğini en önce türk'ler yaşamıştır. işte bu ayrıcalık o'nu destanlaştırmış, o'nu tanrı'nın kırbacı yapmıştır.

  şamballa her zaman türk milletinin bu özelliğine darbe vurmuştur. ara ara başarır gibi görünse de türk genetiği bu olumsuzluklara set olmuştur.
  verilen örneklerden de görüleceği üzere türkler kurdu bazen soylarının kökeninde, bazen de tanrı ile insan arasında görmüşlerdir. hatta kurdu, tanrı'nın yeryüzündeki şekli olarak bile ifade eden metinlere rastlanz. türk kültüründe "kurt"u tanrı'nın bir elçisi gibi de gören anlayışın oldukça hakim olduğu da görülmektedir.

  dünya üzerinde bir çok toplumda kurt sembolünün karşımıza çıkması onun evrensel bir sembol olduğunu gösterir.
  bu sırlara sahip olduğunu bildiğimiz ve daha önce bahsettiğimiz dogon'ların varlığıyla ilgili yine birkaç söz söylemek gerekiyor.
  dogon'lar, uzay gemisiyle inen mitolojik bir atalarının soylarından geldiklerini iddia ediyorlar ve bu uzaylı atalarının geldikleri yıldızın ismini de açıklıyorlardı bu sirius-b idi.

  ve konunun en ilginç tarafı da, bu yıldızı mitolojinin sembollerinde bir "kurt başı"yla sembolleştirmiş olmalarıydı.
  türklerin, gökyüzünden gelerek bir ışık huzmesinin içinden çıkan "gök kurt"u ataları olarak göstermeleriyle; afrika'nın en ilkel kabilesi dogonlar'ın uzaydan geldiğini söyledikleri mitolojik atalarını yine aynı şekilde bir kurt olarak ifade etmeleri arasında büyük bir benzerliğin ve paralelliğin olduğu böylelikle ortaya çıkmış bulunuyordu.

  aslında kurt ya da dik kulaklı köpek-kurt karışımı semboller başka ulusların mitolojilerinde ve inisiyatik bilgilerinde de karşımıza çıkmaktaydı. ancak hiçbirinde, bu sembolün sirius takım yıldızı ile ilintili olduğu, bu kadar açık bir şekilde dile getirilmemişti.
  siriusyen kültürüyle irtibat gizli yeraltı merkezleri
  bu bilgileri efsaneler de doğrular... günümüze kadar gelebilen bütün ezoterik bilgilerde de bu konu dile getirilmiştir. himalayalar'ın kuzey'inde, hindikuş dağları'nın altında bazı yeraltı kentlerinin bulunduğu açıkça ifade edilmiştir.

  bu kentin, yukarıda da aktarılmış olduğu gibi bir çok mitolojik kayıtlarda "yeraltı cenneti" olarak tanımlanmış olması ise, konunun asıl can alıcı noktasıdır...
  ezoterik bilgilere göre; bu "yeraltı cenneti"nde, dünyanın yüzeyi ile nadiren irtibat kuran "altın insanlar ırkı" bulunmaktaydı. bu kişilerin zaman zaman, çeşitli yönlerden yukarıya doğru uzanan tünellerden geçerek, dış dünyaya çıktıkları ve bazı insanları özel olarak eğitmek için yanlarına aldıkları söylenir.

  iç moğolistan'ın moğol kabileleri arasında, bugün dahi, tüneller ve yeraltı dünyaları hakkında çok çarpıcı gelenekler mevcuttur. bir moğol efsanesine göre: "bu tüneller afganistan içlerinde bir yerde ya da hindikuş bölgesi'nde bulunan ve tufan öncesi nesilden gelen bir yeraltı dünyasına uzanır..." efsane buraya bir isim de vermiştir: "agharti."
  efsane, agharti adını verdiği bu yeraltı uygarlığının dünyadaki diğer yeraltı uygarlıkları ile tüneller sistemleriyle bağlantılı olduğundan da söz etmektedir. efsane bir başka önemli aynntıdan daha bahseder: gizli yeraltı dünyası, tahılların büyümesini sağlayan ve insan sağlığına yararlı olan farklı bir tür yeşil parlak ışıkla aydınlatılmaktadır.

  efsanede geçen yeşil ışık kayda değer bir özelliktir. çünkü bir çok araştırmacı bu yeşil ışığın dünyanın çeşitli yörelerinde bulunan diğer tünellerde de görüldüğüne dikkatleri çekmektedirler. (ezoterizmde "yeşil"in, inisiyatörlerin rengi olarak kabul edilmiş olması da ilginç bir paralellik gösterir.)"

  dağ anlatımının türk milleti için öneminin ne olduğunu anlattık. dağ ve mağara başlı başına gizemlerin ilk oluşumunu bizlere anlatan bir külttür.
  şu anda türkiye'miz agarta'nın hızlı eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. şamballa'nın etkisinden büyük ölçüde kurtulmaya çalışmaktadır. bu sebeple türk ulusu'nun üstün değerlerini anlamayan ya da anlamak istemeyenlere tavsiyelerimiz olacaktır. ayıklanma döneminin en üst seviyelerine gelindiği bu çağda her şey aniden değişecek. aniden ölen varlık gibi spatyomda asılı kalınmak istenmiyorsa, bu çağrılarımıza kulak verin. atalarımızın hem genetik olarak hem de kültürel yapı olarak hangi köklere sahip olduğunu ele aldık.

  türk'lerin kurt'tan türeyiş efsanelerinden bazılarını ele aldığımızda, türk'lerin "galaktik uygarlıklar"dan biri olan siriusyen varlıklar'ca genetik bir aşılanmadan geçirilmiş olduğunu artık biliyoruz. sirius ve mu yani bu iki öge türk kültür tarihinin temel yapı taşlarıdır. bize bu konuda en büyük ipuçlarını veren tarihi kayıtlann başında türkler' in ünlü "ergenekon efsanesi" gelmektedir.
  ergenekon'un sırrı

  bu yer, tufan öncesine ait mu kıtasıdır. işte atatürk'ün 1930'lu yıllarda karşılaştığı en büyük gerçeklerden biri buydu...
  dikkat edilirse mu göçleri sırasında hunlular diye bir ulus henüz daha ortalarda yoktu... bunun nedeni çok basit. çünkü biz mu uygarlığından bahsederken fark etmiş olduğunuz gibi günümüzden 30.000 ila mu'nun batış tarihi olarak bilinen en son 12.500 yıl öncesinden bahsettik. buna karşılık eski tarih bilgilerimizi hatırlayacak olursak, resmi tarihlere geçmiş bilinen ilk türk devleti olan hun imparatorluğu'nun başlangıcı mö 3. yüzyıla dayanmaktadır. yani günümüzden 2300 yıl öncesine...

  bütün bu destansı anlatımların direk olarak türk milletinin oluşumuna etkide bulunan diğer fikirleri de etkilemiş midir? diye sorulacak olursa alınacak cevap da evet olacaktır. konunun bütünlüğü içinde birini öbüründen ayırdığınızda anlatım eksik kalacaktır.
  sirius misyonunun türk milleti ile ilişkilendirmenin önemi türk destanlarında kendini nasıl bulduysa, agarta ile de bizzat karşılıklı ilişkilerin en üst düzeyde olması bu değerli varlıkların bizlere vereceği mesajı daha ciddiye almamızı sağlayacaktır.

  türk milleti'nin sirrus kökenli bir millet olduğunu, mağaralarla olan ilişkilerini, nesilden nesile aktarılan destanlarının önemini, agarta ile olan bağlantılarını anlatmaya çalıştık. buna ek olarak, son zamanlarda anlatılan ya da anlatılmaya çalışılan ergenekon misyonunun özelliklerini okült bilgi olarak kısaca vereceğiz.

  ergenekon'un yukarıda anlatılan özelliklerin yanında, bilinmesi gereken en önemli yanını şöyle özetleyebilirim: "agarta'nın merkezinde bulunan ergenekon, bilgi işlem ve uygulama merkezi konumunda bir oluşumdur." bunun nasıl ve neden oluştuğunun, kim ya da kimler tarafından kullanıldığının sorusu, anlatımların içinde yer alacaktır. bu satırlar bana ziya gökalp'in bir dörtlüğünü hatırlatmıştı. bu dörtlüğü de yazarak konularla olan bağlantısını sizlerin engin görüşlerinize sunacağım.

  "ergenekon yurdun adı,
  börteçine kurdun adı,
  dört yüz sene durdun hadi,
  çık ey yüz bin mızrağımız."

  evet yüz bin mızrağın çıkacağı zaman geldi. hep beraber göreceğiz.
  bu satırları yazarken, yine on iki yıl öncesi bir gazetede arslan tekin'in kaleme aldığı ankara imparatorluğu adlı yazı, gerçekten çok ilginç bir konumla bizlere mesaj veriyor. bu yazıyı da okuyalım ki, oturmamış zannettiğimiz taşların da yerine oturmasını sağlayalım.
  "işte şimdi ankara merkezli türkiye, bu sancıları çekiyor. doğum saati yaklaştı, takdir, şu anda cenine sarılmış ipleri çözüyor. filizin sürmesi için onu çevreleyen sert kabuğun çürümesi nasıl mukadderse, ankara'da ruhundaki ilâhi mesajı sunmaya mani unsurları ayıklıyor."

  etrafımızda cereyan eden olaylar bize de kaos ve gelecek endişesi şeklinde yansıyor. oysa acaba gerçekten bir kaosu mu yaşıyoruz, yoksa filiz sürmeye durmuş, çekirdeğin cidarını yırtma sancılarını mı?
  önce bir soru: acaba insanoğlu tam plânladığı gibi gerçekleşmiş kaç olaya tanık oldu? yahut insanlığın ulaştığı şu seviye, ne kadarıyla onun eseridir? bu gelişen, değişen, yenilenen olaylarda, yaratıcının hiç mi dahli yok? şans veya takdir de diyeceğimiz üçüncü faktörün bu olaylardaki yeri ne?

  ama olmadı. bütün bir dünyanın ittifakına rağmen bu başarolamadı. onlar bizi mahvetmek istedikçe, asıl plân sahibi, "üçüncü faktörle" olayları, gelişmeleri hep lehimize çevirdi.
  evet ankara başkentti anadolu mukaddes vaatlere gebedir. yaklaşmakta olan da sabahın ta kendisidir. ufkumuzda parıldayan da sabah yıldızı...
  az sonra güneş doğacak. çektiklerimiz ve daha bir müddet çekeceklerimiz de "faluku'l-habbi ve'n-nevâ"nın bütün eşyaya vazettiği "doğuş" kanununun sancılarıdır. sistem kendisine yapışmış yabancı unsurları ve ayrık otlarını temizliyor.

  iyi ve kötü günler, tann'nın takdiriyle, insanlar ve milletler arasında el değiştirir. dün ümitsizlik ve cehalet yüzünden onlara kaptırdığınız "talih yıldızı", tann'nın keremiyle yeniden bizim ufkumuza yöneldi. artık tarih bizden yanadır. kozmik takvimin baharı, bizim iklimimizde filizleniyor. yeter ki biz ümit var olalım. büyük bir islâm aliminin de belirttiği gibi "artık tann'nın adını yüceltmek için mekke'de bile olunsa anadolu'ya gelinmek gerekir."

  dünya enerjilerinin yeniden şekillendiğini ve bu şeklin sürekliliğini artık bilim bas bas bağırarak insanlara duyurmaktadır. bu süreçte dünyada en yoğun enerji alanlarının anadolu toprağı olduğunu ifade edelim. dünyaya yön verecek çok üstün bilgilerin ışığının da buradan yayılacağını hatırlatalım. karaman-konya-akşehir üçgeninden yayılacak bu enerji bizleri farklı zaman boyutuna götürecek. türkler'in bilinmeyen yurdu ergenekon da bu üçgen içerisindedir. bu üçgen içerisinde farklı boyutlara açılan sevk kapılan vardır. bunun nasıl işlediğini kısa sürede hep beraber yaşayacağız.

  zaten türk insanının şuurlu yaşayanlarının bundan haberdar olduğunu biliyoruz. hz. mevlâna'nın bu sırlar ve sevk kapılannm bilincinde bir varlık olarak, yerin altında farklı boyutlar içinde yaşayan ve bizim dünyamızdan iki milyon yıl ileri olan güneşi sirius olan başka bir dünyaya gittiğini biliyoruz. bu farklı dünyanın adı agarta'dır. agartalar atlantis'in büyük varlığı, atatürk tarafından da araştırılmış ve bununla ilgili birkaç kitabı da türkçe'ye çevirterek mu ve atlantis'i türkiye'nin gündemine soktuğunu biliyoruz.

  agarta'nın dünya ile iletişim kurduğu birçok merkezler vardır. dünyadaki ezoterik, (içrek) okült, (sembolik) ve inisiyatik (gizli) merkezlerden alınan bilgiler bizim düşünce ufkumuzu genişletici özellikler taşır. işte anadolu ve konya ezoterik ve inisiyatik merkezlerin odağında olan yerlerdir. konya'nın bu yeni yüzyıldaki yeri çok önemlidir. işlevler açısından görevlidir. görevli bir şehir olan konya bütün dünyaya ışığını buradan yayacak ve bu enerjisini herkes hissedecektir. toplu tekâmülün kaçınılmaz sonucu olacak yüksek enerjili hayat boyut yükselişine kadar sürecektir.

  anadolu'ya horasan'dan gelmiş olan mevlâna'nın mesnevilik inisiyasyonunu oluşturacağı yer olarak konya'yı seçmiş olması, tüm ezoterizmle ilgili araştırma yapanlarca bilinmektedir ki belirli bir spiritüel coğrafya bilgisine dayanmaktaydı.
  ergenekon türk milletinin yeniden doğuşudur. türk sözünün aslının tanrı'dan geldiğini bilen türk insanı ergenekon'u genetiklerinde bulduğunu bu asırda daha iyi anlayacaktır.
  oyun bitince
  kurtlar vadisinin bulunduğu yerin özel adı ergenekon'dur. ergenekon türk'ün milli duruşudur. bu duruş tann'nın özüne kadar gider. ergenekon'a anadolu topraklarından ulaşım, karaman konya akşehir üçgeni içinden yapılır. farklı bir zaman boyutundadır. destan zamanlarındaki ulaşımın asya'dan olduğu doğruydu. ama bugün için ergenekon'un anadolu'ya geçmesi bir plânın gereğiydi. yani zaman kaymaları mekânları da etkileyerek, farklı zaman boyutuna anadolu'dan sağlandı.

  agartanın bilgi işlem ve uygulama merkezi olan ergenekon'un işlevi çok özel zamanlarda ortaya çıkar. bu ortaya çıkış zamanlarını bilen varlıklar vardır. türk'ün yolunu aydınlatan bir özellikle mesajlar verirken de her gelişte genetiklerine bazı işlevleri eklerler. bu mesajlar bozkurt sembolü ile verilir. yol göstericiliğinin yanmda bazı aralarda yardımlarını bir ilâhilikle bu millete rahmet olarak verir. bu tanrısal bir oluşun gerçek yönüdür.

  agarta'da bu sistemin gönderilişi ve hazırlanışı üç kişilik bir ruhsal idari evrim üstadları tarafından türkiye'de (anadolu topraklarında) yedi kişiye ulaştırılır. bu ökült ve ezoterik bir öğretidir. bu evrimsel üstadlarının adı türk'tür. tanrı'yi türk kelimeleriyle anlatan ezoterik bilgi çok az inisiye bilmektedir. bu sebeple şöyle bir söylemi bizler kullanır olduk:

  çalış didin ve çalış yıldızlar kapacaksın,
  bir tanrı'ya bir de türklüğe tapacaksın!

  bu ulaşımın şifreleri çözülür. alt birimi olan kırk kişiye dağıtılır. kırk görevli bu sistemin dağılımını teknik bir şekilde türk insanına sunar. bu öğretinin ve uygulamanın bizzat sahibi ergenekon'dur. ergenekon'un görev alanlarının içinde türk ordusu'nun çok önemli yeri vardır. türk ordusu içinde bu görevler ve görevliler alpler ve erenler olmak üzere iki misyona ayrılırlar.
  her birim türk ordusunun okült birimlerini oluşturur. alpler, özel harp dairesinin faaliyetlerini devam ettirir. erenler ise işin parapsikolojik spiritüel ya da başka bir anlatımla ilâhi yönünün sergilemesini yapar. bu sistemin idarecileri çok özeldir. sistemin başında görülmezler. ve asla deşifre olmazlar.

  o öz ve çekirdek asla kaybolmaz. çünkü kundalini gücü nasıl ki zor zamanlarda ortaya çıkarsa, türk milletinin zor anlarında da bu sistem olaylara direk el koyar. sistem sürekli olmasına rağmen kendisini her zaman hissettirmez.

  konu atatürk tarafından çok iyi bilindiği ve sistemi çok iyi ayarladığı da bazı ökült ve ezoterik kaynaklar söylemektedir. atatürk de mu ve atlantis'ten gelme özellikleriyle agarta'da dolayısıyla ergenekon'da inisiye olmuş: sırasıyla alp, eren ve mürşit olmuş bir bozkurt'tur. bu önemli konuyla ilgili bilgilerin deşifre olmaması zamanı gelmediği içindir.

  hatta atatürk'ün türk hakkında söylediği şu sözleri de ayrı bir değerdir:

  "bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. bu sahne 7.000 senelik (en aşağı) türk beşiğidir. beşik tabiatın rüzgârları ile dallandı, beşiğin içindeki çocuk, tabiatın yağmurları ile yıkandı, o çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvelâ korkar gibi oldu, sonra onlara alıştı. onların oğlu oldu. bir gün o tabiat çocuğu, tabiat oldu. şimşek, yıldırım, güneş oldu. türk oldu. türk budur. yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir."
  türk sen'sin, sen türk'sün...

  şu çok iyi bilinmelidir: "oyun bitince şah ve piyonlar aynı kutuya girerler." devlet-i ebed müddet; devlet ilelebet yaşayacaktır, kavramının altında yatan en büyük gerçek: devlet yaşamak ve yaşatmak için oyun içinde oyunu sergiler. çünkü devlet ilâhi bir organizasyondur. öyle ki satranç oyunu içinde en büyük olan şah ve piyonlar kıyasıya emir komutayı yaşarlar. ama oyun bittiğinde, en büyük ile en küçük aynıdır. çünkü görev her şeyin üzerindedir.

  türk milletinin güçsüz gibi göründüğü anlarda bile devletin devamını sağlayan görünmeyen güçler, aynen görev başındadır.

  söylememiz gereken o kadar çok şeyler var ki, zamanı geldikçe bohçalar tek tek açılacak ve her şey ortaya dökülecektir.

  bugün için amerika dünyadışı bir çok misyon ile iletişim halindeydi. bu misyonların pozitif olan düşünce ve planlarını uygulamak için yaptığı antlaşmaların hiçbirisine sadık kalmadıkları için, amerika'nın bu gücü ellerinden alınmaya başlamıştır. bunun örneklerini her geçen gün hissederek anlayacağız. bu programın devamının türk milletine verildiğini ve uygulamanın nasıl olduğunu hep beraber yaşayacağız. amerika bugün için üzerinde yaşayan bütün negatifliklere izin vermiş ve dünyayı ele geçirme politikasının temelini bu negatif güçler oluşturmuştur. bu güçlerin arkalarında musevilik ve isevilik vardır. hatta bu negatif güçleri nötrlemek isteyen yüksek boyutlu varlıklar bile bu kara majicilerle mücadele etmektedir.

  bunun bilinen örneklerini esseniler tarikatı iki bin yıl önce vermişti. esseniler kumran'da kurdukları merkeze isa'dan çok önceleri gelmişler, isa'nın doğumuna 30 yıl kalınca bir gecede kaybolmuşlardır. yine esseniler isa doğduktan 6 yıl sonra aniden ve gizemli bir biçimde geriye dönmüşlerdir. çalışmalarını tamamlayan esseniler iseviliğin etkinliğinin arttığını görerek birkaç yıl sonra arkalarında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuşlardır.
  essenilerin pozitif yaklaşımı bile negatif güçlerin şambala'nın oyunlarını bozamamıştır. şambala'nın oyunlarının bozulduğu anlar gün geçtikçe yaklaşmaktadır. bu oyunu bir'in oğullarından olan agarta'nm en güçlüsü yapacaktır. bu güç ergenekon'dur. ikinci ergenekon'dan çıkış başlamıştır.1

  (ergenekon iddianamesi'nden alınmıştır. s.938-944)