şükela:  tümü | bugün
  • bir çok ders kitabında, ilköğretim ve ilköğretim öncesi çağındaki okutulan çocuk okuma kitaplarında, toplumsal cinsiyet rollerini temel alarak kadınların daha çok ev işi yapan, birincil görevi annelik ve karılık yaparken resmedilmesidir *. bir yandan toplumsal cinsiyet rolleri temel alınırken bu roller diğer yandan pekiştirilerek çocuğa verilir. ne yazık ki okullardaki cinsiyetçilik sadece ders kitapları ile sınırlı değildir. beden eğitimi dersleri, yapılan spor aktiviteleri, eğitsel kollarda ve tabi okul idaresi ve öğrenci & velileri arasında ilişkilerle de bu roller pekiştirilmeye devam edilmektedir.
  • bununla tanışmamız cin ali nin hayvanatbahcesine gitmesi ile başladı.
  • mesela tipik karakterler vardır.. bilimadamı*, doktor, mühendis hep erkektir.. kadınlar ise çok nadiren doktor olabilmekle birlikte genelde öğretmen yada hemşire olurlar..rahatsız edicidir..
  • (bkz: dilde seksizm)
  • özellikle hayat bilgisi kitaplarındaki aile resimlerinde toplumsal roller ve cinsiyet rolleri ile ilgili olarak çok net biçimde göze çarpan durum. baba işten gelmiştir, anne sofra kurmaktadır, erkek çocuk ders çalışmakta, kız çocuk yerde oturmuş bebekleriyle oynamaktadır. görüldüğü üzere kadının yeri mutfak, erkeğin yeri reis koltuğu,erkek çocuğun yeri ,geleceğin reisi olacağından okulu, kız çocuğun yeri ise ,okumasına falan gerek olmadığından(!) annesine selef olmak üzere evcilik oyunudur.
  • bu cinsiyetçilik anlayışını gösteren ders kitaplarının meşhur aile resimlerinin 30'lu yıllardaki versiyonunda anne ve baba gazete okumakta, kız ve erkek çocuk ders çalışmaktadır. bu da durumun 30'lu yıllardan sonra daha da vahimleştiğini gözler önüne sermesi bakımından ürkütücüdür *
  • ileri-geri mücadelesinin çok daha derinlerde ve çok güçlü bir zihniyet çatışması şeklinde sürdüğünün göstergesidir.