şükela:  tümü | bugün
 • determinist ` :determinizm` bir eda/yakla$im icerisinde bulunan ve/veya hareket eden..
 • sayısal anlamıyla her ne zaman çağrılırsa çağrılsın belli bir girişe hep aynı çıkışı verir. içinde olasılık bulunmaz.
 • regresyonda açıklayıcı değişkenin,bağımlı değişkendeki değişmelerin hepsini açıkladığı bir ilişkidir.
 • belirlenebilir, hesaplanabilir anlamlarına da gelen kelimedir.

  (bkz: deterministic process)
 • matematik veya fizikte deterministik bir sistemden bahsediyorsak eğer, söz konusu sistemin gelecekteki durumlarında olan değişmelerde hiçbir rastlantısallık olmadığından söz ediyoruz demektir.
  verilen bir noktada, zamanda sistemin durumunun tanımlanması bariz bir biçimde zor olmasına rağmen, fizik kuralları deterministik sistemleri temsil eden diferansiyel denklemlerle tanımlanır.
  örnek verecek olursak eğer, kuantum fiziğinde, bir sistemin dalga fonksiyonunun sürekli zamanla değişimini tanımlayanschrödinger dalga denklemi deterministiktir. bununla birlikte, sistemin dalga fonksiyonu ve gözlemlenebilir özellikleri arasındaki ilişki deterministik değil görünür.
  kaos teorisindeki sistemler deterministiktir. eğer başlangıçtaki durum kesin olarak biliniyorsa, böyle bir sistemin gelecekteki durumu teorik olarak ön görülebilir. ancak pratikte gelecekteki durumlar hakkındaki bilgi sınırlıdır.