1. çocuk yorumu;

    "kocaman dev çok ağır ve yürüdüğünde hertarafı sallatan şey eden şeye dev denir."
    süreyya (10)

    "insanlar devin üzerine biner."
    hafize (10)