şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ekonomi, tarih, politika, sosyoloji dallarında ciddi birikime sahip olmalı; fenni bilimler ve sanatla içli dışlı olmalı.

  iletişim kabiliyetleri yüksek, hitabeti boş konuşsa bile karşıdakileri etkileyecek düzeyde, hazırcevap, beden dilini yerli yerinde kullanabilen biri olmalı, bunu yaparken muhatabının sözlü ve sözsüz dilini iyi kavramalı ve analiz etmeli.

  halkın tüm kesimlerinin hassas noktalarına ustalıkla dokunabilecek, bu yolla ortak bir söylem inşa edebilecek kapasitede olmalı.

  hakların eşitliğini içselleştirmiş ve bunu halkın din, dil, ırk, soy, sop ile ayrışmış kesimlerinin bütününe uygulanmasını sağlayacak nitelikte olmalı. hiçbir kesimin mağdur konumuna düşmeyi ve bunu kullanmayı bir huy haline getirmeyi istemeyeceği bir toplum düzeni yaratma hedefinde olmalı.

  toplumun büyük bir kesiminin benimsediği değerleri benimsemiş olmalı. din, dil, mezhep, kültür gibi toplumun çok kolay kutuplaşabileceği alanlarda çoğunluğun fikriyatına benzer bir dünya görüşüne sahip olduğunu hissettirmeli.

  hiçbir dogmatik görüşün sıkı takipçisi olarak ortaya çıkmamalı. vatanı için elini taşın altına koyan, cesur, yetenekli, kıvrak zekaya ve sivri dile sahip biri olarak politikada yükselmeli.

  nabza göre şerbet vermekte usta olmalı. halkın birbirinden din, hayat görüşü, ırk gibi yönlerden ayrılmış kesimlerinin her birinin kendine has sorunlarını bilen, bunları çözme yolunda güven veren kişiliğe sahip olmalı. herkesin çözüm üretmekten aciz kaldığı noktalarda o yenilikçi fikirleriyle ortaya çıkıp gündem olmalı.

  bağımsız ve tarafsız yargıyı ülkede tesis etmeye çalışmalı. bunun ülkenin ekonomisi dahil bütün alanlarda geleceğine yönelik mükemmel bir yatırım olduğunu bilmeli.

  fikir hürriyetini hiç olmadığı kadar yüksek noktalara çıkarmalı. bilim ve teknolojiye nasıl yatırım yapması gerektiğini bilen, önemini kavramış biri olmalı. tüm fikir hürriyetine rağmen toplumsal kaosun ortaya çıkmadığı bir toplum altyapısı oluşturmalı.

  dürüstlüğü vazgeçilmemesi gereken bir şey olarak görmemeli. yeri geldiğinde doğru sözlülükten taviz vermek zorunda olduğunu bilmeli.

  danışmanları ve kabinesi eğitimli, kaliteli, liyakat sahibi kişiler olmalı. devletin her kademesinde liyakati yerleştirme önceliğine sahip olmalı.

  toplumun bazı kesimlerini karşısına almak zorunda kaldığında bile o kesimin yeniden takdirini kazanabilecek biri olmalı. sadece bu güveni vermekle kalmayıp uyguladığı doğru politikalarla bunu sağlayabilmeli.

  ekonomik gelişime hayati önem vermeli ve bu konuda her türlü uzmanla fikir alışverişi yapmalı. eğitimi çağdaş standartlara çıkarmanın hayati önemde olduğunu bilmeli.

  hemen her devletle ilişki kurabilmeli, ülkelere karşı politik, askeri hamlelerde bulunurken ekonomik öncelikleri hesaba katıp buna göre davranmalı, bir altyapısı olmayan ütopyavari politikalarla devleti dizayn etmeye kalkmamalı, her zaman gerçeklere ve çağın gereklerine göre hareket etmeli.

  içinde bulunduğumuz çağda ümmet birliğini değil memleket birliğini öncelemeli, memleketin faydasına olacaksa her türlü ülkeyle ticari ve siyasi ilişkiler kurulmalı.

  ekonominin gelişmesi ve refah düzeyinin yükselmesiyle kavgaların azaldığına, toplumsal kutuplaşmanın azaldığına, yıllarca birbirlerine yıkıcı tavırlarla hareket ederek politize olmuş kitlelerin bir bir düştüğüne şahit olup keyifle kahvesini yudumlamalı.

  not: işbu entry türkiye baz alınarak hazırlanmıştır.
 • kolaylikla kandirilmamasi.
 • herhalde ilk ve en önemlisi olan edep.
  sonra doğruluk , sonra halka sadakat. sonra da zeka ... sonrası teferruat...
 • alnı secdeli olmalı ve insan yerine betona önem veren biri olmalı. diploması olmasa da olur.
 • onur
 • çocuk sahibi olması. *
 • vatandaşına israil dölü, afedersiniz alevi gibi kendince sözde hakaretlerle hitap etmemek.
 • önce bir devleti olması lazım. biliyorsunuz devlet olmadan başkan olmaz.

  çok şükür bizim dünya liderimizin böyle bir imkanı var. hem de iki tane. üstelik biri bahçeli bir devlet. istediğiniz gibi ekip biçebilirsiniz.
 • görevi bırakıp kuvvetler ayrılığı destekleyerek şeffaf güçlü bir parlamenter sistem kurulması için ön ayak olması.