şükela:  tümü | bugün
 • kitabın tam adı: "devlet-i 'aliyye - osmanlı imparatorluğu üzerine araştırmalar 1"dır. iş bankası yayınları'ndan çıkmıştır.

  377 s., 2. hamur, ciltsiz, 16 x 23 cm, 9789944886451.

  «...

  devlet-i ‘aliyye, osmanlı tarihçiliğinin çağımızdaki en büyük isimlerinden halil inalcık’ın yarım yüzyılı aşan çalışmalarının bir ürünü. eserin bu ilk cildi, osmanlı devleti’nin bir beylikten orta-doğu ve balkanlar’ı hükmü altına alan güçlü ve köklü bir imparatorluk haline gelişine odaklanıyor. inalcık osmanlı klasik dönemi’ni sadece siyasi tarih olarak ele almıyor. siyasi tarihin toplumsal–ekonomik alt-yapısını, yani nüfus hareketleri, göçler, kitlelerin temel ihtiyaçları, tarım ve ticaretin bu ihtiyaçları karşılama şekilleri ve şehirleşme konularında da analizler yapıyor. tarihsel sorunları açıklamada geçmişten gelen geleneksel zihniyet ve kurumlar çerçevesinin tespitine girişiyor.

  ...»
 • kısa zamanda başyapıt/kaynak kitap mertebesine yükselecek bir eser. ayrıca bu eser ileride oluşacak üçlemenin ilk kitabı. ecel, umarım üçlemenin oluşmasına mani olmaz. keza halil inalcık epey yaşlı bir bilim adamı.

  kitabın henüz yarısına gelmeme rağmen tespit ettiğim kadarıyla, osmanlı tarihi hakkında kuruluştan itibaren öğrendiğimiz bazı bilgilerin yanlış olduğu gerekçeleriyle gözler önüne seriliyor. kısaca; sahip olunması gereken bir eser.
 • piyasada şu an 1. cildi bulunabilen halil inalcık'ın osmanlı imparatorluğu ile ilgili kitap serisi. önsöz bölümünde inalcık 3 ciltten oluşacak olan seriyi şu ana kadar yaptığı araştırmalarının toplandığı bir eser olarak tanıtıyor.

  1. cilt klasik dönemi, yani 1300-1600 senelerini kapsıyor.

  2. cilt ise 19. yüzyıl sonularına kadar gelen yeni dönemi kapsayacak.

  3. cilt ise ingilizce bazı araştırmalarını yayınlayacak.

  herkesin kitaplığında kesinlikle bulunması gerekir bunun. tam bir tarih adamı tarafından yazıldığı belli...inalcık'in şu an dünyanın en iyi osmanlı tarihçisi olduğunu belirtmeme gerek yok sanırım.

  okuduktan sonra ortaylı ve bardakçı'nın osmanlı hayranlıklarıyla harmanlanmış magazinsel tarih makalelerinin yüzüne bakmazsınız.

  alın, aldırın.
 • 2. cildi, osmanlı imparatorluğu üzerine araştırmalar 2 adıyla türkiye iş bankası kültür yayınları'ndan satışa çıkmıştır.
 • ikinci cilt sürprizlerle doludur. ilk cildin önsözünde ikinci cildin 19. yüzyıl sonlarına dek olan dönemi kapsayacağı, üçüncü cildinse ingilizce makalelerden derlenmesinin planlandığı yazılıydı. 17. yüzyılın ilk yarısını kapsayan ikinci cildin önsözünde, inalcık, gördüğü lüzum üzerine bu planı değiştirdiğini ve iki yeni cildi klasik dönem sonrasında osmanlı devleti'nde yaşanan bozuluş, kargaşa ve ıslahat girişimlerine ayırmaya karar verdiğini belirtmiştir. ikinci cildin başlığını koçi bey'den alıntılayarak "tagayyür ve fesad" yani bozuluş ve kargaşa dönemi olarak koymuş, i. ahmed'den başlayan dönemde padişahlık otoritesinin giderek yok oluşunu ve bundan dolayı oluşan iktidar boşluğunu doldurmak üzere çıkan saray mücadelelerini anlatarak köprülü'nün sadrazamlığına dek gelmiştir. 17. yüzyıldaki bu saray içi iktidar mücadelelerini şu günlerde okumak ayrıca anlamlıdır. vezirler, bürokratlar, yeniçeriler, asi elebaşları ve valide sultanlar arasında iktidar ittifakların kurulup bozuluşu, küçük grupların bu süreçte oynadığı roller, tarafların birbirlerinin -irtikap ve rüşvet başta olmak üzere- kirli çamaşırlarını ortaya dökme gayretleri, eskilerinin deyimiyle "ibretlik" bir tarih metnini iyice meraklı hale getiriyor...
 • üçüncü cildi çıkmıştır. bağlantı
 • dördüncü cildi üzerine bilgi bulamadığım seri. umarım halil inalcık'ın çalışması ondan sonra eksik kalmaz.

  edit:

  alemin kizanlari cin gibi'nin verdiği bilgiye göre, 4. ve 5.ciltler basılmak için hazırmış. teşekkürler.
 • halil inalcık'ın en önemli eserlerinden biri olan serinin dördüncü cildi satışa çıkmıştır. devlet-i ‘aliyye’nin dördüncü cildi, osmanlı devleti’nin geçirdiği askeri ve mali dönüşümü mercek altına alarak başlıyor. 18. yüzyılda güç kazanan âyânların kurduğu düzene karşı merkezi otoritenin yeni yöntem arayışlarıyla devam ediyor. aynı dönemde osmanlı bürokratlarıyla fikir adamlarının batı karşısında yaşanan mevzi, güç ve nüfuz kaybına karşı arayışları, bu arayışların patrona halil isyanı ile kesintiye uğrayışına rağmen tanzimat ve meşrutiyet çizgisiyle devamı ayrıntısıyla inceleniyor. bu süreçte tanzimat’ı tasarlayan, uygulanmasında yaşanılan güçlüklere karşı çözüm geliştirerek değişen dünyada ayakta kalmak için fikir üreten osmanlı devlet ve düşünce adamlarının çabalarının, birinci dünya ve kurtuluş savaşları sonunda türkiye cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sonuçları kesintisiz bir bütünün parçaları olarak ele alınıyor.
 • 2. cildini okudum ve söyleyebileceğim şey game of thrones'un halt etmiş olduğudur. padişahı kandıran valideler, rüşvetle vezir olan paşalar, kardeşini boğduran padişahlar, saraydan padişah kaçıran yeniçeriler ve daha niceleri, ne ararsan var. roman gibi okudum ve sayfaların altını çizmekten helak oldum. sırada 3 ve 4 var lakin yukarıda yazanın aksine 5.cilte ilişkin malumat bulamadım.