şükela:  tümü | bugün
  • benim için insan devlet içindir çünkü insanların çoğu çöptür. neden 7 milyar tane olan ve tek bildiği şey tüketmek olan bir canlı değerli olsun ki? işte bunlar hep 2. dünya savaşı sonrası çıkan saçma düşünceler...
  • tarihsel materyalist bir bakış açısından devlet insan için değil, hakim sınıf için vardır. devleti ortaya çıkaran şey sınıf savaşımının uzlaşmazlığıdır.

    böylece devlet, toplumda var olan birincil mülkiyet biçimi tarafından şekillendirilir. kapitalistin üretim araçlarını üzerindeki özel mülkiyeti temeline dayanan burjuva toplumu çeşitli egemenlik biçimleri oluşturmuştur. "devletin insan için olduğu" varsayımına dayanan temsili demokrasiler, bu hakimiyet biçimlerinden yalnızca biridir. öbür taraftan, 1970'lerin sonundan itibaren devletlerin toplumdaki rolünü güçlü bir biçimde şekillendiren, piyasanın serbestleşmesinin bir sonucu olarak demokratik yönetimlerin çoğalacağını öngören neoliberalizm, vadettiğinin aksine dünyanın her tarafında demokratik hakların kısıtlandığı otoriter yönetimler üretmek eğilimine sahiptir.

    sonuç olarak, devlet insan için değildir, hiçbir zaman olmamıştır.