şükela:  tümü | bugün
 • "devlet malından bir hırka bile aşıran savaşta ölse bile şehit olmaz" demiş hz. muhammed (s.a.v). internette dolaşan bu sözün kaynağı ise şöyledir:

  --- spoiler ---

  hazret-i ömer (r.a.)den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

  “hayber savaşının vukû bulduğu gün resulullah (s.a.v.)in ashâbından birkaç kişi gelerek ‘filân şehit, filân şehittir!..’ dediler. nihayet bir kişinin yanına vararak ‘bu da şehittir!’ dediler.

  bunun üzerine resulullah (s.a.v.):

  “hayır! ben onu aşırdığı bir hırka yahut yağmurluktan dolayı cehennemde gördüm.” buyurdu. (müslim, îmân 182. ayrıca bk. dârimî, siyer 48.)kaynak.

  --- spoiler ---

  gündeme de ne kadar şık durdu öyle değil mi?

  edit: kaynak
 • şu günlerde unutulmaması gereken hadis. seçim sandığına gidecek her müslümanın umarım bu aklında olur.
  ayrıca:
  "peygamber devlet malı yiyenlerin cenaze namazını kıldırmadı
  hz.peygamberimizin ’beyt-ül mal’ dan yani devlet malından yiyenlerin, aşıranların cenaze namazını kılmadığı bilinmektedir. dinimizde bu suça “gulul suçu“ denmektedir. gulul (kamu malı talanı) suçunun cehenneme götüreceğini gösteren kur’an ve sünnet dayanaklı bilgiler, buhari başta olmak üzere (bk.buhari, meğazi, hayber bahsi) hemen tüm hadis ve siyer (peygamberimizin hayatını anlatan eser türü) kaynaklarda yer alır. fıkıh kaynaklarının çoğunda da bu bilgiler vardır. bu bilgiler, büyük günahlar (el- kebâir) konusunu işleyen eserlerde de yer almaktadır. (örneğin, ibn hacer el- heytemi’nin ‘ez zevacir’inde). (y,n.öztürk, allah ili aldatmak,229)

  ünlü muhaddis-fakih ibn hemmam (ölm. 211/ 826) o dev eseri el-musannef’te bize bildiriyor ki, hz. peygamber, kamu malından iki dirhemlik bir miktarı çalan eşça’lı sahabisinin cenaze namazını kılmamıştır. (ibn. hemmam; el-musannef,5/224 den nakil, y.n.öztürk, 229 ; ebû dâvûd, cihâd 133; îbn mâce, cîlıad 34; muvatta, cihüd 25: müs-ned, ıv, 114, v, 192. ayrıca bak. el –camiu li ahkâmi’l kur’an, imam kurtibi tefsiri, ali imran 161. ayetin tefsiri)

  hz.peygamber, kamu malı çalmış, kamu hakkında tasallutta bulunmuş olanların cenaze namazını kılmamıştır. (zâdü’l- mead, beyrut 1981 baskısı, 1/515, 3/107-108). olayı, ibnü’l kayyım’ın sözcükleriyle verelim de kaynak sıkıntısı (!) çekenlerin ufku açılsın;

  “bir harp sonrasında hz.peygamber’e: ’filanca, falanca şehit oldu‘ diye tekmil verdiler. o, bunların birisi için şöyle dedi: ‘hayır! işte o dediğiniz kişi şehit olmamıştır. ben onu cehennem içinde görüyorum. sebebi de, kamu malından (beytü’l mal’dan yani devlet malından) çaldığı bir giysidir.

  hz. peygamber bunun ardından hattab oğlu ömer’i çağırarak şu talimatı verdi: ‘git, ey hattab oğlu, git de insanlara şunu duyur: cennete yalnız ve yalnız müminler girecektir” (bk. müslim, iman; ibn. hanbel, müsned, 1/30, 47)

  ibnü’l- kayyım devam ediyor: hayber seferi sırasında ölen birinden söz ettiklerinde hz.peygamber şöyle buyurdu: ‘arkadaşınızın cenaze namazını siz kılın’ bu sözü duyan sahabilerin yüzü renkten renge girdi. bunu gören hz.peygamber dedi ki: ‘o arkadaşınız, kamu mallarından bir miktar aşırmıştı’. sebep işte budur.’bunun üzerine, sahabiler, ölen adamın eşyasını karıştırıp baktılar, bir de ne görsünler, yahudilerden ganimet olarak ele geçmiş bir deri pabucu aşırmış’ (ibn. hanbel, müsned, 2/213, ebu davud, hadis no: 2712; hakim,2/127)

  başka bir rivayete göre bir adam hayber'de ok atıyordu. bu adam öldüğü zaman ashab, "ne mutlu, şehid oldu!" dediler. hz. peygamber (s.a.s) ise: "hayır. muhammed'in canı elinde olan (allah'a) yemin ederim ki, onun taksim edilmeden önce ganimetlerden (gizlice) almış olduğu o kadife, üzerinde bir ateş gibi yanacaktır" (buhâri, megazî. 38; müslim, iman, 183 (1/108); ebu davud, 3/68) buyurmuştur. m.günay sıddıkoğlu

  http://forums.hababam.nl/…-namazini-kildirmadi.html "
 • malum partiye oy vereceklere hatırlatılması gereken hadis.
 • mezarlıklara mahyalara asmalı bu sözü
 • ak sevdalıların uğramadığı başlık.