şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: diyabet)
 • diabeinein : sifon : aşırı idrar yapma, vücudun eriyerek idrara karışması
  mellitus : bal anlamına gelmektedir.
 • halk arasında bilinen genel şeker yüksekliği hastalığıdır. aslında şeker hastalığının tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki alt gurubu vardır. tip 1 genellikle otoimmun süreçleri takiben ve hala tam olarak anlaşılamamış nedenlerden kaynaklanırken tip 2 diyabet genellikle obeziteyi takiben insülin direnci ile gelişir. hastalarda akut dönemde; hiperglisemik koma, diyabetik ketoasidoz, laktik asidoz komplikasyonları oluşabilir. halk sağlığını ciddi oranda tehtid etmekte ve hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
 • diyabet olarak aslında çok yanlış bir adlandırma ile kısaltılan hastalık. diabetes insipidus diye bir şey de var. bu hastalıkla alakası yok.

  diyabet demek şeker hastalığı demek değil. ancient yunanca'da bunu, küçük tuvalete sık çıkanlara derlermiş. mellitus da bal anlamına gelmekte. bunların idrarları da şeker, bal gibi tatlı olurmuş. nerede tabii eski zamanlarda, laboratuar tetkiki vs. hekimler, hastaların idrarlarının tadına göre teşhis koyarlarmış. kısacası, şeker hastalığı diabetes mellitus'tur arkadaş. diyabet diye kısaltılması çok yanlış.
 • genellikle diabet olarak bilinen, uzun bir süre yüksek kan şekeri ile seyreden metabolik hastalık grubudur.
  yüksek kan şekeri semptomları: sık idrara çıkma, artmış susama hissi, artmış acıkma hissi. tedavisiz bırakılırsa diabet bazı
  komplikasyonlara sebep olur.
  akut komplikasyonlar: diabetik ketoasidoz, nonketotic hiperozmolar koma, ya da ölüm. ciddi geç dönem komplikasyonları: kalp hastalığı, felç, kronik böbrek yetersizliği, ayak ülserleri(diyabetik ayak), göz hasarı(diyabetik retinopati).
  diabet pankreasın yeterli insülin üretememesine veya vucüttaki hücrelerin üretilmiş insüline uygun cevabı verememesine bağlıdır.
  diabetes melliusun 3 ana tipi vardır:
  tip 1 dm: pankreasın yeterli insülinin üretememesine bağlıdır. bu form önceden "insülin bağımlı diabtes mellitus" veya "juvenil diabet" olarak adlandırılmıştır.
  tip 2 dm: insülin direnciyle başlar. insülin direnci; hücrelerin insüline uygun cevabı verememesidir. hastalık ilerledikçe insülin eksikliği gelişebilir. bu form önceden "insülin bağımsız diabetes mellitus" veya "yetişkin tip diabet" olarak adlandırılmıştır.
  asıl sebebi aşırı kilo ve yetersiz egzersizdir. bu sebeple diyet ve egzersizle tedavi edilebilir.
  gestasyonel diabet: üçüncü ana formdur. diabet öyküsü bulunmayan hamile kadınlarda gelişen yüksek kan şekeri seviyesiyle vuku bulur.

  2015 yılı itibariyle dünya çapında 415 milyon diabetli insan bulunmaktadır, tip 2 dm bu vakaların %90ını oluşturmaktadır.
  bu yetişkin insanların %8.3ünün diabeti olduğunu göstermektedir. kadın ve erkekte eşit yaygınlıktadır. diabet bireyin erken
  ölüm riskini en az ikiye katlamaktadır. 2012-2015 arasında yaklaşık 1.5-5 milyon insan her yıl diabet nedeniyle ölmüştür.
  2014 yılında diabetin global ekonomiye yükünün 612 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. birleşik devletlerde diabetin
  2012 yılı maliyeti 245 milyar dolar olmuştur.
 • afrikada hala avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdüren bir kabile olan hadzalar şeker hastalığına asla yakalanmıyor. bunun sebebinin hadzaların olağanüstü (aslında olması gerektiği gibi demek daha doğru) "mikrobiyota"sı olduğu söyleniliyor.

  mikrobiyota kavramı amiyane ve en basit tabiriyle bağırsak floranız. her bireyin kendine özgü imzası. günümüzde diabetes mellitus başta olmak üzere bir çok hastalık mikrobiyota ile ilişkilendirilmekte. -crohn, romatizma, peptik ülser...-

  bu arada hadzaların kolum kadar, tek parça ve rahatlıkla dışkı yaptığını (sıçtığını) söylemiş miydim? bütün kabızlara selam ile. kefirin gücü üzerinize olsun.
 • ballı idrar anlamındaki ifade, şeker hastalığında kanda glukoz yüksekliğinden dolayı idrara glukoz çıkışı olur, yani teoride idrar tatlanır. zannımca eskilerin idrar tadına bakarak koyduğu tanı.
 • tip 1:insüline bağımlı tip.insünilit görülür.hla-dr3 ve hla-dr4'te belirgin sıklığı artmış.pankreas adacıklarında lenf.infilt.vardır.

  tip2:ketoasidoz daha az görülür.burada da fokal adacık fibrozisi ve amiloid birikimine bağlı hyalinazasyon görülür.

  ayrıca pankreas ca'ların ilk bulgusu dm olabilir.

  önemli: bir çok yerde bm glikolizasyona bağlı kalınlaşır.

  somogy fenomeni:dm'da gece hipoglisemisi,sabah hiperglisemisidir.

  dawn(şafak)fenomeni: dm'da insülin duyarlılığının azalmasına bağlı sabah hiperglisemisi görülmesi.
 • türkiye’de tip 1/tip 2 oranı 14/86% iken almanyada 5/95%dir. ben de ailenin işsiziyim tanıştırayım. *
hesabın var mı? giriş yap