şükela:  tümü | bugün
  • cin, hin, tin tin filmci ernst lubitsch'in 1919 tarihli olağanüstü orta metrajı. film, bir adet 'otomatik gelin' ihtiva eder ki görmelere seza. görmemelere ceza.

    [lubitsch'in duru bilinci ve görmesiyle ilgili şunu bırakmadan gidersem, olmaz gidersem:
    bazı zihinler ve ruhlar, ne kültürle ne dünyayla ne de başka bir şeyle kirlenebiliyor; buna kani oldum: ruhları ve zihinleri, yaşamlarının ilk anlarındaki gibi değil sadece, dünyanın ilk günlerindeki gibi pirüpak kalıyor. bunu nasıl muhafaza edebiliyorlar ("ve hem bu soğukta") bilmiyorum ama okudukları, bildikleri, gördükleri vs. onları kirletmiyor, bilinçleri zehirlenmiyor hiçbir şeyle; ilkel imgeleme hasletlerini her daim diri tutabiliyorlar (werner herzog da böyle biri: ilkel bir mistik). bu, bildikleri bir şey değil -zaten bilinebilecek bir şey değil-, bu oldukları bir şey. onları, 'yüksek kültür'ün, kılın tüyün, bok püsürün bozması ne mümkün. değil. onlar zihin kirliliğinden muzdarip değil. buna şaşmalı. müntehir şair ender nadir'in de bir şiirinde dediği gibi "anladığıyla kirli" değil bazı zihinler. ve bazı ruhlar. buna daha da şaşmalı.]

    not: ilker tahsin ukdesi.