şükela:  tümü | bugün
 • osm. [dîgergûn] başka, başkalaşmış, farklı, farklılaşmış, bozuk, bozuklaşmış.
  ilki fuzûli'den ikincisi hacı arif bey'den olmak üzere iki örnek verelim:

  hüsni-siret, sureti-halın dîgergûn olmadan.
  cehd kıl kim, görmeye hurşidi-rühsarin zeval
  nur feyzinden hilali-kedrin efzun olmadan.
  &
  ey dil ne bitmez bu ah ü vahın
  oldu dîgergûn hal-î tebâhın
  insâfi yokmu bilmem o mâhın
  feryad elinden baht-ı siyahın