şükela:  tümü | bugün
 • dijital hizmet vergisi çok mantıklı ve doğru bir vergi. bu vergi, geçen yaz ilk kez fransa tarafından uygulanmaya başlanmış ve abd tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı. ama bize yapılanlardan sonra az bile.
  google, amazon, apple, netflix, facebook gibi amerikan şirketlerini etkileyecek olsa da sanırım alibaba’nın sahibi olduğu trendyol’u da etkileyecek bu vergi.
  türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.
 • ülkemizde toplanıldığı takdirde karşılığı somut bir şekilde alınamayacak bir tür vergi.
 • adamlar vergi almaya doymuyorlar yeter artık.

  bir de buna mantıklı diyen var, neresi mantıklı kardeşim vatandaşın cebinden durduk yere fazla para çıkmasının neresi mantıklı? ödenen vergiler vatandaşa dönse eyvallah ama dönmüyor işte o vergiler birilerini doyuruyor, yandaşların silinen vergi borçlarına gidiyor. hayvan gibi primlerle sigorta ödüyoruz ama yine katkı payı alıyorlar, düzgün sağlık hizmeti alamıyoruz ama suriyeliler beş kuruş ödemeden aynı sağlık hizmetini alıyor onların ilaç parasını da biz ödüyoruz.

  kardeşim açık açık söylüyorum ben bu iktidara artık beş kuruş fazla vergi vermek istemiyorum. gerekirse yurtdışı kaynaklı tek bir şey almam.

  2020’de alınması planlanan rezalet vergidir.
 • para olarak muadiline değilde, uygulama olarak muadillerine baksak? bookingi yasaklamak yerine alternatifini üretmeye çalışsak? yurtdışından ürün getirmeye sınır getireceğimize, yurt içinde vergiyi düşürsek? dikta yönetimiyle değilde, demokrasi ile yönetilsek bunların hiç birine gerek kalmaz.
  edit :
  --- spoiler ---

  ak parti milletvekillerinin imzasını taşıyan dijital hizmet vergisi kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklif, meclis başkanlığına sunuldu.

  teklifle, "dijital hizmet vergisi" adı altında yeni bir vergi getiriliyor.

  buna göre, türkiyede, dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisi'ne tabi olacak.

  bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilecek aracılık hizmetleri de aynı vergiye tabi olacak.

  teklifte, "dijital ortam", "dijital hizmet sağlayıcıları", "hasılat elde edilmesi", "hizmetin türkiye'de sunulması", "finansal muhasebe açısından konsolide grup" kavramları tanımlanıyor.

  teklifle, dijital hizmet vergisi'nin mükellefi ile sorumluları da belirleniyor.

  buna göre, dijital hizmet vergisi'nin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. bunların, gelir vergisi kanunu ile kurumlar vergisi kanunu bakımından tam mükellef olup olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine tesir etmeyecek.

  mükellefin türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde hazine ve maliye bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilecek.

  teklifle, dijital hizmet vergisi'nden muaf olanlar ile bu vergiden istisna tutulan hizmetler de belirleniyor.

  buna göre, ilgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, dijital hizmet vergisi'ne tabi hizmetlere ilişkin, türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak.

  mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması halinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınacak.

  ilgili hesap dönemi içerisinde bu hadlerin her ikisinin de aşılması halinde muafiyet sona erecek ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminden itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlayacak. söz konusu hadlerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibarıyla ilgili hesap dönemi içinde elde edilen kümülatif hasılat dikkate alınacak.

  arka arkaya iki hesap dönemi boyunca muafiyete ilişkin hadlerden herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti, izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlayacak.

  cumhurbaşkanı bu hadleri verginin konusuna giren hizmet türlerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkili olacak.

  hazine ve maliye bakanlığı, muafiyetin tespiti ve uygulanması amacıyla bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak. bu kapsamda bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru olarak yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 30 gün ek süre verilecek. verilen ek süre içerisinde, bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında doğru olarak yerine getirmeyenler muafiyetten yararlanamayacak.

  teklifle, dijital hizmet vergisi'nden istisna tutulan hizmetlerde belirleniyor.

  telgraf ve telefon kanununun ulusal çapta kamuya açık mobil elektronik haberleşme hizmetleri üzerinden hazine payı ödenen hizmetler, bankacılık kanunu kapsamındaki bazı hizmetler, araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanunun, ar-ge merkezlerinde ar-ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisi'nden istisna olacak ve bu hizmetlerden elde edilen hasılat muafiyete ilişkin hadlerin tespitinde dikkate alınmayacak.

  dijital hizmet vergisi'ne ilişkin istisna ve muafiyetler, ancak bu kanuna hüküm eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenecek. diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersiz olacak.
  --- spoiler ---
 • yukarıda yazar arkadaş ödenen vergiler vatandaşa dönse eyvallah ama dönmüyor işte demiş. nasıl dönmüyor arkadaşım. kendinden bu vergi alan dijital platform, fiyatlarına zam olarak mutlaka döndürecektir merak etme. bizim ülkede vergilerin dönüşü bu şekilde oluyor. olan biz gibi vatandaşa oluyor. maaş gelmeden vergi, mal ve hizmet alırken vergi
 • --- spoiler ---

  internet ortamında sesli, görsel, yazılı şekilde dijital olarak herhangi bir içeriğin satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda kullanıcılar tarafından dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına, kaydedilmesine ve kullanılmasına yönelik tüm hizmetler bu vergiye tabi tutulacak.
  --- spoiler ---

  bu %7.5 kararına kanzuk dahil mi ağalar. eğer öyleyse entry yazarken koyduğumuz boşluğa bile reklam alır bu vicdansız.

  spoiler kaynağı
 • bu olacaksa şu da olsun dediğim

  (bkz: cepte kalan son para vergisi)
 • vergiyi bahsi geçen şirketlerden tahsil edecekler, ama aslında hizmetleri alan vatandaş ödeyecek. ucu yine bize dokunacak, şahane valla.
 • kanun taslak olarak oluşturuldu. en geç yıl sonuna doğru yasalaşarak resmî gazetede yayınlanması bekleniyor.

  alibaba’dan netflix’e, amazon’dan google’a youtube’a herkes etkileniyor. sebebi de çok basit: tek bir merkezden ve fiziki olmayan bir kaynaktan sağlanan hizmetlerden elde edilen gelirlere isabet eden verginin ülkelerce paylaşılamaması.

  bugün google tüm dünyaya tek bir merkezden hizmet verip tek bir merkezden fatura kesiyor. türkiye’de elde ettiği gelir fiziki bir merkezi olmadığı (işyeri) için vergilendirilmiyordu. en son reklam vergisi altında bunu bir nebze önlemeye çalıştık.

  hedef tüm bu kurumlara türkiye’de şirket kurdurup kurumlar vergisi alabilmek, ki doğrusu da bu.
 • büyük firmaların kendilerine kesilen faturayı yine müşterisine yansıtacağı gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda (aptal değillerse) iki üç kuruş kazanmaya çalışan internet girişimcisi esnafın cebinden çıkacak olan vergidir.