şükela:  tümü | bugün
 • kas gevşemesinden ileri gelen kalp rahatsızlığı. düşmanımın başına.
 • kalbin öyle bir gevşemesi , yayılması ki bi daha adam gibi kasılıp kanı pompalayamaması. öylee pelte gibi bişi olması.
 • alkol,gebelikte beslenme yetersizliği,genetik yatkınlık ve miral myokardit sonrasında gelişebilen bir öldürücü illettir kendisi.kalp kasının dilate olmasından ötürü kontaksiyon yetersizdir..oluşan tabloda;ritm bozuklukları,yetmezlik ve trombüsler de mevcuttur
 • genetik olanlarda distrofin denilen hücre iskelet proteinlerinden birinin mutasyonu vardır. selenyum eksikliğinde meydana gelen dilate kardiyomiyopatiye ise keshan sendromu denir.
 • kalp, etyolojisi bilinen veya bilinmeyen sebeplerle myopati durumuna girebilir. bilinmiyorsa primer, biliniyorsa sekonder. sekondere örnek alkol, hipertansiyon, gebelik, kapak hastalıkları, iskemiler, kalp krizi, nörolojik kas hastalıkları- distrofiler, metabolik depo hastalıkları, kardiyotoksik ilaçlar (kemoterapotiklerden antrasiklinler), genetik. myopatilerde kalp kası miyokartta yapısal değişiklikler vardır. dilate kardiyomyopatiler işte bu kalp myopatilerinin en sık görülenidir. kas lifleri incelmiş, interstisyel alanda fibrozis gelişmiştir. telekardiyografi, ekokardiyografi, ekg ile incelemeleri yapılır.
  dilate kardiyomyopatilerde kalp genişlemiş, ventrikül duvarları incelmiş, kalbin kasılma gücü zayıflamıştır. vücuda daha az kan pompalanır yani stroke volume azalır, atılan kan vücuda yetmeyeceğinden kalp daha çok çalışır taşikardi olur, dokulara organlara kan göllenmeleri olur. akciğerde raller duyulur, karaciğer büyür, boyun venöz dolgunluk, pretibial ödem görülür. bu hastalarda fonksiyonel olarak kapak yetmezliği de oluşur çünkü kap genişleyip yayvanlaşınca mitral kapaklarda ve triküspit kapaklarda tam kapanmama oluşur. kapak yetmezliği sesi duyulur. ayrıca s3 sesi belirginleşir. atriumlardan ventriküllere dolan kanın son döneme kalan %10'luk yavaş dolum fazı rahatça duyulur yani.
  bu kişilerde diğer kardiyomyopatilerde de olduğu gibi kalp yetmezliği bulguları (nefes darlığı, halsizlik, gece uykudan nefes darlığıyla uyanma, birkaç yastıkla yüksekte yatma, ...), aritmi, tromboemboli, ani ölüm riski vardır.
  tedavide ace inhibitörleri, beta blokörler, spironalakton ve tromboemboliye karşı antikoagülan tedavi verilebiliyormuş. aritmilere karşı icd takılması, ventrikül destekleyici cihazlar, kalp pili, kalp nakli diğer tedaviler.