şükela:  tümü | bugün soru sor
 • islam'a göre din tektir, şeriat çoktur.

  dolayısıyla bunlar birbirinden çok farklı 2 kavramdır.

  din, tüm şeriatları kapsar.

  ebu hanife diyor ki:
  kuran'da "sizin herbiriniz için bir şeriat, bir yol tayin ettik. eğer allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı." der.
  (bkz: maide suresi 48.ayet)

  allah bütün peygamberlere tevhid demek olan dinin ikamesini ve dinlerini tek bir din kıldığı için de ayrılmamalarını emretmiştir.
  allah'ın dini değiştirilemez. nitekim din tebdil, tahvil ve tağyir edilmemiştir.

  şeriatlar ise tebdil ve tağyir edilmiştir. zîrâ birtakım şeyler bazı insanlar için helâl iken, allah onları diğer insanlara haram kılmıştır. birçok emirler vardır ki, allah onların yapılmasını bir kısım insanlara emrettiği hâlde diğer insanlara yasaklamıştır. o hâlde şeriatlar çok ve muhteliftir.

  eğer allah'ın bütün emrettiklerini yapmak ve bütün nehyettiklerinden kaçınmak din olsaydı; bu durumda allah'ın emrettiklerinden herhangi birini terk eden yahut nehyettiklerinden herhangi birini işleyen kimse allah'ın dinini terk etmiş ve kâfir olmuş olurdu.

  bu durumda kâfir olan kimsenin müslümanlarla kendi arasında cereyan eden; nikâhlama, miras, cenazesine katılma, kestiğini yeme ve benzeri hususlar ortadan kalkmış olurdu."