şükela:  tümü | bugün
 • bir manipülasyon aracı olarak, bilim adamlarının ateist olduğu ve "akıllı insanların allah'a ya da bir dine inanmadığı" hikayelerini çürüten listeyi bilgilerinize sunuyorum. bir de bunun edebiyat alanında olanları listesi var tolstoy, goethe gibi o başlığı da başka bir zaman açarız inşaallah diyelim.

  roger bacon (1220-1292)

  “inancın rahmeti çok büyüktür”

  çağdaşları tarafından “muhteşem doktor” olarak anılan roger bacon, deneysel metota önem vererek, bilimde eski geleneklere son veren ünlü bir ingiliz din ve bilim adamıdır. ışığın, allah tarafından insanların görebilmelerini sağlamak için yaratıldığına inanan bacon, bu alanda kendi gözlemlerini yapmış, yaşadığı çağda kolay kolay düşünülemeyecek birçok teknik gelişmeyi yüzlerce yıl öncesinden haber vermiştir. buharlı gemiler, trenler, otomobiller, uçaklar, vinçler ve asma köprüler bacon’ın daha 13. yüzyılda tasarladığı gelişmelerden yalnızca birkaçıdır.

  bir arkadaşına yazdığı mektupta bacon şöyle demiştir:

  gelecekte bir tek kişi tarafından yönetilen ve birçok kürekçinin çektiği bir tekneden çok daha hızlı yol alabilen gemiler, deniz taşıtları ve bir canlının gücünden yararlanmaksızın inanılmaz bir hızla gidebilen arabalar yapılacaktır.58

  ayrıca bacon, merceklerin büyütme özelliklerini ve kullanım yerlerini açıklamış, yıldızlardan gelen ışığın dünya’ya aynı anda ulaşmadığını ilk kez o fark etmiştir. kristof kolomb’un doğumundan 200 yıl önce dünya’nın düz değil yuvarlak olduğunu ve avrupa’dan hep batıya doğru gidildiğinde hindistan’a ulaşılabileceğini savunmuştur.

  yaptığı deneyler sonucu ulaştığı bilgilerin inançlı insanlara faydasının dokunacağına inanan bacon şöyle demiştir:

  gelecekte, şimdi ve geçmişte göreceğimiz gibi bilim, inananlar için yararlıdır.59

  bacon, bir araştırmacı olarak, bilimin dinle çelişmediğini, aksine bilimin inanmayan kişilere karşı kullanılabilecek önemli bir ikna aracı olduğunu savunmuştur. “bilim insanların inancı kabul etmelerini sağlamada büyük bir avantaja sahip” sözü, kendisine aittir.

  francis bacon (1561-1626)

  bilimsel metodun kurucularından olan ünlü bilim adamı bacon güçlü bir imana sahip bir kişi olarak bilinmektedir. francis bacon, bilimsel araştırmaların, kişiyi yaratıcı’ya yakınlaştırdığını şu sözleriyle ifade etmiştir:

  hataya düşmemizi engellemek için çalışmamız gereken önümüzde iki kitap var, birincisi allah’ın vahyi olan kutsal kitap, ikincisi o’nun gücünü ifade eden yaratılanlar.

  ilk önce allah’ın isteklerini ve emirlerini açıklayan kutsal kitabı, sonra da o’nun gücünü gösteren varlıkları incelemeliyiz. sonraki öncekine anahtardır. bize mantığın ve konuşmanın genel kurallarını öğreterek ilahi emirlerin gerçek anlamını bilmemize yardımcı olur, aynı zamanda inancımıza yeni pencereler açar. bize yaratıcı’nın büyüklüğünü anlatır. zira, o’nun sonsuz kudreti ve büyüklüğü, fiillerinde ve yarattığı varlıklar üzerinde açıkça görülmektedir.55

  galileo galilei (1564-1642)

  galilei’nin yazımını 1629 yılında tamamladığı büyük dünya sistemleri konusunda diyalog isimli kitabının baş sayfasıydı. (yanda)

  galileo galilei, teleskop kullanarak gökyüzüne bakan ilk kişidir. galilei, hem dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemiş, hem de ay’daki karanlık bölge, kraterler ve tepeleri ilk ortaya çıkaran kişi olmuştur. bilime yaptığı bu büyük hizmetlerle tarihte önemli bir yeri olan galilei, duyuların, konuşma yeteneğinin ve zekanın insanlara allah tarafından verildiğine ve bunların en iyi şekilde kullanılması gerektiğine inanıyordu. doğanın bir yaratıcı tarafından tasarlandığının her haliyle açık olduğunu savunuyordu. “tabiat hiç şüphesiz allah’ın hiç vazgeçemeyeceğimiz, okunması gereken diğer bir kitabıdır” diyen galilei, allah’ın kitapları ile yarattıkları arasında hiçbir çelişki olamayacağını, çünkü her birinin allah tarafından yaratıldığını söylüyordu.56

  galilei, hem dünya’nın yuvarlak olduğunu söylemiş, hem de ay’daki karanlık bölgeyi, kraterleri ve tepeleri ortaya çıkaran ilk kişi olmuştur. altta: galilei’nin kullandığı ilk teleskoplardan ikisi. bu iki teleskop günümüzde floransa’da sergilenmektedir. detay resimde ise teleskobun konveks camı görülmektedir.

  johannes kepler (1571-1630)

  tabiat kitabına göre biz astronomlar, yüce allah’ın din adamları olduğumuzdan, bizim allah’ın şanını konuşmamız gerekir. 57

  astronomi biliminin kurucusu olan kepler, gezegenlerin hareketlerini, güneş sisteminin uzaklığını hesaplamış ve yıldız hareketlerinin haritasını gösteren ilk astronomik takvimi yayınlamış büyük bir bilim adamıdır.

  bu güçlü bilimsel kişiliğinin yanında kepler, aynı zamanda evrenin bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanmıştır. neden bilim ile uğraştığını soranlara kepler’in cevabı, daha önce de belirttiğimiz gibi “yaratıcı’nın eserlerindeki lezzeti tatmak için” olmuştur

  allah’ın, yarattığı herşeyde kendini gösterdiğine inanan kepler’in hayatı ve yaptıkları incelendiğinde, evrende ilahi bir tasarımın var olduğuna inanan bir insanın, bilimsel çalışmalarında çok geniş ufuklu ve başarılı olduğu görülür. kepler, “beyaz ayıları ve beyaz kurtları kuzey’in karlı bölgelerine gönderen kimdir? ayıların, balinaların ve kurtların beslenmesi için, kuşların yumurtalarını da onlarla birlikte orada bulunduran kimdir?” diye sorduğu sorunun cevabını yine kendisi şöyle cevaplamıştır: “bizim allah’ımızdır ve o en büyüktür ve o’nun üstünlüğü en büyüktür ve o’nun aklı sonsuzdur, o’nun sonu yoktur.” kepler sözlerini şu şekilde sürdürmüştür: “yaratıcıyı anlamak için sahip olduğunuz tüm duyularınızı kullanın.”61

  johannes baptista von helmont (1579-1644)

  helmont, gaz kimyası ile kimya fizyolojisinin kurucusu olan ve termometre-barometreyi keşfetmiş ünlü bir bilim adamıdır. dindar kişiliği ile tanınan helmont için ünlü yazar walter pagels, bilimsel çalışmalarında dini inancından güç aldığını yazmıştır.62

  blaise pascal (1623-1662)

  çok önemli buluşların sahibi olan birçok bilim adamı aynı zamanda dindarlıklarıyla da tanınmaktadırlar. termometre ve barometreyi bulan helmont ve yanda resmi bulunan pascal bu bilim adamlarındandır.

  eski yunan’dan sonra geometride en büyük ilerlemeyi sağlayan ünlü bilim adamı pascal, çok küçük yaşlarda bile birçok keşfin sahibi, çok başarılı bir bilim adamıdır. matematik alanındaki pek çok çalışma ve buluşunun yanında pascal, fizik alanında da önemli keşifler yapmıştır. örneğin atmosfer ve sıvı mekaniği hakkında araştırmaları olan pascal, atmosferde yüksekliğe göre değişen bir basınç olduğunu keşfetmiştir.

  bilim tarihinde çok önemli bir yeri olan pascal, inançlı bir bilim adamıdır. pascal sözlerinde allah’ın, matematikten elementlerin düzenine kadar herşeyin yaratıcısı olduğunu söyleyerek, allah’ın sonsuz gücünü ifade etmiştir. 63

  john ray (1627-1705)

  ünlü ingiliz botanikçisi john ray inançlı bir kişiydi. ona göre, “eğer insanoğlu yeryüzüne allah’ın güzelliğini yansıtmak için getirilmişse, o zaman çevresinde yaratılmış olan her şeye dikkat etmeliydi”. bu düşünceyi kendisine prensip edinen ray, çok genç yaşta bilimsel araştırmalar yapmaya yöneldi. hem botanikte hem de hayvan biliminde zamanının en büyük otoritelerindendi. ray, allah’ın yaratışındaki sonsuz aklı anlattığı bir kitap yayınladı. bu çalışmada ray, binlerce türdeki bitki, böcek, kuş, balık ve benzeri canlıyı tanıtarak, doğanın bir yaratıcı’nın varlığını gösterdiğini anlattı. kitabında ray şöyle diyordu: “başta bütün işler allah tarafından yaratıldı, sonra bugüne kadar o’nun tarafından muhafaza edildi ve hala ilk yaratıldıkları gibiler.”64

  botanik bilimine birçok hizmette bulunan ray: “özgür bir adam için doğanın güzelliklerini ve allah’ın sonsuz aklını ve yüceliğini düşünmekten daha değerli bir şey olamaz”65 diyerek bilim ve dinin içiçe olduğunu her zaman vurgulamıştır.

  robert boyle (1627-1691)

  modern kimyanın kurucusu olan boyle, bilimde çığır açan birçok keşfin sahibidir. bunlara örnek verecek olursak; boyle, gazların havadaki basıncı ile havanın hacmi arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmış ve böylece bugün “boyle kanunu” olarak bilinen prensipler meydana gelmiştir. ayrıca boyle, turnusol kağıdı ile basit bir buzdolabı da icat etmiş, suyun donunca genleştiğini göstermiş, elementin ilk modern tanımını yapmıştır. “hava, basınçlı olduğuna göre atomun parçaları arasında boşluk olmalıdır” diyen boyle, böylece atom teorisine de katkıda bulunmuştur.

  böylesine önemli bilimsel buluşların sahibi olan boyle, allah’ın varlığına iman ediyordu. evrende akıllı bir tasarım olduğunu ve bu tasarımın üstün güç sahibi bir yaratıcı tarafından yapılmış olduğunu düşünüyordu. boyle konuşmalarında ve yazılarında sık sık bilimle allah inancının yan yana olması gerektiğini vurgulamıştır. boyle bir mektubunda şöyle demiştir:

  şanı, tabiatı yaratana verin…insanlığa iyilik getirmek için bilgiyi kullanın. 66

  boyle bir başka sözünde ise, canlılardaki mükemmelliğin allah’ın varlığını açıkça gösterdiğini şöyle ifade etmiştir:

  dünyadaki mevcut sistemin mükemmel bir şekilde planlanmış olması, özellikle de hayvanların sahip oldukları ilginç özellikler, duyular ve hayranlık uyandıran yapıların hepsi tarih boyunca düşünürlerin allah’ın varlığını kabul etmelerine neden olmuştur.67

  antonie von leeuwenhoek (1632-1723)

  leeuwenhoek, bakteriyi ilk kez keşfeden bilim adamıdır. gözlüklerini büyüteç gibi kullanarak kumaşları incelemeye başlayan leeuwenhoek, gördükleri ilgisini çekince diğer büyüteçleri üretmiş ve böylece mikroskobuyla ilk bakteriyi tanımlayan kişi olmuştur.

  bir yaratıcı olmaksızın, kendi kendine var oluş fikrini çürütme amacı onu çok önemli bilimsel araştırmalar yapmaya yöneltmiştir. bu amaçla, hayvanlar ve bitkilerin beslenme sistemi, üreme, bitkilerde besin transferi, yine bitkilerin farklı yapı ve bölümleri ile kan hücreleri üzerinde araştırmalar yapmıştır. kılcal damarlar üzerinde çalışarak kan hücrelerinin geçişini gören ilk bilim adamıdır. ondan önce kimse kasların liflerden oluştuğunu bilmiyordu.68

  ısaac newton (1642-1727)

  tüm zamanların en büyük bilim adamı olarak kabul edilen newton, hem matematikçi hem de fizikçiydi. newton’un bilime yaptığı büyük hizmetler hatırlanacak olursa; bunlardan en önemlisi yer çekimi kanununun keşfidir. newton, kuvvet ve ivme arasındaki mükemmel ilişkiyi kütle kavramı ile bağdaştırmış; etki ve tepki prensibini bulmuş, bileşke kuvvetlerin sıfır olması halinde hareketli cisimlerin hızının hiç değişmeyeceği tezini ortaya atmıştır. newton’un hareket yasaları, 4 yüzyıldır en basit mühendislik hesaplarından, en karmaşık teknolojik projelere kadar aynen uygulanmaktadır. newton’un sadece çekim konusunda değil, mekanik ve optik gibi temel konularda da çok önemli buluşları olmuştur. ışığın 7 rengini keşfeden newton, böylece optik adı verilen yepyeni bir bilim dalının da temelini atmıştır.

  newton bilimde çığır açan bu buluşlarının yanı sıra, ateizmi reddeden, yaratılışı savunan ciddi eserler yazmış, “yaratılış tek bilimsel açıklamadır” düşüncesini savunmuştur. newton, mekanik evrenin kendi deyimiyle “bu hiç durmaksızın çalışan dev saatin” ancak güçlü ve üstün akıl sahibi bir yaratıcı’nın eseri olabileceği gerçeğine inanıyordu.

  newton’un, dünyanın seyrini değiştiren buluşlarının temelinde, onun allah’a yakınlaşma isteği vardır. newton, allah’ı daha yakından tanımak için yol olarak, allah’ın yarattığı eserleri araştırmayı bulmuştur. bu amaçla büyük bir şevkle araştırmalarına sarılmıştır. newton, bilimsel araştırmalarını yapma gayretinin ardındaki sebebi principia mathematica adlı eserinde şu sözlerle ifade etmiştir:

  bizler allah’a muhtaç, aciz kullar olarak, kendi aklımıza göre allah’ın aklının büyüklüğünü ve yüceliğini görmeli ve o’na teslim olmalıyız.69

  allah sonsuz ve mutlaktır; gücü sınırsızdır ve herşeyden haberdar olandır; varlığı sonsuzluğa dayanır; herşeyi yönetir, yapılan ve yapılacak olan herşeyi bilir. o sonsuz ve sınırsızdır; … daimidir ve vardır; varlığı daimidir, her yerde mevcuttur; her zaman ve her yerde var olmasıyla o, tüm zamanı ve aralıklarını yaratır.

  john flamsteed (1646-1719)

  ünlü greenwich gözlem evinin kurucusu olan john flamsteed, ingiltere’deki ilk astronomlardan biridir. yaptığı sayısız gözlemden sonra teleskop çağının ilk büyük yıldız haritasını çıkaran flamsteed, aynı zamanda bir din adamıydı.

  john woodward (1665-1728)

  woodward, jeoloji biliminin gerçek kurucularındandı. bilime en büyük katkılarından biri cambridge’de paleontoloji müzesinin kurulmasını sağlamak ve jeoloji dalını geliştirmek olmuştur.72
  carolus linnaeus (1707-1778)

  inançlı bir bilim adamı olan linnaeus botanik konusunda çok önemli çalışmalar yapmıştır. bitkilerin eşeyli ürediklerini ortaya çıkaran linnaeus, bilime “biyolojik sınıflandırma” kavramını kazandırmıştır. 73

  jean deluc (1727-1817)

  isviçreli bir fizikçi olan deluc, “jeoloji” kelimesini keşfeden bilim adamıdır. o ve babası modern civa termometresi ile hidrometreyi bulmuşlardır. deluc, evrenin ve canlılığın tesadüfen oluştukları fikrine karşı çıkması ve yaratılışa inanmasıyla tanınmaktadır.74

  sir william herschel (1738-1822)

  herschel 18. yüzyılın en ünlü astronomlarındandır. zamanının en fazla yansıtma özelliğine sahip olan teleskoplarını inşa ederek daha önce incelenemeyen nebula ve galaksileri incelemiş olmasıyla ünlü olan herschel, inançlı bir bilim adamıydı. herschel, “inançsız astronomlar deli olmalı” sözleriyle, astronomi ile uğraşan ve evrendeki mükemmel düzene şahit olan bilim adamlarının allah’a inanmamalarının hayret verici olduğunu ifade etmiştir. 75

  sir william herschel, kral ııı. george’dan sağladığı bağışla yaptığı teleskopları kullanarak araştırmalarını sürdürmüştür.

  william paley (1743-1805)

  paley, yaratılışa inanan bir bilim adamıydı. önceki sayfalarda değindiğimiz “doğal ilahiyat” isimli eseri, kendi döneminde en fazla satılan kitaplardan biriydi. paley’in, “sanat eserleri eğer insanın eseriyse, o halde canlı varlıklar da insandan çok daha üstün bir varlığın eseridir” yaklaşımı çok ünlüdür. paley, canlıların yaşadıkları ortamlarda hayatlarını sürdürebilmek için gerekli olan her türlü özellikle donatılmış olmalarını kendi ifadesiyle “bir keşfin işareti, bir dizaynın ve dizayn edici bir yaratıcı’nın delillerini temsil etmektedir.”76 diyerek açıklamaktadır.

  georges cuvier (1769-1832)

  bilim tarihinin en önemli anatomist ve paleontologlarından biri olan cuvier, karşılaştırmalı anatomi biliminin kurucularından, ve paleontolojinin ayrı bir bilim dalı olarak ayrılmasını sağlayan bilim adamlarındandır. cuvier, yaratılışa olan kuvvetli inancı ve yaratılışın delilleri ve evrimin geçersizliği üzerine yaptığı tartışmalarıyla da ün kazanmıştı. 77

  humphrey davy (1778-1829)

  iman sahibi bir insan olmasıyla bilinen davy zamanının büyük kimyagerlerindendi. ünlü bilim adamı faraday onun yanında çalışmıştı. birçok önemli kimyasal elementi ilk defa kendisi izole etti. ısı hareket teorisini, güvenlik lambasını, elmasın bir karbon olduğunu ilk defa ortaya koyarak bilime önemli katkıları oldu.78

  adam sedgwick (1785-1873)

  19. yüzyılın önde gelen jeoloji uzmanlarından olan sedgwick, özellikle kambriyen ve devonyan olarak bilinen başlıca kaya sistemlerini tanımlayıp isimlendirmiştir. aynı zamanda bir rahip olan sedgwick, charles darwin’in arkadaşı olmasına rağmen onun evrim fikrini reddetmiştir. 79

  michael faraday (1791-1867)

  zamanının en büyük fizikçisi olarak tanınan faraday, özellikle elektrik ve manyetizmanın gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. faraday’ın sadece fizik değil, kimya alanında da bilime büyük katkıları olmuştur.

  faraday, bir yaratıcı’nın varlığına ve din ile bilimin uyum içinde olduklarına inanan bir bilim adamıydı. “dünyayı tek bir yaratıcı yarattığına göre, bütün tabiat bir bütünün parçaları olmalı” diye düşünen faraday, bu prensipten yola çıkarak, elektrik ve manyetizmanın birbirleriyle ilgili olduğu sonucuna varmıştı. 80

  samuel morse (1791-1872)

  morse, insanlık tarihi için önem taşıyan telgrafı keşfetmiş büyük bir bilim adamıdır. amerika’daki ilk kamerayı yapmıştır.

  morse, herşeyi bir amaç doğrultusunda yaratan bir yaratıcı’nın varlığına inanıyordu. ona göre maddi dünya ve manevi dünya beraberce uyum içinde işlemekteydi. morse, şunları yazmıştı:

  bilgim arttıkça dinin ilahi kaynağının kanıtları daha da netleşiyor, allah’ın büyüklüğü anlaşılıyor, gelecek ümit ve zevkle aydınlanıyor.81
  joseph henry (1797-1878)

  amerikalı ünlü fizikçi ve dindar bilim adamı joseph henry, princeton üniversitesi’nde profesördü. galvanometre ile elektromanyetik motoru keşfeden henry, yaptığı deneyler ve çalışmalar esnasında mutlaka allah’a dua etmek ve ibadette bulunmak için zaman ayırırdı.82

  louis agassiz (1807-1873)

  birçok kişiye göre amerika’nın en büyük biyoloğu olan agassiz evrim teorisine şiddetle karşı çıkmasıyla tanınan bir bilim adamıdır.

  agassiz, doğanın her yerinde allah’ın ilahi planı olduğunu düşünüyordu ve yaratılışı inkar eden teoriyi kabul etmiyordu. agassiz şöyle söylemişti:

  zaman ve mekanın birleşmesi sadece düşünceyi göstermez, tasarıyı, gücü, aklı, büyüklüğü, geleceği önceden görmeyi, herşeyin bilgisinin olmasını, basireti de gösterir. tek bir kelimeyle, tüm bu özellikler insanın tapacağı ve seveceği allah’ın bir olduğunu yüksek sesle ilan etmektedir.83

  james prescott joule (1818-1889)

  termodinamiğin birinci kanununu keşfeden ünlü bilim adamı joule, ayrıca bir telde ilerleyen elektrik akımının ürettiği ısıyı hesaplamış ve ilk kez gaz molekülünün hızını bulmuştur. joule’un en büyük keşfi “mekanik ısı denklemi”ydi. bu önemli keşif, en temel evrensel bilim kanunu olan “enerjinin korunumu” kanununa da rehberlik etmiştir.

  böylesine önemli bilimsel buluşları olan joule, tabiat kanunlarını öğrendikçe allah’ı daha yakından tanıyabileceğine inanan bilim adamlarındandır. bu inancı onu daha da fazla araştırma yapmaya sevk etmiştir. 1864 yılında darwin’e karşı bir manifesto imzalayan 717 bilim adamının en önde gelenlerinden olan joule’ün allah inancını ifade eden şu sözleri ünlüdür:

  allah’ın isteklerini öğrendikten ve itaat ettikten sonra yapacağımız diğer şey o’nun aklını, gücünü ve iyiliğini yaptığı işlerin kanıtından bilmektir. tabiat kanunlarını bilmek allah’ı bilmektir.84

  george gabriel stokes (1819-1903)

  başta fizik ve matematik olmak üzere birçok alanda önemli keşifleri bulunan stokes ünlü bir ingiliz bilim adamıdır. yer çekimi farklılıkları, astrofizik, kimya, sesle ilgili problemler ve ısı konusunda araştırmalar yapmıştır. kuartzın, camın tersine ultraviyole radyasyonuna karşı transparan olduğunu gösterdi. lord kelvin ile elektro termodinamik araştırmaları yaptı. stokes, x ışınlarının maxwell’in elektromanyetik spektrumunun bir parçası olduğunu gösterdi. bir süre londra victoria enstitüsü’nün başkanlığını yapan stokes, aynı zamanda cambridge üniversitesi felsefe topluluğu’nun faal bir üyesiydi.

  doğayı, yaratıcı’ya inanarak inceleyen bir bilim adamı olan stokes’un allah inancını dile getirdiği pek çok yazısı vardır. stokes bu sözlerinde doğa kanunlarının allah’ın emri altında olduğunu ve allah’ın bu kanunları dilediği gibi yönlendirmeye güç yetiren olduğunu belirtmiştir. 85

  rudolph virchow (1821-1902)

  virchow’un bilime başlıca katkısı ilaç alanında olmuştur. modern patolojinin babası sayılan virchow, hücre ile ilgili hastalıkları incelemiştir. lösemiyi ilk defa o tarif etmiş, ayrıca antropoloji ve arkeoloji konularında araştırmalarda bulunmuştur. virchow, darwin ve haeckel’in öğretilerine karşı çıkan en önemli bilim adamlarından biridir. hatta bilimsel çalışmalarının yanı sıra, politikaya atılarak alman okullarında okutulan evrim öğretisine şiddetle karşı çıkmıştır. 86

  gregory mendel (1822-1884)

  mendel kanunları olarak bilinen 3 genetik kanununu bulan ünlü bilim adamı, kalıtımın prensiplerini ortaya koyan kişi olarak tarihe geçmiştir. mendel’in kalıtım prensipleri, evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koyan en önemli bilimsel dayanaklardan biri olmuştur.

  gregory mendel bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda kalıtım kanunlarını keşfetti. aynı zamanda bir din adamı olan mendel’in bu keşfi darwin’in evrim teorisinin önemli bir çıkmaza girmesine neden oldu.

  kendi bulduğu kalıtım prensipleri bir yandan evrim teorisini çürütürken, diğer yandan mendel kişisel olarak da tesadüflerin dünyayı oluşturamayacağına, herşeyi olduğu gibi, dünyayı da allah’ın yarattığına inanan bir din adamıydı. 87

  louis pasteur (1822-1895)

  tıp bilimi tarihinde önemli bir yere sahip olan pasteur, özellikle hastalıklar hakkındaki mikrop teorisiyle ve evrim inancına kesin karşı oluşuyla ünlüdür. mayalanmanın organik temelini ve kontrol edilebilme metotlarını ilk defa o açıklamıştır. yaptığı çalışmalar onu bakteriyolojiye yöneltmiştir. pasteur bu alanda yaptığı araştırmaları sonucunda, kuduz, difteri, şarbon ve diğer hastalıklarla mücadele için en önemli yol olan aşıyı geliştirmiş, pastörize etme ve sterilize etme işlemlerinin yöntemini ortaya koymuştur.

  çok güçlü bir allah inancı olan pasteur, yaşadığı dönemde darwin’in evrim teorisine karşı çıkması nedeniyle pek çok sözlü saldırıya uğramıştır. bilim ile din arasındaki uyumu savunan pasteur’ün bu konuda söyledikleri çok ünlüdür. bu sözlerinden bazıları şöyledir:

  doğayı ne kadar çok incelersem, yaratıcı’nın eserleri karşısında inancım o kadar çok artıyor.88

  bilim insanı allah’a götürür. 89

  william thompson (lord kelvin) (1824-1907)

  lord kelvin, dindarlığı ile tanınan zamanının önde gelen fizikçilerinden birisidir. matematiğe ve fiziğe yaptığı katkıları ve keşifleriyle bilim çevrelerinin saygısını kazanmıştır. lord kelvin, hidrojen ve helyumu sıvılaştırmak için başarılı bir metot geliştiren ilk kişidir. ısı ile ilgili buluşları nedeniyle, ısı derecelerine bugün “kelvin derecesi” denmektedir. ayrıca, termodinamiği resmi fizik kuralı haline getirerek, birinci ve ikinci kanunlarını kesin bir şekilde formülleştirmiştir.

  lord kelvin’in allah’a olan inancını ifade eden sözlerinden birkaç örnek şöyledir:

  hür düşünen insanlar olmaktan korkmayın. eğer derin düşünürseniz, bilim aracılığıyla allah inancına yönelirsiniz.90
  hayatın kökenine baktığımızda, bilim, kesin bir şekilde o büyük kudret’in varlığını onaylar.91

  j.j. thomson (1856-1940)

  elektronun varlığını ilk ortaya çıkaran (1897) j.j.thomson, cambridge üniversitesi’nde fizik profesörüydü. güçlü bir inancı olan thomson’un, bilimin ulaştığı sonuçların allah’ın varlığını gösterdiğini ifade eden sözleri şöyledir:

  bilim kalesinin yüksek zirveleri allah’ın muhteşem işlerini gösteriyor.92
  sir william huggins (1824-1910)

  hem iyi bir astronom, hem de inançlı bir bilim adamı olan huggins, yıldızların, çoğunlukla dünyada bulunan elementlerin yanı sıra hidrojen de ihtiva ettiklerini keşfetmiştir. huggins aynı zamanda evrenin genişlemekte olduğunu açık bir şekilde ortaya koyan doppler etkisini (yıldızların birbirinden uzaklaştıkça kırmızıdan maviye doğru bir ışık saçması) ilk defa tanımlamıştır. 93

  joseph clerk maxwell (1831-1879)

  maxwell, kısa ömrüne rağmen bilime çok önemli katkıları olan büyük bir bilim adamıdır. modern fiziğin kurucularından kabul edilen maxwell, ışıkla elektriğin birbirleriyle bağlantılı olduğunu göstermiş, ışık, elektrik ve manyetizmayı tek bir denklem halinde ifade etmeyi başarmıştır. einstein, rölativite teorisinin üzerinde çalışırken maxwell’in denklemlerinden yararlanmıştır.

  albert einstein tarafından başarıları “newton’dan beri fiziğin sahip olduğu en üretken ve gururlu deneyim” olarak nitelendirilen maxwell, aynı zamanda inançlı bir kişiydi. evrim teorisine karşı olan maxwell, fransız ateist laplace’ın ünlü “nebula hipotezi”ne ve evrimci bir filozof olan darwin’in savunucusu herbert spencer’e karşı keskin bir itiraz hazırlamıştır.

  yazdığı bir mektupta, inançlı bir bilim adamının çalışmalarını dinin yararı için yapması gerektiğini düşündüğünü belirtmiştir.94
  john strutt (1842-1919)

  john strutt, elektromanyetik dalga hareketi üzerinde çalışmalar yapmış, optik, ses ve gaz dinamiği gibi çeşitli bilimsel konulara da katkıda bulunmuştu. strutt aynı zamanda argonu ve az bulunan gazları keşfetmiştir. dindarlığıyla tanınan bilim adamı yayınlanan yazılarının ön sözüne “allah’ın işleri büyüktür” diye yazmıştı.95

  george washington carver (1865-1943)

  tarım 1880’li yıllardan itibaren çok önemli bir bilim dalı olmuştur. carver bu alanda çok önemli keşifleri olan ünlü bir bilim adamıdır.

  carver allah’a olan inancıyla tanınırdı ve tüm konuşmalarında konuyu allah’a olan derin bağlılığına getirirdi. atlanta dergisi ile bir röportajında kendisine bulduğu kil boya ile ilgili bir soru yöneltildiğinde şöyle cevap vermiştir: “benim tek yaptığım, allah’ın yarattığını insanların kullanabileceği hale getirmek. bu allah’ın eseri, benim değil.”96

  sir james jeans (1877-1946)

  ünlü fizikçi sir james jeans, evrenin sonsuz ilim sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanıyordu. aşağıda jeans’in inancını açıkladığı bazı sözleri yer almaktadır:

  biz, evrenin bir dizaynı ve kontrol gücünü gösterdiğini keşfettik..97

  evren hakkında yapılan bilimsel bir araştırmanın sonucu tek bir cümleyle özetlenebilir: evren, bilgisi sonsuz bir varlık tarafından dizayn edilmiştir.98
  albert einstein (1879-1955)

  çağımızın en önemli bilim adamı olan albert einstein aynı zamanda allah’a olan inancı ile de tanınmaktadır. bilimin dinsiz olamayacağını savunan einstein’ın din ve bilimle ilgili bir sözü şöyledir:

  derin bir imana sahip olmayan gerçek bir bilim adamı düşünemiyorum. bu durum şöyle ifade edilebilir: dinsiz bir bilime inanmak imkansızdır.99

  einstein, evrenin tesadüflerle oluşamayacak kadar harika bir düzene sahip olduğuna ve evrenin üstün akıl sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanıyordu.

  yazılarında allah’a olan inancından sıkça söz eden einstein için, evrendeki doğal düzenin harikalığı son derece önemliydi. daha önce de belirttiğimiz gibi, “dinsiz bir bilim topaldır;”100 sözleriyle einstein, dinle bilimin nasıl ayrılamaz bir bütün olduklarını ifade etmiştir.

  einstein, “tabiatı araştıran herkesin içinde bir çeşit dini saygı”101 olduğunu belirtmiş ve şöyle demiştir:

  bilimle ciddi şekilde uğraşan herkes tabiat kanunlarında bir ruhun, insanlardan daha üstün bir ruhun olduğuna ikna olur. bu yüzden bilimle uğraşmak, insanı dine götürür.102

  einstein’in dine bakış açısını, aşağıdaki sözlerinde de görmek mümkündür:

  din duygusu ne zaman kaybolsa, bilim, ilhamı olmayan bir deneyciliğe dönüyor.103
  paris’ te ders verirken görülen einstein, bilimin dinden ayrı olarak düşünülemeyeceğini belirtmiştir. albert einstein dünya tarihinde yeralan en önemli bilim adamlarından biridir. einstein önemli buluşlarının yanısıra allah inancı ile tanınmaktadır. einstein ile birlikte görülen george lemaitre, evrenin yaratılışını ifade eden big bang teorisini ortaya atan dindar bilim adamıdır.

  george lemaitre (1894-1966)

  george lemaitre evrenin yaratılışını ifade eden big bang teorisini ortaya atmıştır. lemaitre, evrenin bir başlangıcı ve sonu olduğunu, bunun da pek çok insanın allah’a inanmasında önemli bir rol oynadığını savunmuştur. aynı zamanda bir din adamı olan lemaitre, dinin ve bilimin insanlığı aynı gerçeklere ulaştıracağına inanıyordu.104
  sir alister hardy (1896-1985)

  hardy, modern okyanus biliminin kurucusudur. inançlı bilim adamlarını, dine yaptıkları hizmetler nedeniyle ödüllendiren templeton vakfı, 1985 yılında bilim yoluyla dine ulaştığı ve bu konuda yaptığı çalışmalar nedeniyle hardy’i ödüllendirmiştir.105

  wernher von braun (1912-1977)

  wernher von braun, dünya çapında tanınan en popüler uzay bilimcilerden biridir. wernher von braun, ıı. dünya savaşı sırasında ünlü v-2 roketlerini geliştirerek alman roket mühendisliğine önderlik etmiştir.

  wernher von braun (resimde kolu sargılı olan) ıı dünya savaşı sırasında üst resimde v-2 roketlerini geliştirmiş ve alman roket mühendisliğine önderlik etmiştir. dr. braun dünyanın en tanınmış uzay bilimcilerindendir.

  .
  güçlü bir inanca sahip olan dr. braun abd başkanı john f. kennedy ile birlikte görülmektedir. dr. braun bir bilim adamının allah’ın varlığını reddetmesini anlayamadığını söylemiştir.

  nasa’nın direktörlüğünü de yapan dr. braun, aynı zamanda güçlü bir inanca sahip dindar bir bilim adamıydı. yaratılış ve doğadaki tasarım için şöyle demişti:

  insan eliyle uzayda uçmak şaşırtıcı bir başarı ama uzay, kapılarının çok az bir kısmını insanlara açıyor. bu delikten evrenin geniş esrarına bakmak, yaratıcı’ya olan kesin inancımızı onaylıyor. evreni var eden üstün bir aklı tanımayan bir bilim adamını ve gelişen bilimi reddeden bir din adamını anlamakta güçlük çekiyorum.106
  wernher von braun, mayıs 1974’te yayınlanan bir makalesinde şöyle diyordu:

  insan, tasarım ve amaç olmadan, evrenin kanunu ve düzeni ile bırakılamaz. evrenin ve onun barındırdığı herşeyin şaşırtıcı yönlerini daha iyi anladıkça, zaten bu amaçla yaratılan tasarımda hayrete düşülecek çok daha fazla neden bulmuş olduk… tek sonuca inanmaya zorlanmakla -yani evrendeki herşeyin tesadüfen oluştuğuna inanmaya zorlanmakla- bilimin tarafsızlığı ihlal edilmiş olur… rasgele meydana gelen hangi işlem bir insanın beynini veya bir insan gözünün sistemini oluşturabilir?… 107

  max planck (1858-1947)

  ünlü alman fizikçi max planck, kendi ismiyle bilinen bir fiziksel sabitin kaşifidir. 1900’lü yıllarda berlin üniversitesi’nde fizik profesörü olan planck, ışığın (radyasyon) bir akarsudaki suyun sürekli akışı gibi değil, bir yağmur damlasının pencerenin camında oluşturduğu görüntü gibi bir yapıya sahip olduğunu savunmuştur. planck’a kadar olan zaman zarfında bilim adamları, ışığın bir dalga hareketi olduğunu düşünüyorlardı. herbir ışık parçacığının bir enerji paketi olduğunu ortaya çıkaran planck, her bir pakete “foton” adını verdi. foton kavramı, fizik alanında bir devrim meydana getirdi. ışık, ses gibi havada dalgalar halinde yayılmakla kalmıyor, aynı zamanda parçacıklar halinde de hareket edebiliyordu.

  bu çok önemli buluşların sahibi planck, evreni idare eden büyük bir “güç”ün aklına inanıyordu. evrendeki düzenin yaratıcısı’nın allah olduğunu söyleyen max planck, allah’a olan inancını şu sözlerle vurgulamıştır:

  hangi sahada olursa olsun, bilimle ciddi şekilde ilgilenen herkes, bilim mabedinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır: ‘iman et. iman, bilim adamlarının vazgeçemeyeceği bir vasıftır.’ 108

  charles coulson (1910-1974)

  oxford üniversitesi’nde yıllarca matematik profesörlüğü yapan coulson, sözlerinde allah’a olan inancını, allah’a yakınlaşma isteğini, allah’a dua edişlerini ve yaşamının amacının allah’a yakınlaşmak olduğunu belirtmektedir. 109

  geçmişte yaşamış diğer inanan bilim adamları

  bu bölümde isimlerini verdiğimiz yaratılışa inanan bilim adamlarının her birinin geçmişte bilime önemli hizmetleri olmuştur. bu bilim adamlarının varlığı, yaratılışa inancın bilimle çatışmadığının, aksine dinin bilimi teşvik ettiğinin açık delilidir.

  leonardo da vinci (1452-1519)

  sanat, mühendislik, mimari

  georgias agricola (1494-1555)

  madencilik

  john wilkins (1614-1672)

  astronomi ve mekanik

  walter charleton (1619-1707)

  kraliyet fizik okulu (royal college of physicians) başkanı

  ısaac barrow (1630-1677)

  matematik profesörü

  nicolas steno (1631-1686)

  stratigrafi

  thomas burnet (1635-1715)

  jeoloji

  ıncrease mather (1639-1723)

  astronomi

  nehemiah grew (1641-1712)

  tıp

  william whiston (1667-1752)

  fizik, jeoloji

  john hutchinson (1674-1737)

  paleontoloji

  johathan edwards (1703-1758)

  fizik, meteoroloji

  richard kirwan (1733-1812)

  mineraloji

  timothy dwight (1752-1817)

  eğitimci

  james parkinson (1755-1824)

  tıp

  william kirby (1759-1850)

  entomoloji (böcek bilimi)

  benjamin barton (1766-1815)

  botanikçi, zooloji

  john dalton (1766-1844)

  modern atom teorisinin kurucusu.

  charles bell (1774-1842)

  anatomi

  john kidd (1775-1851)

  kimya

  johann carl friedrich gauss (1777-1855)

  analiz, geometri, jeoloji, manyetizma, astronomi.

  benjamin silliman (1779-1864)

  mineraloji

  peter mark roget (1779-1869)

  fizyoloji

  william buckland (1784-1856)

  jeoloji

  william prout (1785-1850)

  kimya

  edward hitchcock (1793-1864)

  jeoloji

  william whewell (1794-1866)

  astronomi ve fizik

  richard owen (1804-1892)

  zooloji, paleontoloji

  matthew maury (1806-1873)

  okyanus bilimi ve su bilimi

  henry rogers (1808-1866)

  jeoloji

  james glaisher (1809-1903)

  meteoroloji

  philip h. gosse (1810-1888)

  ornitoloji, zooloji

  sir henry rawlinson (1810-1895)

  arkeoloji

  john ambrose fleming (1849-1945)

  elektronik

  sir joseph henry gilbert (1817-1901)

  tarım kimyası

  thomas anderson (1819-1874)

  kimya

  charles p. smyth (1819-1900)

  astronomi

  john w. dawson (1820-1899)

  jeoloji

  henri fabre (1823-1915)

  entomoloji

  bern riemann (1826-1866)

  geometri

  joseph lister (1827-1912)

  cerrahi

  john bell pettigrew (1834-1908)

  anatomi, fizyoloji

  balfour stewart (1828-1887)

  iyonosferik elektrik

  p.g.tait (1831-1901)

  fizik, matematik

  edward william morley (1838-1923)

  fizik alanında nobel ödüllü bilim adamı

  sir william abney (1843-1920)

  astronomi

  alexander macalister (1844-1919)

  anatomi

  a. h. sayce (1845-1933)

  arkeoloji

  james dana (1813-1895)

  jeoloji

  george romanes (1848-1894)

  biyoloji ve fizyoloji

  william mitchell ramsay (1851-1939)

  arkeoloji

  william ramsay (1852-1916)

  kimya

  howard a.kelly (1858-1943)

  jinekoloji

  douglas dewar (1875-1957)

  ornitoloji (kuş bilimi)

  paul lemoine (1878-1940)

  jeoloji

  charles stine (1882-1954)

  organik kimya

  rendle short (1885-1955)

  tıp

  l. merson davies (1890-1960)

  jeoloji, paleontoloji

  sir cecil p. g. wakeley (1892-1979)

  tıp

  günümüzün iman eden bilim adamları

  20. yüzyılda bilimde büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve yüzyıllardır sır olan pek çok bilgi açığa çıkmıştır. ve ilerleyen bilim, açıkça bir gerçeği göstermiştir: yaratılış gerçeği.

  her bilimsel bulgu evrende var olan canlı ve cansız tüm varlıklardaki kusursuz tasarımı, düzeni ve planı göstermektedir. bu bulgulara bizzat şahit olan birçok bilim adamı ise tüm evrenin tasarımının üstün bir aklın ürünü olduğunu görmüş, herşeyin sonsuz kudret sahibi allah tarafından yaratıldığını anlayarak, yaratılış gerçeği’ni savunmuştur.

  bugün, başta abd olmak üzere, batılı ülkelerde inançlı bilim adamları tarafından kurulmuş olan birçok ciddi akademi ve organizasyon mevcuttur. aynı zamanda bu bilim kuruluşları, bilimsel delillerin evrendeki kusursuz tasarımı ortaya koyduğunu göstermek için çalışmalarını sürdürmektedirler.

  günümüzde yaşayan ve bilimsel çalışmaları ile tanınan inançlı bilim adamlarından bazıları şöyledir:

  dr. henry fritz schaefer

  schaefer, georgia üniversitesi’nde kimya profesörü ve kuantum kimya merkezi’nin direktörüdür. tam 5 kez nobel ödülüne aday gösterilen schaefer için dünyanın en nitelikli üçüncü kimyageri denmektedir. inançlı bir bilim adamı olan schaefer, bilimsel çalışmalarının amacının allah’ı tanımak olduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir:

  bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar; kendi kendime ‘işte bu allah’ın yaratması” dediğim anlardır. 110

  ısaac bashevis singer

  günümüz ünlü fizikçilerinden singer, evrim teorisini reddeden ve allah’a inanan bir bilim adamıdır. verdiği bir konferansta evrim tezini şu ilgi çekici hikaye ile eleştirmiştir:

  bilim adamları şimdiye kadar hiçbir insanın ayak basmadığı ıssız bir ada keşfetmişler. bu adaya ilk kez çıkan bilimciler gördükleri doğal hayattan oldukça etkilenmişler. vahşi hayvanlarla balta girmemiş ormanlar onlara çok çarpıcı gelmiş. sarp yamaçlara tırmanıp etrafı gözden geçirmişler. adada en ufak bir uygarlık izi bulamamışlar. tam gemilerine dönerlerken bir de bakmışlar ki kumsalda son model zarif bir kol saati duruyor. hem de tıkır tıkır işliyor. bilimciler için can sıkıcı bir durum. bu saat buraya nereden geldi? kesin olarak biliyorlar ki adaya kendilerinden önce hiçbir insanoğlu uğramamış. o halde ortada tek bir seçenek kalıyor. bu saat, pahalı deri kayışı, değerli camı, akrep ve yelkovanı, pili ve diğer parçaları ile kendiliğinden şans eseri tesadüfen bu adaya geldi ve bu kumsala yerleşti. başka alternatif yok!” singer evrimcilerin içinde bulundukları yanılgıyı açıklamak için hikayesinin sonunda şöyle bir açıklama getirmiştir: “her saati yapan bir saatçi vardır.” 111

  evrende var olan canlı ve cansız her varlık üstün bir tasarıma ve kusursuz bir düzene sahiptir. dolayısıyla hiçbirinin varlığı tesadüflere dayandırılamaz. her birinin üstün ve güçlü bir yaratıcı’nın eseri olduğu açıktır. günümüz bilim adamlarının büyük bir bölümü ise singer’da olduğu gibi bu kusursuzluğu ve düzeni ortaya koyarak, hepsinin allah’ın yaratışının eseri olduğunu insanlara göstermektedirler.

  prof. malcolm daneken wintis

  huittin üniversitesi’nde ve north western üniversitesi’nde tıp profesörü olan prof. wintis da evrenin ve insanın mutlaka üstün bir yaratıcı tarafından var edildiğine inanmaktadır. bu inancını şu sözleriyle belirtmiştir:

  fiziki metotları kullanarak diyebiliriz ki bütün esrarengizliğiyle beraber gökler ve yeryüzü, değişik şekilleriyle insan hayatı ve en sonunda çok yüce kapasitesiyle insanın kendi varlığı… bütün bunların kendiliğinden ve tesadüfen meydana gelmiş olmasını düşünmek kadar karmaşık ve anlamsız bir düşünce olamaz. öyleyse, evrene hükmeden bir zeka bulunmaktadır. bütün bunların ardında bir yaratıcı vardır. madem ki insan, çevresinde bulunan değişik varlıklardan çok daha üstün bir yapıya sahiptir, öyleyse onun yaratıcısı’na yönelmesi gerekir.112

  william phillips

  lazer ışınıyla atomları yakalama metotları geliştirdiği için daha 50 yaşına varmadan nobel ödülü kazanan günümüz fizikçilerinden william philips inançlı bir bilim adamıdır. nobel ödülünü kazandıktan sonra katıldığı bir basın toplantısında şöyle demiştir:

  allah, bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi.113
  prof. will draper

  ıowa üniversitesi’nde doktorasını yapan, california üniversitesi’nde toprak bilimleri yardımcı profesörlüğü görevinde bulunan prof. draper, aynı zamanda amerikan toprak bilimleri enstitüsü üyesidir. tüm evrenin kesinlikle tesadüfen oluşamayacağını ve bir yaratıcı’nın eseri olduğunu prof. draper şu sözleriyle belirtmiştir:

  şurası muhakkaktır ki, gerek üstümüzdeki olağanüstü gökyüzünde olsun, gerek bize göre altımızdaki yeryüzünde olsun, herşeyde bir plan ve bir amaç vardır. bu maksadı ve planı meydana getiren bir kuvvetin, yani sonsuz yaratıcı’nın, varlığını inkara kalkışmak, akıl ve mantık kurallarıyla çelişir. bu yazın, sararmış, boyunlarını bükmüş buğday başaklarıyla dolup-taşan ve bir buğday denizini andıran tarlayı gördüğü halde, onu eken bir çiftçinin bulunduğunu ve onun tarlanın yakınındaki bir kulübede veya başka bir yerde oturmakta olduğunu inkar edip kabullenmeyen kişinin düşebileceği çelişkiden, çok daha büyük bir çelişkidir.114
  william dembski

  günümüz matematikçi bilim adamlarından olan dembski’nin araştırmaları aynı zamanda felsefeden ilahiyata kadar geniş bir alan içerir. dembski, bilimin dünyayı anlamaya çalıştığını ve bilim adamlarının da ancak birer kaşif olduklarını savunur. dembski’nin düşüncelerini ifade eden sözlerinden birkaç örnek şöyledir:

  …dünya, allah’ın yaratmasıdır, bilim adamları ise dünyayı anlamaya çalışırken, allah’ın düşüncelerini tekrarlarlar. bilim adamları yaratıcı değil, kaşiftirler.

  …yaratılış her zaman yaratıcı’nın varlığını gösterir.115
  prof. steven meyer

  whitewort üniversitesi’nde felsefe profesörü olan meyer, yaratılışa inanan ve bu konuda pek çok eseri olan günümüz bilim adamlarındandır. evrenin, bilinçli bir tasarımın ürünü olduğunu savunduğu sözlerinden birkaçı şöyledir:

  doğada akıllı tasarımın muhteşem kanıtlarını görürsünüz.116

  iddia ediyorum ki ne tesadüfler, ne prebiotik doğal seleksiyon, ne de fiziksel-kimyasal gereklilik, ilk hücredeki bilginin kaynağını açıklayamaz. 117

  prof. walter l. bradley

  teksas üniversitesi’nde mekanik mühendislik profesörü olan bradley, “hayatın kökeninin sırrı” adlı kitabın yazarlarındandır. tüm evrenin, canlı cansız herşeyin bir tasarımın ürünü olduğunu ve bunun delillerinin her yerde olduğunu savunan bradley, bir yaratıcı’nın varlığına olan inancını şu sözleriyle vurgulamıştır:

  1987 baharında bir iş için cornell üniversitesi’nde iken hıristiyanlık ve bilim üzerine bir konferansım oldu. bu konferansta bilimsel kanıtlarla allah’ın varlığını gösterdim. 118

  bradley, bir başka ifadesinde de şunları söylemiştir:

  akıl sahibi bir yaratıcı olduğuna dair çok net deliller var. 119

  prof. ırrel chister rex

  washington üniversitesi’nde ve güney california üniversitesi’nde yardımcı profesörlük, fizik doçentliği ve profesörlük yapan prof. rex aynı zamanda amerikan fizik enstitüsü üyesidir. tüm evrenin allah tarafından yaratıldığına ve ona yine allah’ın gücüyle hükmedildiğine inanan prof. rex, bu düşüncesini şu sözlerle dile getirmiştir:

  kainatın oluşunu açıklayan ve ona hükmeden kanunları belirten modern teoriler, allah fikrinin dışında bir düşünceyle ortaya konduğu zaman, son derece karmaşık ve girift bir karanlık çıkmaza girerler. ben şahsen allah’ın varlığına inanıyor ve o’nun bu kainata hükmettiğini kabul ediyorum.120
  dr. allan sandage

  günümüzün en tanınmış gök bilimcisi olan dr. allan sandage, sonradan dini kabul eden bir bilim adamıdır. 1998 yılında “bilim allah’ı buluyor” kapak konulu newsweek dergisine verdiği röportajda sandage, dini kabul etmesini şöyle açıklıyordu:

  beni bu sonuca götüren, dünyanın bilimle anlaşılamayacak kadar karmaşık olmasıydı. var oluşun sırrını anlayabilmem ancak imanla mümkün.121

  prof. cecil hamar

  saint louis üniversitesi’nde biyoloji profesörlüğü yapmış olan ve haissburry üniversitesi’nde biyoloji dersleri veren hamar, allah’a güçlü inancı olan günümüz bilim adamlarındandır. hamar, inancını şu sözleriyle ifade etmiştir:

  bilim dünyasında gözümü nereye çevirsem yücelerin yücesi bir yaratıcı’nın varlığını gösteren eşi bulunmaz kanun ve düzenler gördüm. fevkalade üstün yaratılış örneklerine şahit oldum… evet ben de inanıyorum allah’ın varlığına. o’nun bu kainatı yaratıp koruduğunu ve herşeye gücünün yettiğini kabul ediyorum. yalnız bu kadar da değil. insan denilen yaratığın bütün zerrelerini o’nun koruduğunu da kabul ediyorum.122
  prof. paul ernest

  saint johannes üniversitesi’nde yardımcı profesörlük yapmış olan, amerikan cerrahlar birliği üyesi prof. ernest, yaptığı bilimsel çalışmalar sonunda güçlü bir allah inancı kazanan bir bilim adamıdır. prof. ernest inancını şöyle açıklamıştır:

  ben allah’a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum. ve bu inancım uğraştığım bilim dalının beni doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imandır…

  işte soruya cevap veriyorum: evet, kainatta bir yaratıcı vardır.123

  prof. lestergon simurden

  bordeaux üniversitesi’nde doktorasını yapan ve cochin üniversitesi’nde tarım ve matematik profesörü olan prof. simurden allah inancını şu sözleriyle dile getirmiştir:

  hiç şüphesiz ki, herşey allah’ın yüce kudreti ile meydana gelmiştir. herşeye gideceği yolu gösteren ve çizen o’dur. toprak ve bitkilerle ilgili araştırmalarımda derinleştikçe allah’a imanım da o nisbette arttı…124

  enrico medi

  ünlü italyan bilim adamı, 1971’de roma’daki uluslararası bir konferansta, bir bilim adamının şahit olduğu mucizeleri ve ulaştığı sonucu şöyle açıklamıştır:

  uzayın ve zamanın dışında tüm varlıkların sahibi olan ve tüm varlıkları bu şekilde yaratan bir sebep var… ve bu yaratıcı allah’tır.125

  prof. wayne old

  prof. old, columbia üniversitesi’nde doktorasını yapmış ve new york jeo-kimya laboratuvarlarında araştırma şefi olarak çalışmıştır. prof. old bilimsel araştırmaların kişinin allah inancını güçlendirdiğini şu sözleriyle belirtmiştir:

  şurası muhakkak ki bilgi basamaklarında ilerlemek, eşyanın meydana gelişinin keyfiyetini ve sebeplerini araştırıp soruşturmak, insan zekasını diğer varlıklardan ayıran en büyük ve en önemli niteliklerden birisidir. kainatı bir kuvvetin yarattığını kabul eden ve ilmi incelemelerine bu imanla dalan bir ilim adamı, ilmi çalışmalarını devam ettirirken mutlaka allah’a imanını artıracak delillerle karşılaşacaktır.126

  prof. michael p. girouard

  southern louisiana üniversitesi’nde biyoloji profesörü olan michael girouard, yaşamın tesadüflerle ortaya çıkamayacağına, yaşamın temeli olan proteinlerin ve hücrenin son derece karmaşık ve kusursuz yapılarının allah tarafından yaratılmış olduğuna inanan günümüz bilim adamlarındandır.

  prof. girouard, bilim araştırma vakfı tarafından 5 temmuz 1998 tarihinde düzenlenen “evrim teorisinin çöküşü: yaratılış gerçeği” isimli ıı. uluslararası konferans’ta yaptığı “yaşamın tesadüflerle ortaya çıkması mümkün mü?” başlıklı konuşmasında, inandığı bu gerçeği bilimsel verileriyle ortaya koymuş ve konuşmasını şöyle bitirmişti:

  canlıların yapısı bu laboratuvar deneyinde üretilenden çok daha karmaşık ve farklı bir yapıdır. kimya ve fizik kanunlarına baktığımızda ve bu konuda yorumda bulunulmasını istediğimizde, laboratuvardaki kimya ve fizik kuralları bize şunu söylüyorlar: mutlaka bir zeka olmalıdır, mutlaka yaratıcı vardır, bu bilgiyi düzenleyen bir yaratan vardır. bu beyan hala dünyadaki en bilimsel beyandır. işte fizik ve kimya kanunları bize kesinlikle şüphesiz bir biçimde şunu söylüyor ki; evrim ve cansızdan canlı oluşması mümkün değildir. işte bilimsel kanıtlara dayalı olarak, bu sadece benim konuşmamın sonu değil, aynı zamanda evrimin de sonudur.

  prof. edward boudreaux

  new orleans üniversitesi’nde kimya profesörü olan edward boudreaux, kimyasal elementlerin allah tarafından canlılığın yaratılması için gerekli şekilde düzenlendiğine inanmaktadır. prof. boudreaux, 1998 yılında istanbul’da düzenlenen “evrim teorisinin çöküşü: yaratılış gerçeği” konulu uluslararası konferanslar dizisinin ikincisinde “kimyadaki dizayn” başlığı ile yaptığı konuşmasında şöyle demiştir:

  içinde yaşadığımız dünya ve bu dünyanın kanunları, biz insanların yaşamalarına en uygun biçimde allah tarafından yaratılmıştır.

  prof. kenneth cumming

  abd yaratılış araştırmaları enstitüsü’nden, biyokimya ve paleontoloji konularında dünyaca ünlü bilim adamı prof. kenneth cumming, evrim teorisine karşı olduğunu ve allah’ın varlığına inandığını şöyle ifade etmiştir:

  sanırım bu konudaki pek çok delil, teorinin değersizliğini ortaya koydu. evrim adına ortaya konan deliller çürütülmeli ve evrimci düşüncenin çöküşü yönünde ortaya konmalıdır. çevremizde gördüğümüz herşey, tüm varyasyonları ile yaratılışın birer parçasıdır ve hepsi çok üstün ve mutlak akıl sahibi bir varlık olan allah tarafından yaratılmıştır.127

  prof. carl fliermans

  günümüzde abd’nin en bilinen bilim adamlarından olan prof. fliermans, ındiana üniversitesi’nde mikrobiyoloji profesörüdür. “kimyasal atıkların bakteriler yoluyla nötralize edilmesi” konusunda amerikan savunma bakanlığı’nın desteklediği araştırmaları yürüten prof. fliermans, istanbul’da katıldığı “evrim teorisinin çöküşü: yaratılış gerçeği” konulu konferansta biyokimyasal düzeyde evrimcilerin iddialarını çürüttüğü konuşmasında, allah’a olan inancını şöyle ifade etmiştir:

  modern biyoloji canlıların asla evrimle ortaya çıkmadıklarını ispatlamakta ve allah’ın üstün yaratışına delil oluşturmaktadır.

  prof. david menton

  “30 yıldan bu yana canlıların anatomilerini inceliyorum. her araştırmamda karşılaştığım gerçek, allah’ın kusursuz yaratışı oldu” sözleriyle allah’a olan inancını dile getiren prof. david menton, washington üniversitesi’nde anatomi profesörüdür.

  prof. john morris

  ünlü jeolog prof. john morris, abd’de yaratılışı savunan bilim adamlarının oluşturduğu en etkin kuruluş olan ıcr (ınstitute for creation research – yaratılış araştırmaları enstitüsü)’nin başkanıdır. prof. morris, allah’a olan imanını ve evrim teorisinin bilim tarafından çürütüldüğünü bir konuşmasında şöyle belirtmiştir:

  bizler profosyonel ve doktora sahibi bilim adamları olarak dindarız ve allah’a inanıyoruz, allah’ın yaratan olduğuna gönülden inanıyoruz. yaratıcı olan, hayatımız üzerinde egemen olan ve bizim boyun eğmemiz gereken varlık allah’tır. hayatımızı o’na borçluyuz ve allah’ı hoşnut etmekle mükellefiz.

  tarihin gerçeği yaratılıştır, evrim değildir. bütün veriler bunu desteklemektedir. pek çok bilim adamı şunu görmüştür ki, evrim tamamen bilimsel açıdan çürütülmüş bir kuramdur. bilim adamları artık bu gerçeğin sonuçlarını yayınlamaktadırlar. bizler de bu yayınlanmış bilgileri kullanarak daha iyi bir düşünüş tarzı, yani yaratılış düşünüş tarzını yayabiliriz. ve sizler de diğer insanlara bu konuda bilgi verebilirsiniz. bilime güvenmeliyiz ve yaratılışın doğru olduğunu söyleyen bilime güvenmeliyiz.128
  arthur peacocke

  günümüzün tanınmış biyokimyagerlerinden ve aynı zamanda ıan ramsey centre’ın yöneticisi olan arthur peacocke allah’a olan inancını şöyle dile getirmektedir:

  allah yaratır ve yaratılan dünyanın zamanının her anında vardır, allah geçmişi ve geleceği ve şu andaki zamanı aşar; allah ezeli ve ebedidir, çünkü o’nun var olmadığı hiçbir zaman yoktur ve gelecekte o’nun var olmayacağı hiçbir zaman olmayacaktır.129

  prof. albert macomp winsthis

  texas üniversitesi’nde doktorasını tamamlayarak paylor üniversitesi’nde biyoloji profesörü olan ve bir süre florida ilimler akademisi başkanlığı yapan prof. winsthis, bilimsel çalışmaların kendisinin allah’a olan inancını kuvvetlendirdiğini şu sözlerle bildirmiştir:

  ben değişik bilim dallarında çalışma yapmış ve uzun yıllarını bu yola vermiş birisi olarak, bilim dünyasında allah’a imanımı sarsacak hiçbir şeyle karşılaşmadığımı bütün samimiyetimle ifade ederim. bilimsel çalışmalar benim allah’a imanımı daha da kuvvetlendirdi. ve eskisinden çok daha sağlam ve metin bir hale getirdi.

  şüphesiz ki bilim insanın allah’ın kudret ve azametini daha fazla görmesine yardım etmektedir. insanoğlu kendi etüd ve çalışma sahasında yeni bir şey keşfettikçe allah’a karşı imanı da fazlalaşır… ilmimiz ne kadar artarsa, allah’ın yarattığı mahlukatı ne kadar iyi bilirsek, imanımız da o derece artacaktır.130

  mehdi golshani

  tahran teknoloji üniversitesi’nde fizik profesörü olan mehdi golshani, newsweek dergisinde yayınlanan bir röportajında allah’a olan inancını ve bilimsel araştırmaların din ile bir bütün olduğunu şu sözleriyle ifade etmiştir:

  doğal olaylar allah’ın evrendeki izleridir ve bunlar üzerinde çalışmak neredeyse dini bir vazifedir. kuran insanlara “yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığımıza bir bakın” ayetini bildirmiştir. araştırma “ibadet işidir, böylece allah’ın yaratmasındaki mükemmelikler daha çok açığa çıkar.131

  prof. edwin faust

  oklohoma üniversitesi’nde doktorasını yapmış ve aynı üniversitenin fizik bölümü öğretim üyeliği görevinde bulunmuş olan prof. faust maddenin yapı taşı olan atomların kendi kendilerine bir araya gelerek tüm evreni ve canlıları oluşturmasının kesinlikle mümkün olmadığını savunmakta ve şu sözleriyle allah’ın varlığına inandığını dile getirmektedir:

  yaratıcı ve kainatı ilk baştan var eden allah’tır. bu ifadeler sadedir, ama sadeliğinin yanı sıra bir yücelik ifade eder. çünkü hakk’ın azametini ve kutsiyetini dile getirmektedir.132
  charles h. townes

  lazeri keşfeden townes, berkeley üniversitesi’nde araştırmalarına devam etmektedir. townes, allah inancını şu sözleriyle ifade etmiştir:

  dindar bir insan olarak, bir yaratıcı’nın varlığını ve etkisini güçlü bir şekilde hissediyorum.133
  john polkinghorne

  cambridge üniversitesi’nde özellikle parçacık fiziği konusunda uzman olan tanınmış fizikçi john polkinghorne, newsweek dergisiyle yaptığı röportajda allah inancıyla ilgili olarak şu sözleri söylemiştir:

  doğa kanunlarının gördüğümüz evreni yaratmak için ne denli olağanüstü bir şekilde ayarlandığını fark ettiğinizde, evrenin öylesine oluşmadığı, arkasında bir amacın olduğu fikrini görüyorsunuz.134
  benim için, allah’a inançtaki temel unsur, evrenin ardında bir düşünce ve amaç olmasıdır.135

  hugh ross

  toronto üniversitesi’nde fizik profesörü olan ünlü amerikalı astrofizikçi hugh ross “reasons to believe” (inanmak için nedenler) adlı yaratılışçı kurumun başkanıdır. kozmoloji ve yaratılış arasındaki ilişkiyi ele alan birçok tanınmış kitabı vardır. bunlara örnek olarak;, “the creator and the cosmos” (yaratıcı ve kozmos), “creation and time” (yaratılış ve zaman), “beyond the cosmos” (kozmosun ötesi) sayılabilir. ross’un evrenin bir yaratıcı tarafından var edildiğini savunan sözlerinden birkaç örnek şöyledir:

  eğer zaman ve madde patlamayla birlikte ortaya çıkmışsa, o zaman evreni meydana getiren nedenin, evrendeki zaman ve mekandan tamamen bağımsız olması gerekir. bu bize yaratıcı’nın evrendeki tüm boyutların üzerinde olduğunu gösterir.136
  akıllı ve üstün bir yaratıcı evreni yoktan var etmiştir. akıllı ve üstün bir yaratıcı evreni dizayn etmiştir. akıllı ve üstün bir yaratıcı dünya gezegenini dizayn etmiştir. ve yine akıllı ve üstün bir yaratıcı hayatı tasarlamıştır.137

  prof. dr. duane gish

  california üniversitesi’nde biyokimya profesörü olan duane gish, inançlı kişiliği ve evrim teorisine karşı mücadelesi ile tanınan önemli bir bilim adamıdır. gish, dünya çapında katıldığı evrim teorisinin geçersizliğini anlatan konferanslarla ve dünyanın önde gelen evrimcileri ile yaptığı tartışmalarla bilim dünyasında adından sıkça söz ettirmektedir.

  bilim araştırma vakfı istanbul’da 4 nisan 1998 tarihlerinde ve ankara’da 12 temmuz 1998 tarihinde “evrim teorisinin çöküşü: yaratılış gerçeği” isimli uluslar arası konferanslar organize etmiş ve bu konferanslara dünyaca tanınmış, saygın ve iman eden bilim adamlarını konuşmacı olarak davet etmişlerdir.

  prof. gish, 1998 yılında ülkemizde düzenlenen “evrim teorisi’nin çöküşü: yaratılış gerçeği” isimli konferanslara konuşmacı olarak 3 kez katılmıştır. gish’in evrim teorisinin çökmüş bir teori olduğunu ve yaratılışa olan kesin inancını ifade ettiği sözlerinden biri şöyledir:

  evrim teorisi artık can çekişme noktasına gelmiştir. yaratıcılık fikri ise sağlam delillerle izah ediliyor. binlerce bilim adamı, yaratıcılık fikrini daha ikna edici buluyor. bu sayı gün geçtikçe artıyor.138
  dr. pierre gunnar jerlstrom

  griffith üniversitesi’nde moleküler biyoloji profesörü olan jerlstrom, konusunda pek çok araştırmaya imza atmış ve bu araştırmalarıyla bilimsel ödül almaya hak kazanmıştır. çeşitli bilimsel dergilerde makaleleri yayınlanan dr. jerlstrom yaratılışa inanan bir bilim adamıdır. 139

  dr. stephen grocott

  western avustralya üniversitesi’nde endüstriyel kimya uzmanı olan grocott, analitik ve endüstriyel kimya alanlarında, yıllarca çok geniş çaplı araştırmalar yapmıştır. bu konuda pek çok makaleye imza atmış olan grocott, önceleri evrimci bir bilim adamıyken, yaratılışın kesin delilleri karşısında evrim teorisini terk edip yaratılışa inanmaya başlamıştır. grocott yaratılışın delilleriyle ilgili birçok toplantıya konuşmacı olarak katılmıştır. 140

  dmitry kouznetsov

  birçok bilim adamının, gördüğü bilimsel gerçekler karşısında allah’a ve dine inanmaya başladıklarını savunan rus bilim adamı kouznetsov, evrimcilerle yaptığı bilimsel tartışmalarla da tanınmaktadır.141

  dr. emil silvestru

  babes-bolyai üniversitesi’nde yardımcı profesör olan dr. silvestru, mağaraların jeolojisi konusunda dünya çapında otorite olarak kabul edilmektedir. uluslararası akademik dergilerde bilimsel yazıları yayınlanan ve dünyanın ilk mağara bilimi enstitüsünün başında bulunan dr. silvestru, yaratılışı savunan bilim adamlarındandır.142

  dr. andre eggen

  hayvan genetiği konusunda geniş çaplı araştırmaları olan genetikçi dr. andre eggen şu anda fransız hükümeti için bilimsel araştırmalarını sürdürmektedir. eggen, yaratılış gerçeğine inanan bir bilim adamıdır.143

  dr. ıan macreadie

  dr. macreadie, moleküler biyoloji ve mikrobiyoloji konularında çok önemli araştırmalara imza atmış ünlü bir bilim adamıdır. 60’dan fazla araştırmasıyla macreadie, avustralya commonwealth scientific and ındustrial research organization’da (avustralya bilimsel ve endüstriyel araştırma organizasyonu) biyomoleküler araştırma enstitüsü’nün baş araştırma uzmanıdır. yaratılışa inanan bu değerli bilim adamı, aynı zamanda avustralya mikrobiyoloji derneği’nin verdiği en önemli ödülünün de sahibidir.144
  prof. andro cinovayivi

  dünyanın ünlü fizyoloji bilginlerinden olan cinovayivi, 1925-1946 yılları arasında north western üniversitesi fizyoloji ve farmakoloji bölümü başkanlığı yapmıştır. 1946-1953 yılları arasında da jenvi üniversitesi’nde tıp fakültesi profesörlüğü ve dekanlık yapan cinovayivi, daha sonra chicago üniversitesi’nde fizyoloji profesörlüğü görevi almıştır. “kainatı yaratan bir yaratıcı var mıdır?” sorusunu “evet, ben o’nun varlığına inanıyorum” sözleriyle cevaplayan cinovayivi, allah inancını şu sözleriyle açıklamayı sürdürmüştür:

  ben allah’ın varlığına kendi varlığım gibi ve elimle dokunduğum eşyanın varlığı gibi inanıyorum. şüphesiz ki allah’ın varlığına inanmam varlıklar alemine bir anlam kazandıran en üstün ve biricik düşünce yoludur. allah’a iman, insan denilen varlığa madde ve enerji yığını olmaktan çok daha büyük bir anlam katar. allah’ın varlığına iman, sevgi konusunda en yüce ve insancıl düşüncelerin kaynağıdır.145

  dr. raymond jones

  avustralya devlet araştırma organizasyonu (csıro)’nda yıllarca hizmet vermiş olan araştırmacı bilim adamı jones, tarımda leucaena adı verilen bir problemi çözerek avustralya çiftçilik endüstrisine milyonlarca dolar kazandırmasıyla tanınmaktadır. jones yaratılışa inanan bir bilim adamıdır.146

  jules h. poirier

  elektronik alanında tasarım mühendisi olan poirier, amerikan devleti için yüksek güçte savunma ve uzay projeleri tasarımında çalışmaktadır. california üniversitesi’nde elektronik mühendisliği, fizik ve matematik alanlarında çalışan poirier’nin tasarımları amerika’nın pek çok uzay ve savunma programında kullanılmıştır. poirier canlılarda gördüğü üstün akıl örnekleri karşısında, bunların bir yaratıcı tarafından yaratıldıklarını fark etmiştir. poirier bu konuda, monark kelebeklerindeki inanılmaz tasarım örneklerini ele aldığı from darkness to light to flight: monarch-the miracle butterfly yazmıştır.147

  michael j.behe

  evrenin ve tüm canlıların akıllı bir tasarımın ürünü olduklarını savunan en ünlü bilim adamlarından bir diğeri de michael j.behe’dir. behe, pennsylvania’da lehigh üniversitesi’nde biyoloji profesörüdür. the new york times ve boston review gibi ünlü gazetelerde pek çok makalesi yayımlanan behe “darwin’s black box” (darwin’in kara kutusu) isimli kitabın da yazarıdır. evrim teorisinin biyoloji açısından kabul edilmesi imkansız bir teori olduğunu kanıtlayan bu kitap, uluslararası alanda 80’den fazla baskı yapmıştır.

  behe “indirgenemez komplekslik” adını verdiği bir kavramla evrim teorisinin imkansızlığını kanıtlamaktadır. bu fikre göre, canlı bedenlerindeki pek çok organ, pek çok farklı parçanın bir arada ve uyum içinde çalışmasıyla işlev görmektedir. eğer bir parça işlevini kaybederse bu bütün organizmaya yansıyacak ve canlı fonksiyonlarını yitirecektir. bu yüzden tesadüfi ya da aşamalı bir varoluşun söz konusu olması mümkün değildir.

  michael behe, “darwin’in kara kutusu” isimli kitabında şöyle demektedir:

  bunlar doğanın kanunları tarafından, tesadüfler sonucu veya bir ihtiyaçtan dolayı tasarlanmamıştır; aslında bunlar önceden planlanmıştır. tasarımı yapan ise, sistemlerin en son halinin nasıl olacağını en iyi şekilde bilmektedir; bu nedenle sistemlerin oluşacağı her adım da planlanmıştır. yeryüzündeki hayat da en basit örneğinden en kritik parçalarına kadar, bu akıllı dizaynın sonucudur. akıllı dizaynın sonucu aslında tüm gerçekliğini kendi içinde barındırmaktadır. biyokimyasal sistemlerin akıllı bir tasarımcının eseri olduğunu anlamak için, yeni bir prensibe dayalı mantık veya bilim de gerekmemektedir. son kırk yıl içinde biyokimya dalında yapılan çalışmalar zaten bu gerçeği görmeye yeterlidir ve ortaya konanlar da günlük hayatımızda rasladığımız unsurlardır.148

  philip johnson

  chicago üniversitesi’nde hukuk profesörü olan johnson, evrim teorisinin ideolojik yanını içeren pek çok araştırmanın da sahibidir. johnson bu konuda “darwin on trial”, “reason in the balance”, “objection sustained” isimli üç kitabın ve ayrıca kriminal hukuk üzerine 3 kitap ve pek çok makalenin yazarıdır. evrim teorisine karşı verdiği büyük mücadele ile tanınan johnson, aynı zamanda allah’a iman eden bir bilim adamıdır. johnson’ın allah inancını ifade ettiği sözlerinden bazıları şöyledir:

  dindar biri olarak allah’ın varlığına ve yaratıcılığına inanıyorum.149
  …materyalist evrime meydan okumayı ilerletmek istiyorum. gelin yaratanın etrafında birleşelim.150
  charles birch

  avustralya sydney üniversitesi profesörlerinden olan birch, yaratılışa olan inancıyla tanınan bir bilim adamıdır. 1990 yılında, dine çeşitli hizmetlerde bulunan bilim adamlarına verilen “dinde ilerleme için templeton ödülü”nü almıştır. birch, allah inancını şu sözleriyle ifade etmiştir:

  …bütün değerlerin kaynağı olan allah, ‘insana ellerinden ve nefes almaktan da yakındır.’ allah’ın varlığı gerçektir.151

  allah hem dünyayı yaratan, hem de dünyayı yaşatandır.152

  s.jocelyn bell burnell

  ingiltere açık üniversitesi’nde fizik profesörü ve fizik bölümü’nün başkanı olan burnell, aynı zamanda atarca yıldızını keşfeden astronotlardan biridir. allah inancına sahip olan burnell, bu inancını şu sözlerle dile getirmiştir:

  …güçlü, herşeyden haberdar olan, aynı zamanda da koruyan ve bağışlayan allah’a inanıyorum…153

  …tek bir allah’ın var olduğundan eminim…154

  prof. owen gingerich

  harvard üniversitesi’nde astronomi ve bilim tarihi profesörü olan gingerich, allah inancına sahip olan bir bilim adamıdır. gingerich dini duygularını şu sözleriyle ifade etmiştir:

  …evrenin yaratılışını planlayan ve yöneten, üstün bir akıl sahibi olan allah’a inanıyorum…. insanlığın yaratılışının evrenin ana prensibi olduğuna ve insanlığın özellikle bilinç, vicdan ve ahlaken doğruyla yanlışı ayırt etme özgürlüğüyle allah’ın tecellisi olarak yaratıldığına inanıyorum.155

  prof. carl friedrich von weizsacker

  almanya’da max-planck-gesellschaft üniversitesi’nde fizik profesörü olan weizsacker, allah inancını şu sözleriyle ifade etmiştir:

  …kesin olarak emin olduğum konulardan biri allah’ın varlığıdır.156

  prof. david berlinsky

  princeton üniversitesi’nde matematik profesörü olan berlinsky, canlıların evrimleşmediklerini, tam tersine akıllı bir tasarımın ürünü olduklarını savunmuştur. berlinsky bu tasarımın sahibinin allah olduğunu pek çok sözünde de ifade etmiştir. berlinsky’nin bu düşüncelerini dile getiren sözlerine aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

  …yaşamın yapısı komplekstir ve kompleks yapılar dikkatli bir dizaynla yapılır. tek bir yüksüğü yapmak için bile akla ihtiyaç vardır: o zaman yaşamda meydana gelmiş olan şeyler niçin farklı şekilde oluşsun?157

  moleküler biyoloji, yaşayan bütün canlıları allah’ın yarattığını göstermektedir.158

  prof. william lane craig

  birmingham üniversitesi’nde felsefe ve münih üniversitesi’nde ilahiyat profesörü olan craig, evrenin allah tarafından, belirli bir amaçla yoktan var edildiğine inanmaktadır. craig’in bu konudaki görüşlerini şu sözleri yansıtmaktadır:

  evrenin varlığının bir sebebi vardır. evrenin sebebinin tek bir yaratıcı olduğuna inanıyorum. yoksa geçici bir etki sonsuz bir etkiden nasıl oluşabilir?.. hem felsefi alanda hem de bilimsel alanda evrenin başlangıcı olduğu anlaşılıyor. var olan bir şey, varlığının sebebine sahiptir. bu sebep, sebepsiz, sonsuz, değişmeyen, zamansız ve maddesizdir. ve bağımsız bir irade vardır. sonuç olarak allah’ın varlığına inanmanın mantıklı olduğuna inanıyorum.159
  gerçekte, “hiçlikten sadece hiçlik çıkar” kuralına uygun olarak, big bang’in doğaüstü bir sebebi olmalıdır. patlama öncesindeki tekillik, her türlü zaman-mekan kavramlarının sona erdiği sınır olduğuna göre, big bang’in fiziksel bir sebebi olması imkansızdır. aksine, big bang’in nedeninin, fiziksel uzay ve zamanı tümüyle aşmış, evrenden tamamen bağımsız ve akıl almayacak derecede kudretli olması gerekmektedir. dahası, bu sebep, kendi bağımsız iradesine sahip olan bilinçli bir varlık olmalıdır… dolayısıyla evrenin kökeninin sebebi, evreni sırf kendi iradesi ile belirli bir zaman önce var eden bir yaratıcı dır.160

  dr. kurt wise

  byan college’da matematik ve doğal bilim bölümü’nde yardımcı profesör olan paleontolog kurt wise, evrim teorisine karşı olması ve güçlü allah inancı ile tanınmaktadır. dr. wise, allah’a olan inancını şu sözleriyle dile getirmiştir: “yaratılış bir teori değildir. allah’ın evreni yaratmış olması bir teori değil, gerçeğin kendisidir….”161

  siegfrid hartwig-scherer

  zürih üniversitesi’nde antropoloji profesörü olan scherer “ramapithecus-progenitor of humans?” isimli kitabın yazarıdır. çalışmalarında, fosil kayıtlarının evrim teorisini çürüttüğünü, maymunların insanların atası olmadığını ortaya koyan scherer, canlıların bir yaratıcı’nın eseri olduklarını savunmaktadır. 162

  j.p. moreland

  güney california üniversitesi’nde felsefe profesörü olan moreland, “hıristiyanlık ve bilimin doğası” ile “yaratılış hipotezi” isimli kitapların yazarı, inançlı bir bilim adamıdır. 163

  paul a. nelson

  chicago üniversitesi’nde biyoloji felsefesi profesörü olan nelson, canlıların bir akıllı tasarımın ürünü olduğunu savunan bilim adamlarındandır.164

  prof. jonathan wells

  yale üniversitesi’nde din işleri profesörü ve berkeley üniversitesi’nde moleküler ve hücre biyolojisi profesörü olan wells, “charles hodge’s critique of darwinism”(charles hodge’ın darwinizm kritiği) isimli kitabın yazarıdır. wells, bilimdeki son gelişmelerin canlıların bir tasarımın ürünü olduklarını gösterdiğini savunmaktadır.165

  dr. don batten

  bitki fizyolojisiyle ilgili birçok araştırması olan ve bu araştırmalarıyla pek çok akademik ödüle layık görülen dr. batten, allah’ın varlığına inanan dindar bir bilim adamıdır. kendi alanı olan bitki fizyolojisinin yanında, yeryüzündeki yaratılış delillerini ele aldığı pek çok kitap ve makalesi yayınlanmıştır. ayrıca dünya çapında yaptığı turlarda “yaratılış konusunda cevaplar” başlığı ile konferanslar vererek, bilim adamı olmayanların da anlayabilecekleri bir dilde insanlara allah’ın yaratış delillerini anlatmaktadır. avustralyalı bilim adamı ilk turunu 1995 yılında ingiltere’de düzenlemiştir. 166

  dr. john baumgardner

  california üniversitesi’nde jeofizik ve uzay fiziği bilim dallarında yardımcı profesör olan dr. baumgardner evrim teorisi üzerine kurulu bir eğitim almasına rağmen, teorinin çıkmazda bulunduğu noktalar üzerine yaptığı araştırmalar kendisinin bu teoriyi reddetmesine ve yaratılışı kabul etmesine neden olmuştur.167

  prof. dr. donald chittick

  oregon state üniversitesi’nde kimya profesörüdür ve ayrıca yaptığı çalışmalar nedeniyle birçok ödüle layık görülmüştür. yaratılışa inanan chittick “yaratılışın delilleri”, “yaratılış ve ilkel dünya” gibi pek çok konuda yaratılış seminerlerine konuşmacı olarak katılmaktadır.168

  dr. werner gitt

  alman federal fizik enstitüsü’nde profesör ve direktör olan dr. gitt, enformasyon, matematik ve kontrol mühendisliği konularında pek çok bilimsel makale yazmıştır. aynı zamanda yaratılışa inanan dr. gitt’in evrim teorisini eleştirdiği pek çok kitabı vardır: “did god use evolution” (allah evrimi kullandı mı?), “ın the beginning was ınformation” (başlangıçta bilgi vardı), “stars and their purpose: signposts in space” (yıldızlar ve amaçları: uzaydaki kılavuzlar) ve “ıf animals could talk” (eğer hayvanlar konuşabilselerdi) bu kitaplara örnek verilebilir.169
  dr. gary e. parker

  ball state üniversitesi’nde biyoloji, fizyoloji ve jeoloji bilim dallarında profesör olan parker, kariyerine başladığında bir evrimciydi. yaratılışın güçlü bilimsel delilleri karşısında evrim teorisini terk eden parker, yaratıcı’nın varlığını kabul etmiştir. biyoloji ve yaratılış bilimi konusunda yayınlanmış birçok kitabı olan parker, şu anda yaratılış bilimi ile ilgili seminerlere konuşmacı olarak katılmaktadır.170

  dr. margaret helder

  alberta yaratılış bilimleri derneği’nin başkanı olan, önemli bilim adamı, botanikçi dr. helder, yaratılışa inanan kadın bilim adamları arasında belki de en aktif olanıdır. çevremizde gördüğümüz yaratılış delillerini içeren pek çok makale yazmıştır.171

  prof. dr. jonathan d. sarfati

  wellington victoria üniversitesi’nde kimya profesörü olan sarfati, yaptığı pek çok araştırmayla akademik ödüller kazanmıştır. sarfati de evrim teorisini savunmayı terk ederek yaratılışa inanmaya yönelen bilim adamlarındandır. 172

  prof. robert matthews

  oxford üniversitesi fizik profesörlerinden robert matthews, 1992’de yazdığı kitabında allah’ın yaratış mucizesini şöyle ifade etmişti:

  bütün bu işlemler mükemmel bir harmoniyle önce tek bir hücreden, canlı bir bebeğe; daha sonra küçük bir çocuğa, nihayet yetişkin bir insana kadar süregelir. bütün bu olaylar, biyolojinin bütün safhalarında görüldüğü gibi ancak bir mucize ile açıklanabilir. nasıl olur da böylesine mükemmel ve kompleks bir organizma, bu kadar basit ve küçük bir hücreden ortaya çıkabilir? küçücük bir (i) harfinin üstündeki noktadan da küçük bir hücreden, muhteşem bir insan yaratılır? bu mucizeden başka bir şey değildir.173
  dr. claude tresmontent

  paris üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren dr. claude tresmontent, realities adlı dergide yayınladığı açıklamasında yaratılışa olan inancını ve dünya’nın varoluşunun tesadüflerle gerçekleşemeyeceğini şöyle belirtmiştir:

  dünyamızın yaratılışını hiçbir şans teorisi açıklayamaz. şansla canlı varlıkların yaratıldığını iddia etmenin hiçbir anlamı yoktur.174
  dr. don page

  don page, 1976 yılında california teknik enstitüsü’nde fizik ve astronomi konusunda doktora yapmış, ünlü bilim adamları ile birlikte çalışmıştır. page, evreni anlamanın allah’ın aklını ve gücünü anlamada yardımcı olacağına, ancak allah’ın aklının ve gücünün anlaşılmasının, evren ile sınırlı kalamayacağına inanıyordu.175
  dr. andrew snelling

  yardımcı jeoloji profesörü olan dr. snelling, csıro, ansto gibi ünlü araştırma grupları ve amerikalı-ingiliz-japon-isviçreli birçok bilim adamı ile birlikte araştırma projelerine katılmıştır. bu araştırmaları bilimsel makalelerle birçok uluslararası bilimsel dergide yayınlamıştır.

  yaratılış bilimine olan katkılarından ötürü birçok kez ödüllendirilen snelling’in, canlılardaki yaratılış örneklerini ele alan pek çok makalesi vardır.176

  dr. carl wieland

  dr. wieland, yaratılışın bilimsel delilleri hakkında aranan bir konuşmacıdır. yaratılışın delillerini ele aldığı sayısız makalesi çeşitli uluslararası dergilerde yayınlanmıştır.177

  günümüzün diğer inanan bilim adamları

  aşağıda, isimlerini verdiğimiz, günümüz başarılı bilim adamlarının tümü canlıların tesadüflerle oluştuklarını reddetmekte ve tüm evrenin bilinçli bir tasarım ile allah tarafından yaratıldığına inanmaktadırlar.

  prof. robert horton kameron

  matematik

  dr. jerry bergman

  psikoloji

  dr. kimberly berrine

  mikrobiyoloji ve ımmünoloji

  prof. v. betina

  biyokimya ve biyoloji

  dr. andrew bosanquet

  biyoloji ve mikrobiyoloji

  dr. david r. boylan

  kimya

  dr. clifford burdick

  jeoloji

  robert kaita

  nükleer fizik

  prof. don a. berkowitz

  fizik ve kimya

  prof. dr. steve austin

  jeoloji

  prof. robert newman

  astrofizik

  prof. siegfried scherer

  biyoloji

  dr. russell humphreys

  fizikçi

  dr. geoff downes

  bitki fizyolojisi

  dr. larry butler

  biyokimya

  prof. linn e. carothers

  istatistik

  prof. sung-do cha

  fizik

  prof. dr. eugene f. chaffin

  fizik

  dr. choong-kuk chang

  genetik

  prof. chung-ıl cho

  biyoloji

  dr. harold coffin

  paleontoloji

  dr. john w. cuozzo

  tıp

  dr. malcolm cutchins

  uzay mühendisi

  dr. lionel dahmer

  organik kimya

  dr. raymond v. damadian

  fizik

  dr. chris darnbrough

  biyokimya

  dr. s. e. aw

  biyokimya

  dr. thomas barnes

  fizik

  dr. paul ackerman

  psikoloji

  john mark reynolds

  rochester üniversitesi’nde felsefe profesörü

  dr. douglas dean

  biyoloji kimyası

  dr. don deyoung

  astronomi, atmosferik fizik

  prof. danny r. faulkner

  astronomi

  prof.dennis l.englin

  jeofizik

  prof. robert h. franks

  biyoloji

  dr. steve gustafson

  hukuk

  dr. donald hamann

  gıda bilimci

  dr. barry harker

  felsefe

  dr. charles w. harrison

  fizik

  dr. harold r. henry

  mühendislik

  dr. joseph henson

  entomoloji

  robert a. herrmann

  matematik

  dr. russell humphreys

  fizik

  dr. jonathan w. jones

  tıp

  prof. leonid korochkin

  moleküler biyoloji

  dr. valery karpounin

  matematik

  dr. dean kenyon

  biyoloji

  dr. john w. klotz

  biyoloji

  dr. vladimir f. kondalenko

  sitoloji / hücre patolojisi

  dr. leonid korochkin

  genetik, moleküler biyoloji, nörobiyoloji

  prof. jin-hyouk kwon

  fizik

  prof. myung-sang kwon

  ımmünoloji

  prof. john lennox

  matematik

  dr. john leslie

  biyokimya

  prof. lane p. lester

  biyoloji, genetik

  prof. george d. lindsey

  dr. alan love

  kimya

  prof. marvin l. lubenow

  antropoloji

  dr. andrew mcıntosh

  aerodinamik

  dr. john mann

  entomoloji

  dr. frank marsh

  biyoloji

  dr. ralph matthews

  radyasyon kimyası

  dr. john meyer

  fizyoloji

  dr. henry m. morris

  hidroloji

  dr. len morris

  fizyoloji

  dr. graeme mortimer

  jeoloji

  prof. hee-choon no

  nükleer mühendislik

  dr. david oderberg

  felsefe

  prof. john oller

  dil bilimi

  prof. chris d. osborne

  biyoloji

  dr. john osgood

  tıp

  dr. charles pallaghy

  botanik

  prof. j. rendle-short

  pediyatri

  dr. jung-goo roe

  biyoloji

  dr. david rosevear

  kimya

  dr. ıan scott

  dr. young-gi shim

  kimya

  dr. mikhail shulgin

  fizik

  dr. roger simpson

  mühendislik

  dr. harold slusher

  jeofizik

  prof. man-suk song

  bilgisayar

  prof. james stark

  prof. brian stone

  mühendislik

  dr. luydmila tonkonog

  kimya/biyokimya

  dr. larry vardiman

  atmosfer bilimi

  dr. joachim vetter

  biyoloji

  dr. noel weeks

  tarihçi

  dr. john c. whitcomb

  dr. a. j. monty white

  kimya / petrol kinetiği

  prof. a. e. wilder-smith

  organik kimya ve farmakoloji

  dr. clifford wilson

  arkeoloji

  prof. verna wright

  tıp

  prof. seoung-hoon yang

  fizik

  dr. ıck-dong yoo

  genetik

  dr. sung-hee yoon

  biyoloji