şükela:  tümü | bugün
 • pulmoner emboli, akut koroner sendrom, akut akciğer ödemi, koah, astım gibi sebepleri olabilen semptomdur.
 • kişinin, belli bir düzeyde aktivitesi sırasında beklenilenden daha fazla hissettiği solunum güçlüğüdür. kısaca soluk alırken zorlanma olarak tanımlanabilir.
  dispne, pulmoner ya da kardiyak bozukluklarda görülen genel bir belirtidir. bundan dolayı hastanın öyküsünün dikkatli alınması, dispneye eşlik eden sıkıntılarının sorgulanması, nefes darlığının hangi durumlarda artıp hangi durumlarda azaldığının belirlenmesi uygulanacak tedaviye yön verme konusunda hekime, hemşireye yardımcı olacaktır.
  dispneye solunum yolu, kalp, akciğer, göğüs kafesi ve plevra hastalıkların tümü neden olabileceğinden, bu genel belirti dikkate alınmalı, sorgulanmalı ve tedaviye başlanmalıdır.
 • çocuklarda eğer dispne varsa bu ya difteri yada epiglotit çıkar altından genelde.
 • nefes darlığı,solunum sırasında yaşanan zorluk, ventilasyonun hava isteğini karşılamaması, hava açlığı durumu. hızlı soluk alma,burun kanatlarının da solunuma katılması, endişe, sıkıntı, kızarma, belirtilerindendir.
 • (bkz: nefes darlığı)

  artmış solunum işinin subjektif olarak farkındalığıdır. hem kardiyatik hem de solunum hastalıklarının en ağır basan karakteridir.

  *kanın oksijen kapasitesinin azaldığı anemide,
  *solunum hastalıklarının etkilendiği nöromuskuler hastalıklarda,
  *asit - baz dengesinin değiştiği ya da metabolik oranda bir değişim ( hipertiroidi bozuklukları) olduğu metabolik hastalıklarda,
  *psikolojik faktörlere bağlı (anksiyete) hiperventilasyon sendromunda görülür.
 • solunum güçlüğü.

  akut dispne nedenleri:

  miyokard iskemisi
  konjestif kalp yetersizliği
  hipertansif acil durumlar
  kardiyak tamponad
  hiperventilasyon ile beraber olan ilaç aşırı dozu (aspirin,etilen glikol)
  akut bronşit
  pnömotoraks
  pulmoner emboli
  üst solunum yolu obstruksiyonu

  kronik dispne nedenleri:

  kalp debi düşüklüğü
  1-kardiyomiyopatiler (dilate, hipertrofik, infiltratif, iskemik)
  2-kapak hastalıkları
  3-perikard hastalıkları
  4 -konjenital hastalıklar

  pulmoner venöz basınç artışı
  1-diyastolik disfonksiyon
  2-hipertrofik hastalıklar
  3-iskemi
  4-mitral darlığı
  5 -pulmoner venöz okluziv hastalık
  6-sağ-sol şant

  solunum sistemi patolojileri
  1-hava yolu hastalıkları
  üst solunum yolu hastalıkları, astma, kronik bronşit, amfizem, kistik fibrozis
  2-akciğer parankim hastalıkları
  interstisyel akciğer hastalıkları, pnömoni, maligniteler
  3-pulmoner vasküler hastalıklar
  arteriyovenöz malformasyonlar, intravasküler obstrüksiyon, vaskülitler, venookluziv hastalıklar
 • babamın yaşadığını düşündüğüm problem çeşididir. düşündüğüm diyorum çünkü gittiği doktorlar tanı koyamadı. dolayısı ile çözüm de önermediler.
  fakat biraz araştırma ve yaşanan tecrübe doğrultusunda sorunun bu olduğunu düşünüyorum ve bu başlığa yazıyorum. 4-5 kere tecrübe ettik bu rahatsızlığı. aniden gelen nefes alamama, boğuluyor gibi olma, akabinde gevşeyen boğaz ve normale dönüş. devamında ense ağrısı, yoğun terleme, omuzlarda kollarda derman kesilmesi. tüm bunlar olurken eliniz kolunuz bağlı ve her şey 3-4 dk. içinde olup bitiyor. eğer bu süre biraz daha uzarsa vahim sonuçlar doğurabilir.
 • eğer ilerleyici dispneyle bir hasta gelirse, bunda ya interstisyel akciğer hastalıkları ya da primer pulmoner hipertansiyon vardır.