şükela:  tümü | bugün
  • gucerat sultanı bahadır şah, 1535'te delhi sultanı hümayun şah ile yaptığı savaşta yenilerek diu kalesine sığın-dı. hümayun, şaha karşı goa’daki portekiz valisiyle anlaştı. portekizliler de diu lima-nına hâkim tepede bir kale yaptırarak, lima-nı denetimleri altına aldılar. bunun üzerine hatasını anlayan bahadır şah, portekizlileri diu’dan çıkarmak amacıyla ı. süleyman’a başvurdu, ve bir ihtiyat tedbiri olmak üzere de hazinelerini mekke'de gü-ven altına aldırdı. süleyman da hindistan ile akdeniz arasındaki güvenliği sağlamak ama-cıyla, doğu ticaretini ellerinde bulunduran, ve kızıldeniz’de serbestçe dolaşan portekizlilere karşı harekete karar verdi. doğu müslümanlarının koruyucusu olarak, mısır valisi hadım süleyman paşa'ya süveyş’te cenovalı mühen-disler yönetiminde bir donanma yaptırmasını emretti. bu hazırlık arasında bahadır şahın öldürüldüğü öğrenilince mekke’de bulunan hazinesi istanbul’a gönderildi. mısır vali-si hadım süleyman paşa, 13 haziran 1538'de 20.000 kişi ve 74 gemiden meydana gelen bir donanma ile süveyş’ten yola çıktı. kameran ve babülmendeb’i geçerek benderi aden önüne geldi; portekizliler ile işbirliği yapan âmir bin davud’u astırdıktan sonra 4 ey-lül 1538'de gucerat kıyılarına geldi. gokalat (benderi türk) ve kat adlarındaki iki kaleyi alarak eylül başlarında diu kalesini ku-şattı. 20 gün süren kuşatma sırasında, por-tekizliler bütün güçleriyle karşı koydular; osmanlı ordusu'nda kıtlık çıktı. yeni guce-rat sultanı ııı. mahmud'un portekizliler tarafını tutarak osmanlılar'a yiyecek sağla-maması, sıkıntının artmasına yol açtı. as-kerler gemilerine çekildi. bunun üzerine ha-dım süleyman paşa kuşatmayı kaldırarak yemen’e döndü.

    kaynak