• "bağlanıp zülfünde bozdum ahdi de peymanı da
  çeşmini gördüm unuttum derdi de dermanı da"

  şeyh galib'den...
 • hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen,
  merdum-u dide-i ekvan olan ademsin sen.

  şeyh galib
 • "hâl kâfir, zülf kâfir, çeşm kâfir el amân
  ser-be-ser iklim-î hüsnün kâfiristan oldu hep."

  nedim'den...
 • ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
  şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

  şeyh galib
 • râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
  yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

  şeyh galib
 • "vücudum ney gibi sureh sureh olsa da ah itmen
  mahabbetten dem urduk incimek olmaz belalardan"

  fuzûlî'den...
 • dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
  olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne

  râsih

  sofular secde ederler mescidin mihrabına
  yâr eşiği secdegâhım yüz sürerim kime ne

  kul nesimî

  biricik derd ü belâ sofrasında mihmân ol
  sen de gör ehl-i muhabbet yediği aş nedir

  rûhî

  derdim nice bir sînede pinhân ederim ben
  bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben

  nef'î
 • tiz-i reftar olanın payine dağmen dolaşır.
 • hayder-i kerrârıyam meydân nazmun bâkiyâ nevk-i hâme zülfikaar u tab' düldül'dür bana

  günümüz türkçesi; ey baki! nazım meydanının hz. ali gibi ardı ardına saldıran aslanıyım. kalemimin ucu zülfikar, şairlik yaradılışım hz. ali'nin atı düldül gibidir.

  klasik edebiyat çağ dışı mıdır; evet, eşcinsellik en güzel bu dönemde edebileşir mi; evet, taklit usulüyle mi doğmuştur; evet, yüzde 70 kadarı yabancı sözcük olsa dahi; harikulade zeki şairler, müthiş hayal dünyalarını şahane bir şekilde bizlere sunduğunu inkar etmek hangi yaşam felsefesini benimsemiş olursa olsun anadili türkçe olan ve az buçuk entelektüel olan bir insan için utanılması gereken bir kusurdur.
 • tahammül mülkünü yıktın hulagu han mısın kafir
  aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir

  kız oğlan nazı nazın şehlevend avazı avazın
  belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kafir

  ne ma´na gösterir duşundaki ol ateşin atlas
  ki ya´ni şule-i cansuz-ı hüsn ü an mısın kafir

  nedir bu gizli gizli ahlar çak-i giribanlar
  aceb bir şuha sende aşık-ı nalan mısın kafir

  sana kimisi canım kimi cananım deyü söyler
  nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir

  şarab-ı ateşinin keyfi rüyun şul´elendirmiş
  bu haletle çerağ-ı meclis-i mestan mısın kafir

  niçin sık sık bakarsın öyle mirat-ı mücellaya
  meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir

  nedim-i zarı bir kafir esir etmiş işitmiştim
  sen ol cellad-ı din ol düşmeni iman mısın kafir

  günümüz türkçesi;

  tahammül ülkesini yıktın hülagü han mısın kafir?
  aman dünyayı yaktın, kavurucu ateş misin kafir?

  kız oğlan kız nazın, erkek avazı avazın nesin sen?
  ben de bilmem, kız mısın oğlan mısın kafir?

  ne mana gösterir omzundaki atlas rengi şal?
  ne yani güzelliğin can yakan alevi misin kafir?

  nedir bu gizli ahlar, bu yaka yırtmalar?
  yoksa sen de bir güzel için ağlayan aşık mısın kafir?

  kimi canım diyor sana, kimisi cananım nesin sen ?
  doğru söyle can mısın, canan mısın kafir?

  ateş renkli şarap yanaklarını alev alev etmiş,
  yoksa sen sarhoş meclislerinin mumu musun kafir?

  niçin sık sık bakarsın böyle o parlak aynaya?
  yoksa sen bile kendi güzelliğine hayran mısın kafir ?

  zavallı nedim’i bir kafir esir etmiş işitmişim,
  sen o din celladı, o iman düşmanı mısın kafir?

  yeryüzünde bir erkeğin bir erkeğe yazabileceği en güzel şiirdir; şair nedim 18.yüzyılda her biri ayrı ayrı şahane beyitlerle yazmıştır.
hesabın var mı? giriş yap