şükela:  tümü | bugün
806 entry daha
 • ganîdir aşk ile gönlüm ne mülküm ne menâlim var
  ne vasl-ı yâra handânam ne hicrândan melâlim var
  ...
  ben ol hayrân-ı aşkım ki yitirdim akl u idrâki
  ne âlemden haberdâram ne kendimden hayâlim var

  (bkz: taşlıcalı yahya)

  gönlüm aşk ile zengindir, ne malım ne mülküm var; ne sevgilime kavuşmakla sevinirim, ne ayrı olmaktan üzüntüm var.

  ben o aşk hayranıyım (aşk esrarı ile kendimden geçmişim) ki, aklı ve idraki yitirdim; ne âlemden haberim var, ne de kendi hâlimi göz önüne getirebiliyorum.
 • "şâne ger kâkülün bir teline verse zarar"

  "çûb-i şîmşâd biten yerleri sûzân ederim"

  (bkz: intibah) (bkz: namık kemal)

  meali;
  eğer tarak, saçının bir teline zarar verirse
  şimşir ağacı yetişen bütün yerleri yakarım ..
 • eger cemaat imam taleb koned imrûz
  haber dehid ki hâfız be mey taharet kerd
  (hafız)
 • hilâf-ı re’yüm ile ey felek medâr itdün
  meni gül ister iken mübtelâ-yı hâr itdün

  mürûr-ı ömrde bir dönmedün murâdum ile
  döne döne mana zulm itmeği şi’âr itdün

  ~ fuzulî ~

  ey felek, hep tercihimin zıddına döndün.
  beni gül ister iken diken müptelası ettin.

  ömrüm boyunca bir kez isteğim yönünde dönmedin de
  döne döne bana zulmetmeyi adet ettin.

  .....

  " alllllaaaaaahhh " diye bağıracağım şimdi.
  çaylanmam lazım.
  bu nasıl bir gazel girişidir* yâ rabb'immmmm!
6 entry daha