şükela:  tümü | bugün
 • 1180-81 yılına tarihlenen mengücüklü devri eseri. özel mahvillerin erken bir örneği olarak kabul edilir. yan nefler kubbeli, orta nef beşik tonozla örtülmüş, dikine düzenlenmiş bir alanda, mihraba dik üç neften oluşur.
 • bu önemli yapı restorasyon adı altında yapılan tarih katliamlarına örnek teşkil etmektedir. (bkz: restorasyon/@manzikert) aşağıdaki yazı ntv tarih haziran 2010 sayısından aktarılmıştır.

  * * *

  nedir?

  divriği(şahinşah) camii, doğal bir kayalığa kurulmuş divriği kalesi içinde, en yüksek kısımda yer alır. mengücekoğullarından emir ishak oğlu süleyman tarafından 1155'te inşa ettirilmiştir. giriş kapısındaki yazıtlarda adı geçen şahinşah, caminin banisi süleyman beyin oğlu olup, 1180-1181'de yapıya bezemeli bir taç kapı ekletmiştir. cami 19. yüzyıl ortalarında kale mahallesinin taşınması sebebiyle cemaatsiz kalmış ve kaderine terkedilmişti. 2007'ye kadar hiç bir bakım ve onarım görmediğinden harabeye dönüşmüştü.

  neden önemli?

  kale camii özgün planını koruyan en eski türk camiidir. anadolu'daki en erken taç kapı onunkidir. onu eşsiz kılan diğer bir özelliği iç mekan orjinal sıvasıydı. bu sıva günümüze ulaşmış bir türk yapısındaki en eski örnektir.

  ne oldu?

  kale camii'ni kurtarmak amacıyla sivas kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu onayıyla sivas ili vakıflar bölge müdürlüğü tarafından 2007'de bir ihale açıldı. 698.000 tl keşif bedeliyle kazanan umut yapı, ihaleyi bir taşeron firmaya devretti. proje uygulaması sırasında iç mekana kurulan demir iskele yardımıyla orjinal sıvalar raspalanarak tümüyle yok edildi. yerine çimento ve alçıyla yeni sıva yapıldı, duvarlar plastik boyayla boyandı, çatı sisteminden çıkan her şey uçurumdan çaltı çayına atıldı. yapının üzerine fazladan duvar örülerek üçgen alınlıklı semerdam bir çatı oluşturuldu ve bu çatı kurşunla kaplandı. oysa ortaçağ türk mimarisinde ne üçgen çatı sistemi ne de kurşun örtülü çatılar vardır."

  * * *

  yapının yeni ve eski hali şuradan görülebilir

  http://divrigimuftulugu.gov.tr/camilerimiz.htm
  http://www.memleketimdivrigi.com/…file=print&sid=62
  http://www.sivaslilar.net/…m/showthread.php?t=10810
 • mengücekliler devrine ait en eski yapı. mimarı hasan bin firuz'dur.