• işittiğim ancak ana kaynağını kontrol edemediğim bir bilgiye göre.. latin dilinde doçent, öğreten; doktor ise öğretici anlamlarına gelmekte imiş...
    bu durumda kullandığımız doçent doktor tabiri öğreten öğretici manasına gelmektedir ki bu da pek çoğumuzun öss hazırlık döneminde gördüğü üzre anlatım bozukluğu olmaktadır...