şükela:  tümü | bugün
 • bu yazıda bilgim dahilinde doğa tarih müzelerinin ne derece mühim bir mevzu olduğundan bahsedeceğim azizim. şöyle ki; geçmiş çağlardan bu yana insanlık varlığını sorulagelmiş ve bunun için amansız bir merak duymuştur. hatta batıl inançlar geliştirmiştir. bu inançları dünya'nın belli faaliyetlerini açıklamak için kullanmış, onun doğa olaylarını kendi yarattıkları bu inançlara yormuşlardır. sonrasında gel zaman git zaman eduard suess, charles darwin, ihsan ketin, celal şengör gibi daha mantıklı düşünebilen insanların verileri sistematik bir biçimde ortaya koymasıyla dünyamız daha anlaşılabilir bir hale gelmiştir fakat daha açıklığa kavuşturulmayı bekleyen bilinmez mevcuttur. işte bu noktada doğa tarih müzeleri düşünebilen insanların aklında daha somut konseptler oluşmasını ve merak dürtülerinin tetiklenerek orijinal bakış açıları geliştirmelerini sağlamaktadır. bu açıdan doğa tarih müzeleri kritik öneme sahiptir, bu önem doğanın katledilip, bağlantının etkileşimin ondan koparılmasıyla, dolayısıyla ilham alma ihtimalinin azalmasıyla alakalıdır. bu kritik bir detaydır. müzeler bu boşluğu doldurmaktadır.
  normal şartlarda mümkün olmayan veya rastlama olasılığı düşük imkanları bir araya getirip, doğayla etkileşimin giderek azaldığı şehirleşmenin yaygınlık kazandığı dünyada en azından yapay olarak belli canlı ve cansız varyantları farkındalığa ulaştırmaktadır doğa tarih müzeleri.

  sözü geçen bu müzeler lokalize olduğu bölgenin canlı ve cansız oluşumların envanterini de sunar. bu bağlamda envanterde bulunan taşlar, kristaller, mineraller; bitkiler, mantarlar, yılanlar v.s. göz önünde bulundurularak o bölge için jeolojik, antropolojik, arkeolojik ve klinik odak noktaları başlatılıp, yeni araştırmalara kapı aralayabilir. aynı zamanda bilimi optimize etme yolunda başarılar sağlanabilir.

  bazı doğa tarih müzeleri ve web sayfaları
  ihsan ketin doğa tarih müzesi
  los angeles doğa tarih müzesi
  viyana doğa tarih müzesi
  paris doğa tarih müzesi

  celal şengör eşliğinde doğa tarih müzeleri

  edit: ekleme