şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 1 tam, 1 yarım, 2 tam, 1 yarım ve 2 tam aralıktan oluşan gam.
  (bkz: gam)
  (bkz: melodik minör)
  (bkz: armonik minör)
 • (bkz: aeolian)
 • bir majörün ilgili minörünü alıp da hiç bir arıza eklemezseniz bunu elde edersiniz. majör gamı iki nota geriden çalmaya başlamak kadar doğaldır.
 • sıradan gibi görünse de piyanoda saatlerce çalınarak gerçek anlamına kavuşulunabilinecek gam. saatlerce çalabilirsiniz. o bemol 13'ün tadını başka hiç bir gamda bulamazsınız.
 • soyle formule edilebilir:
  1-2-b3-4-5-b6-b7
 • minör'ün sözlük anlamı "daha küçük"tür. üçlü ve altılı aralığı küçük olan diziye minör dizi denir. minör bir dizide birinci ile üçüncü derece arası küçük üçlü aralığıdır. aynı dizide, birinc ile altıncı dereceler arası da küçük altılı aralığıdır. majör dizide se bu aralıklar büyüktür.

  majör dizinin mediant' ı ile üst çeken' i yarım perde kalınlaşarak minör diziyi oluşturur. buradan hareketle denebilir ki, minör dizi 3 yarım aralık barındırır. bunlar eksen üstü ile mediant arası, çeken ile üst çeken arası ve son olarak yeden ile eksen arasıdır.

  majör ve minör dizilerin ayırt edici özelliği mediant ve çeken üstü derecelerinin eksene değişik uzaklıklarda bulunmasıdır. bir modun majör ya da minör olduğunu ayırt etmemizi sağladıkları için bu derecelere modal tonlar denir. bir minör dizinin yapılanmasında dikkat edilecek husus, tam ve yarım perdelerin düzenleniş biçimidir. la dizisi üzerinde gösterecek olursak ;

  la (t) si (y) do (t) re (t) mi (y) fa (t) sol (t) la

  örneklediğimiz la dizisinde tam ve yarım perdelerin düzeni doğru görünmesine karşın, yedinci derece ile sekizinci derece arası tam (perde) sestir. bu yüzden yeden olma özelliğini yitirmektedir. oysa yedinci derecenin yeden özelliği taşıması için eksene (karar sesine) yarım ses uzaklıkta olması gerekir. bunu sağlamak için sol sesini diyez kullanarak yarım ses inceltmek(tizleştirmek) gerekir.
  la si do re mi fa sol# la

  minör dizinin yedinci derecesini yükseltmek için kullandığımız bu değişim, donanıma hiçbir zaman yazılmaz. sadece notanın önüne yazılır.
 • (t = tam, y = yarım)
  t - y - t - t -y - t - t aralık dizisinden oluşan moddur. cazcılar buna aeolian (bkz: aeolian) der genelde. oluştuğu aralık dizisini her bir nota üzerinde kurarsak da şu tablo ile karşılaşırız.
 • minör tetrakord ve phrigian tetrakordun birleştirilmesiyle oluşan minör dizisidir. ses dizilimi sırasıyla "tam - yarım - tam - tam - yarım - tam - tam" şeklinde olur.