• türkiye'yi başarısız bir modernleşme projesi olarak (yani batılı bir proje) olarak değerlendirirsek, bu önerme şu gerçeği apaçık ortaya koyar; doğu'da devrim, batı'da karşı-devrimdir. batılılaşmadan, batılı bir devrim yapmak ne demek la? adam mı kandırıyonuz? devrim fetişizminin böylesi. yıllardır afrika'da da devrimler oluyor. bigün o kesiyor, ertesi gün diğeri.. oldu olacak onları da sahiplenin.

    uygarlaşmadan yapılan devrim yeni diktatörler doğurur ancak. aha bak bunun bi köşeye yazın, 10 yıl sonra bu dediğimi hatırlayacaksınız.