*

şükela:  tümü | bugün
 • içi ırkçı* söylemlerle dolu kitap.
  türkeş kitabında "sınıfçı sistemler sınıf diktatörlüğü doğurur... 9 işık sistemi türk milletini sınıflara bölmeden, onu kutsal bir bütün olarak ele alır", "bize dünya işçileri vız gelir. bizim için türklüğün bağımsızlığı, yücelmesi mühimdir" der.
  dikkatli bir göz, ba$ka sayfalarda sınıfların varlığını nasıl bir dille örtmeye çalıştığını hemen farkedecektir: "türk milleti sosyo-ekonomik yönden alti sosyal dilime ayrilir. bunlar, i$çi, köylü, enaf, memur, serbest meslek sahipleri ve i$veren dilimidir.
 • 1900 yıllarda yazılmış bir kitabın hedef olarak köycülüğü göstermesi güzel tabi. sanayi ve bilgi devrimlerini atlayıp direk ilerde gerçekleşeceği öngörülen öze dönüş çağına gönderme yapmış yazar. takdire şayan.
 • komünizme ve kapitalizme ciddi ve hakli elestiriler getiren ama milliyetçi ilkeleri anlatirken oldukça komiklesen,zaman zaman propagandanin suyunu çikaran beyin yikama kitabi...
  son derece önyargili yazilmis,bilinçli saptirmalar barindiran kitap.
  örnegin alpaslan türkes,türklerin avrupa uygarligi için önemini anlatirken yunanlilari nedense unutuveriyor.
 • ırkçılığı süsleyip püsleyip güzelce pazarlayan kitap
 • 9 doktrin de olarak bilinen alparslan türkeş in kuruculuğunu yapmış olduğu milliyetçi hareket partisi'nin temel 9 prensibi;

  1- milliyetçilik
  2- ülkücülük
  3- ahlakçılık
  4- toplumculuk
  5- ilimcilik
  6- hürriyetçilik ve şahsiyetçilik
  7- köycülük
  8- gelişmecilik
  9- endüstri ve teknikçilik
 • devlet'in kadife eldiven içinde demir bir yumruk olduğunu savunan, bütün davaların çözümü için öze dönme inancı içerisinde herşeyi türklük çerçevesinde ve türk'e özgü kılınması gerektiğini öne süren, her nekadar faşist bir milliyetçiliğe sahip olmadığını dile getirse de kültür milliyetçiliğinin bütün öğelerini içinde barındıran, türk milletinin tarihdeki 8 büyük imparatorluğun 3 ünün kurucu olduğu dolayısı ile devlet kurma yetisi ile donatılımış,teşkilatçı ve kahraman bir millet esaslarını içerene ve milli türk devletini dokuz ışık doktrini ile kurmanın gereğini lider etrafında teşkilatlanarak yerine getirmesi gereğinin altını çizen bir eserdir.
  her nekadar kendi içerisinde çelişkiler barındırıyor olsa da, türk milliyetçiliğinin partileşmesinin ana doktrinini oluşturmaktadır. eserin kaleme alındığı yıllar soğuk savaş yıllarıdır, dünya da sol konjektür ağırlıktadır ve türkiye'de de durum aynıdır. işte bu gelişmeler içerisin de tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi türkiye'de de bir öteki yaratılmış bu öteki dokuz ışık doktrinine anti-komünizm olarak girmiş ve hedefini anti-komünist bir söylemde milli devlet kurma olarak belirlemiştir. aynı zamanda bu eserde dile getirilen milliyetçi anlayış dönemin hükümetininde sahiplendiği bir anlayıştır, ta ki 1972 müdehalesine kadar.
 • yazarı malesef alparlan türkeş değildir.çok degerli proflarımızdan mümtaz turhan ve yine çok degerli gazeteci düşünürümüz taha akyol tarafınca kaleme alınmıştır.kendileri nedense bunu fazla dile getirmek istemezler.
 • 1965 yılında ckmp genel başkanı olan alparslan türkeş’in 25 kasım 1967’de 8. büyük kongre’de milli doktrin adı ile parti programına dahil ettiği ilkeler.

  milliyetçilik, ülkücülük, ahlakçılık, toplumculuk, ilimcilik, hürriyetçilik, köycülük, gelişmecilik, endüstricilik ve teknikçilik şeklinde sıralanan ilkeler 1965 yılında 16 sayfalık bir broşür ile tanımlanmışlardı. ilerleyen yıllarda geliştirilen doktrin 672 sayfalık bir kitap halini aldı.

  alparslan türkeş, 1967’de ckmp’nin 8. büyük kongresinde dokuz ışık’ı şöyle anlatıyordu:

  “bizim inancımıza göre yabancı memleketlerin şartları altında meydana getirilmiş bulunan yabancı doktrinler ve yönetim sistemleri taklit edilerek türkiye’nin kalkındırılması sağlanamaz. ne kapitalizm ve liberalizm ne de komünizm türkiye için yararlı olamaz. türkiye’yi kalkındıracak ve yararlı olacak görüş, ancak türk milletinin özelliklerine uygun, müslüman türk realitesini göz önünde bulunduran ve modern ilim ve tekniği yol gösterici kabul eden milli bir doktrin türkiye’yi ulaşmak istediğimiz kudretli, ileri, büyük türkiye’ye kavuşturabilir.

  bunun kısaca formülü, türk emek potansiyelinin, milli üretim faktörlerine rasyonel bir şekilde bağlanarak, devletin vatandaşlara istihsal yolları açarak bütün tedbirleri alması ve kolaylıklar temin etmesi ve milli gelirin artmasında kendisine düşen esas rolü oynamasıdır.
  işte biz ckmp olarak böyle bir milli doktrinin sahibi bulunduğumuzu iddia eden siyasi bir teşekkülüz. milli doktrinimizin adı ‘dokuz işık’ doktrinidir. bu görüş dokuz ana ilkeye dayanmaktadır. bu ilkeler sırası ile şunlardır:

  milliyetçilik: her şey türk milleti için, türk milletiyle beraber ve türk milletine göre sözleri ile özetlenebilecek, türk milletine bağlılık, sevgi ve türkiye devleti’ne sadakat ve hizmettir.
  ülkücülük: türk milletinin en ileri, en medeni en kudretli varlık haline getirme ülküsüdür.
  ahlakçılık: türk milletinin ruhuna, geleneklerine uygun ve yüksek varlığını korumayı ve geliştirmeyi öngören esaslara dayanır.
  ilimcilik: olayları ve varlığı önyargılardan ve art düşüncelerden sıyrılarak ilim mantalitesiyle incelemek ve girişilecek her çeşit faaliyette ilmi önder yapma prensibi.
  toplumculuk: her çeşit faaliyetin toplumun yararına olacak şekilde yürütülmesi görüşüdür. (...)
  köycülük: köyleri tarım kentleri halinde birleştirerek kalkındırmayı öngörür. (...)
  hürriyetçilik ve şahsiyetçilik: birleşmiş milletler anayasasında yazılı bütün hürriyetlerin sağlanmasını gaye edinmiştir. insanların şahsiyet olarak geliştirilmesini, toplumun kalkındırılması için yararlı bir yol kabul eder.
  gelişmecilik: insanlar ve medeniyetler daima daha iyiyi, daha güzeli, daha mükemmeli istemek ve aramakla gelişir. elde edilen ile yetinmemek ve daima daha ilerisini istemek ve bunun elde etmek için gayret göstermek şuurudur. (...)
  endüstri ve teknikçilik: türk milletinin kalkınması için acele sanayileşmesi lazımdır.

  işte bizim milli doktrinimiz olan dokuz işık görüşümüzün esasları bunlardır.”

  iddialara göre dokuz ışık, türkeş’in 27 mayıs sonrasında hindistan’da müşavir olarak görev yaptığı sırada özellikle nehru’nun liderliğindeki kongre partisi’nin savunduğu ilkelerden esinlenerek hazırlanmıştı.
  bir diğer iddia da 1963 yılında fernov tarafından kaleme alınan dokuz ilke isimli çalışma ile türkeş’in dokuz ışık’ının benzeştiği yolundadır.
 • ilkelerinden birisi olan teknikçiliği her gördüğümde tetikçilik diye okuduğumu sandığım ülkücü hareket doktrini.
 • (bkz: dohuz)