• (bkz: doomsday book)
  • yazılmasının amacı yeni işgal edilmiş ülkenin ne kadar gelire sahip olduğunun araştırılması ve para toplanması gerekirse hangi kalemin daha çok gelir getireceğinin saptanmasıdır. ingilterenin büyük bir kısmı ve gallerin bir kısmı bu kitabın içinde kayıt altına alınmıştır. londrave winchesterbu kitabın dışındadır çünkü bu şehirler vergiden muaf tutulmuştur.
  • normanlar'ın ingiltere'yi ele geçirmesinden 20 sene sonda 1086 yılında yazılmıştır. ıçerisinde özel bölgelerdeki sabanların ve değirmenlerin sayısı yer alacak kadar ayrıntılı şekilde yazılmıştır. kral william sahip olduğu bölgenin özelliklerini öğrenmek için böyle bir kitap yazılmasını emretmiştir. kitabın orijinali britanya kamu arşivi'nde tutulmaktadır.
  • köylüler tarla, değirmen gibi varlıklarla birlikte ilk adlarıyla kaydedilmiştir. yani bakış bu.
  • 1087'de fatih william'ın memurları bütün ingiltere'de yaşayanlara sorular sorup ülkenin yapısı ve zenginliğini "domesday book" adı verilen sicile kaydettiği yapıt.
    gelecek çağda çok işe yarar. kayıt altına alınan pek çok bilgi gelecekte işleri kolaylaştırmıştır.
  • fatih sultan william'ın emriyle yazılmış, ingiltere ve galler'in neresinde kim yaşar, kaç dönüm tarlası vardır, kaç lira vergi öder tarzı bilgilerin yer aldığı, bir nevi google-ticaret sicil gazetesi-banka hesap dökümü işlevi gören kitap
  • amacı vergi toplamak olan her devletin ihtiyacı olan bilgileri ihtiva eden, bizim klâsik dönem tahrir defterleri ile aşağı yukarı aynı işlevi görmüş eğlenceli kayıtlar. tabii domesday books çok daha öncesinde yazılmıştır. erken dönem çalışan birileri keşke karşılaştırmalı bir şekilde incelese şu defterleri, çok ilginç şeyler çıkabilir zira.*
  • 1086 yılı dolaylarında ingiltere'de, kral william'ın emri ile arazi sahiplerinin mal ve mülkleri hakkında sayım yapılmış ve bunlar domesday book adlı kitapta toplanmıştır.
  • kıyamet günü kitabı
hesabın var mı? giriş yap