şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bu adla yapılan iki muharebe vardır:
  ilki 1097 yılında haçlılar ve anadolu selçukluları arasında yapılan muharebedir. iznik'i alıp, yaptıkları anlaşma gereği doğu roma'ya vermek zorunda kalan haçlılar nihai hedefe* doğru olan yürüyüşlerine devam ettiler. kılıç arslan komutasındaki anadolu selçuklu kuvvetleri ile dorileon mevkisinde karşılaştılar. muharebe neticesinde anadolu selçukluları mağlup oldu ve bir daha haçlıların karşısında çıkmadılar. haçlılar da anadolu'yu geçerek antakya'ya geldiler ve burayı aldılar.
  ikinci muharebe ise 1147 yılında yapıldı. aslında bu olaya muharebe yerine, baskın demek daha doğru olacaktır, nitekim birinci mesud komutasındaki anadolu selçukluları, kutsal roma-germen impataroru üçüncü konrad komutasındaki alman haçlı ordusunu ani bir baskınla kılıçtan geçirmiştir. konrad ve az sayıdaki şövalyesi bu baskında sağ kurtulup, kendilerini takip eden fransız grubuna katılmışlardır.
 • muazzam bir savaştır. bu savaşın sonuçlarında her seferinde olduğu gibi bir türk zaferi bekliyordum ki savaşın sonuçlarını okurken ufak çaplı bir şok geçirmiştim. avrupalı haçlı ordusu türk ordusu tam anlamıyla yarmış ve geçmiştir.
 • kırkgeçit'te çoğu çapulcu olan haçlıları kılıçtan geçiren kılıçarslan'ın bu sefer piyadelerden ve zırhlı şövalyelerden oluşan haçlıları hafife alması sonucu selçuklu süvari ordusunun (ortalama 6 bin ) yarısını kaybetmesine sebep olmuştur. haçlılar antakya'ya kadar direniş yüzü görmeden gitmişler ve 8 aylık kuşatma sonrası kaleyi almışlardır.
 • 1 temmuz'da önde yürüyen boemondo komutası altında olan normanlardan oluşan birinci haçlılar grubu anadolu selçuklu sultanı ı. kılıç arslan tarafından karşılandı. kılıç arslan selçuklu ordusunun çok hızlı ve hareketli okçu süvarileri normanlardan oluşan bu haçlı ordu grubunu sardı. normanlar hemen askerlerini sıkıca birbirlerine yaklaştırdılar ve bu askerleri asker olmayanlar ve ağırlıklar etrafında topladılar. boemondo'nun zırhlı ağır süvarileri hemen hazırlığa geçti, ama oynak hafif selçuk süvarilerine karşı savunma yapılması çok zor oldu. selçuklu süvariler alışılagelen taktiklerine göre ortada bulunan savaşçı olmayanlar ve zırhsız piyade askerleri içine hücümlar yapıp oklarını atıp geri çekilme manevralarına geçtiler. boemondo savaşçı olmayanları ve zırhsız piyadeyi korumak maksadıyla zırhlı süvari askerlerini atlarında indirtip bir savunma hattı kurdurdu. haçlı zırhlı askerlerinin de savunmasıyla selçuklu süvarilerinin hücum, ok atma, geri çekilme manevraları sonuçsuz kalmaya başladı; çünkü okları zırhları kolay delemiyordu. fakat yine de haçlı zırhsız piyadelerine ve atlarına büyük telafat verdiler. boemondo arkadan gelen fransızlardan oluşan ikinci gruba bu baskın hakkında haberciler gönderdi ve hemen yardım istedi. beomondo kendi ordu grubunu yakında bulunan nehir kenarındaki biraz bataklık araziye çekilmesini sağladı. bu bataklık arazi atların hızını kestiği için selçuklu süvarisinin hücumlarının şiddeti azalmaya başladı. zırhlı askerler yaya olarak zırhsız piyadeler ve savaşçı olmayanları korumak için onlar etrafında bir daire şeklinde savunma hatları yapmaya çalıştılar. fakat yine de süvari hücumları ve okların verdiği zayiat devam etti. bazı ağır zırhlı haçlılar ise karşı hücumlara da girişmekteydi. fakat selçukluların elinde çok sayıda ok bulunması ve süvarileri çok seri ok atmaları nedeniyle zırhlı haçlılar bile telef olmaya başladılar.

  arkadaki ikinci gruptan godfrey hücum altındaki gruba yetişerek kendi fransız zırhlı ağır süvarileri başında selçuklu güçlerini yarmaya çalıştı. öğleye doğru 50 fransız zırhlı ağır süvariden oluşan bir birlik beomondo'ya erişti ve daha sonra diğer fransız zırhlı ağır süvari birlikleri de ilerlemeye başladılar. fakat selçuklularin hücumları ve bundan dolayı haçlı telafatı devam etti. haçlı ordusu bataklık araziden geri itildi ve nehrin sığ kenarlarında savaşmaya mecbur kaldı. fakat haçlı savunma hatları 7 saat süren bu çarpışmadan sonra bile çökmedi. tam bu sırada raimondo'nun ikinci gruptan zırhlı süvarileri gelip yan taraftan selçuklu süvarilerine yüklendiler ve onları geri döndürmeyi başardılar. haçlılar yeniden ağır zırhlılar grubu kurup boemondo, tancred, normandili robert sol kanatta raymond ve flandaralı robert orta da ve godfrey ve hugh sol kanatta olarak bir hucum hattı hazırlayıp ağır süvari hücumuna geçmeyi sağladılar. fakat bu hücum selçuklu ordusunu kuşatma yerinden atmayı başaramadı. ancak geç öğleden sonra adhemar'ın komutasında bir diğer haçlı ağır süvari birliği etraftaki tepelerin ağaçlıklı yamaçlarından ve tepeler arkasından selçuklulara görünmeden geçerek selçuklu süvari birliklerini arkasına doğru geçmeyi başardı ve selçuklu ordusunun artçılarına ve ağırlıklarına hücuma başladılar.

  ikinci bir ordu grubunun arkada bulunduğundan önceden haberdar olmayan, bu ikinci ordu grubunun bu kadar çabuk bir araya geleceğini ve bu kadar ağır bir darbe indireceğini beklemeyen; askerlerinin oklarının ve kılıç darbelerinin kalın haçlı şövalye zırhlarına karşı etkili işlemediğini gören ve bu nedenle birleşen haçlı ordusuna karşı çıkamayacağını anlayan sultan kılıç arslan selçuklu ordusunu epeyce ölü vererek ve hatta hazinesini de geri de bırakarak geri çekmek zorunda kaldı.
 • savaşın animasyonlu anlatımı için:

  youtube linki