şükela:  tümü | bugün
 • 1943 doğumlu teorisyen.
 • bush-cheney döneminde hollywood sineması ve siyaset konusuna odaklanmış cinema wars* isimli kitabın yazarı.
 • michael ryan ile birlikte yaptığı politik kamera isimli araştırmayla bilinen ayrıca medya gösterisi ismiyle türkçe'ye çevrilmiş bir kitabı da bulunan amerikalı sosyolog ve yazar
 • aşağıdaki metinlere, bir yazısından çeviri ile oluşturulan bir makalede yer verilmiş şahsiyettir:

  "modern öncesi toplumlarda kimlik, ne bir sorunsaldı, ne de bir eleştiri ya da tartışma konusuydu."

  "moda ve yaşam olanakları değişip genişledikçe insan kimliğini seçebilir, imal edebilir -ve sonra yeniden imal edebilir."

  "... bireyleri toplumsal düzene entegre ederek, egemen değerleri yücelterek, taklit edilecek düşünceler, davranışlar ve toplumsal cinsiyet rolleri ve benzeri şeyler sunarak ..."

  "... çiftekodlanmış kimlikler; kimliğin yapaylığını, kimliğin verili bir şey olmadığını, inşa edildiğini, son derece temel (intrinsic) ahlaki ya da psikolojik niteliklerden çok bir seçim, tarz ve davranış meselesi olduğuna işaret etmektedir. aynı zamanda kimliğin insanın oynadığı bir oyun olduğunu, insanın bir kimlikten ötekine kolayca geçebileceğini öne sürer." (miami vice'taki baş karakterlerin farklı rollerdeki kimlikler arasında gezinmelerinden hareketle)

  "modern kimliğin konumu, insanın mesleği, kamusal (ya da ailevi) alandaki işlevi etrafında oluşurken, postmodern kimlik görünüşler, imajlar ve tüketime dayanan, boş zaman faaliyetleri çevresinde oluşur."

  "... kimlik değişken, akışkan, parçalı, dağınık, kopuk, çoklu, açık ve dramatik dönüşümlere tabi olmakla birlikte, belirli erkek özne konumlarına ayrıcalıklı bir yer verilir." (yine miami vice karakterleri bağlamında)

  "... uyuşturucular üretimi kolay ve satışından olağanüstü kâr sağlanabilen en büyük ultra-kapitalist mal fantazisi iken, uyuşturucu işi yüksek kârlı kapital biriktirmede nihai yoldur." (miami vice çözümlemesine devam)

  "... balzac ve brecht gibi miami vice de suç ve serveti, kapitalist girişimle suçluluğu birleştirir."

  "... kimlik ... benliğin teatral bir sunumu haline gelmektedir." (miami vice çözümlemesi yine)

  "mitler gibi, reklamlar da sık sık toplumsal çelişkileri çözer, kimlik modelleri sağlar ve mevcut toplumsal düzeni yüceltir."

  "reklamlardaki ... sembolik imajlar ... sunulan ürünle toplumsal olarak arzulanır ve anlamlı özellikler arasında bir çağrışım yaratmaya çalışır."

  "tüm reklamlar gösterildikleri dönemdeki anahtar gelişmelere birer yanıt olan toplumsal metinlerdir."

  "reklamlar belirli bir mal satın almakla erişeceğiniz ütopik, yeni, çok çekici, çok başarılı, çok saygın bir 'siz' imajı sağlarlar."

  "... bireylere reklamlar vasıtasıyla değerler, rol modelleri ve sosyal davranışlarla özdeşleşmeleri öğretilir, bu şekilde reklam tüketim talebini yönlendirici olduğu kadar önemli de bir toplumsallaşma aracıdır."

  "... reklamcılık, ürünlerin kendilerini satmakla olduğu kadar yaşam biçimleri satmakla ve o ürünlerle ilişkilendirilen toplumsal bakımdan arzulanır özne konumları satmakla da ilgilidir ..."

  "belki de bir kültürel egemenin eksikliğidir postmodern."

  not: "popüler kültür ve postmodern kimliklerin inşaı" başlığı ile, 1992 yılında basılmış kitaptaki yazıdan gülcan seçkin tarafından çevrilerek mayıs/01'de yayımlanan makaleden, yazımı korunarak alınmıştır.
 • önceden okuduğum politik kamera kitabını beğendiğim akademisyen. bu kitabın devamı niteliğinde önerilen 'sinema savaşları' ise dönemin ruhundan mıdır nedir, 15 yaşında bir ergenin veya michael moore'un elinden çıkmış gibi.
hesabın var mı? giriş yap