• drakon'un hazirladigi kanunlardir.

    i.ö 600’lerde attika toprakları az sayıda zengin aristokratrın elinde toplanmıştı. karşılarında çok kalabalık bir fakir halk belirmişti. zaruret içerisindeki fakir kitlelere önder olan birinin tiran olabilme ihtimalinden dolayı durum tehlike arzetmeye baslamisti.

    atinalı arsitokratlar bu tehlikeli gelişmelerin karşısına önce kuvvet silahıyla çıkmışlar , i.ö 624’te de drakon’a çok ağır bir ceza kanunu hazırlatmışlardır. bu kanunlarla amaçlanan aristokratların haklarını şiddetli cezalarla korumaktır. atina kanunlarını ilk kez br sisteme bağlayan drakon, esas olarak adam öldürme ve tecavüz suçlarına verilecek cezaları belirtmiştir , verilecek cezalar ise oldukça ağırdır. bu nedenle drakon için, “kanunlarını kanla yazdı” yakıştırması bile yapılmıştır*
  • katılığıyla ünlüdür.(en küçük hırsızlığın bile cezası ölümdür)esasında kabile hukukunun soyluların çıkarına uygun biçimde yazıya geçirilmiş derlemesinden başka birşey değildir.

    drakon yasaları ile artık tanrısal kökenli olduğuna inanılan ve ayrıcalıklı kesimin keyfine göre yorumladığı sözlü tanrısal yasalar yerini , içeriği ne olursa olsun herkese açık, yazıya geçirilmiş, insan eliyle ortaya koymuş yasalara bırakmıştır