şükela:  tümü | bugün
 • çevresiyle ilgili yaşantılar geçirmeyi temel alan drama etkinliği öğrencilere yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatları yaratan önemli bir uygulamadır.
  amacı çocukları eğlendirmek ve oyalamanın ötesinde onların kendilerini kendi yaratıcılıklarıyla ifadelendirmelerini kılavuzlamadır.
  drama önceden yazılmış hazır bir metin olmaksızın katılımcıların kendi yaratıcı buluşları, özgün düşünceleri, öznel anıları ve bilgilerine dayanarak oluştukları eylem durumları ve doğaçlama canlandırmalarıdır.

  dramanın aşamaları:
  ısınma ve rahatlama çalışmaları
  oyunlar
  doğaçlama
  oluşum
  değerlendirme

  dramanın faydaları:
  birlikte çalışabilme becerisini geliştirir.
  bireylerin içgörü kazanmasını sağlar.
  başkalarını anlama ve iletişim becerisini geliştirir.
  öğrencilerin kendilerine güven duymalarını sağlar.
  problem çözme, karar verme becerileri kazandırır.
  akıcı konuşma ve düşüncelerini ifade etme becerisi kazandırır.
  farklı olay ve deneyimlerle ilgili bilgiler kazandırır.
  bireyin hayalgücünü, düşüncelerini ve hislerini geliştirir.
  yaratıcılık ve estetik duygularını geliştirir.

  not: kitaplardan özet çıkardım.