1. söylediği ile yaptığı birbirinden farklı,

    kendi sorunu ya da mutluluğu dışında hiç kimsenin sorunu ya da mutluluğunu önemsemeyen,

    kendisini tüm insanların üstünde gören

    bir de müşterisine insan gibi çalışanına hayvan gibi davranan insan sureti mutlaka çirkindir.
  2. yoktur, her insan güzeldir, mutlaka güzel bir yanı vardır. bizim göremiyor olmamız güzel yanının olmadığını göstermez; tıpkı bizim güzel bulduğumuz bir kızı bir başkasının çirkin bulabileceği gibi.