şükela:  tümü | bugün
 • yaşamak bir ağaç gibi yalnız ve özgürcesine bir orman gibi kardeşcesine ...
 • keep it real

  (bkz: ali g)
 • tek tek bakıldığında, varlığının anlamı aslında 45 saniyelik bir zevkin sonucu olan organizmalarsınız. çok da hümanizm kasmayın. karıncalar gibi, önemli olan topluca ne halt ettiğinizdir. birlikte tarih yazabilirsiniz, ama tek birinizin gidip köprüden atlaması çok da fifi.
 • böyle bir şans sosyal medya adı altında zaten yıllardır var, 30 saniyeyle de sınırlı değil. kayda değer bir şey söylediğinizde gerçekten bütün dünyaya ulaşıyor ama bir haltın değiştiği yok.
 • (bkz: imagine)
 • 30 29 28 27 ...... 5 4 3 2 1 fuck youuuu
 • 4.07 süreyle yapılmışı var.

  https://www.youtube.com/watch?v=4vrv8nu5xzy

  bunlar dışında kelime kullanmadan yapılası gerekendir.
 • ey türk gençliği!

  birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  ey türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!