şükela:  tümü | bugün
 • düşünce bozukluğu, düşünce süreci ve içeriğinde görülen sapmaların tümünü

  adlandıran genel bir kavramdır. bu anlamda, sözcüklerin ve kavramların bir araya

  getirilmesindeki yetersizlikleri tanımlayan düşünce süreci bozukluğu ile sanrılar ve

  obsesyonlar gibi düşünce içeriğine ilişkin sapmalar, düşünce bozukluğu kavramı

  içinde yer alırlar. düşünce bozukluklarının, sadece çevreye uyumu bozan ılımlı türleri

  yanında, formel düşünce yasalarına ya da mevcut dış gerçekliğe tamamen aykırı

  özellikler gösteren türleri de vardır.

  düşünce bozukluğu kavramının felsefi ve bilimsel bir açıdan değerlendirilişi, çeşitli

  tarihsel aşamalardan geçmiştir. 17. yüzyılda sanrıların yanlışlığının akıl yürütme

  biçiminden değil, öncüllerin yanlışlığından kaynaklandığı düşünülmüş, 19. yüzyılda

  ise yanlış inanç kavramı ön plana geçmiştir. alman felsefeci ve psikiyatr karl jaspers'

  de bu görüşün izini sürmüş ve sanrılara ilişkin olarak günümüzde egemen olan

  görüşü etkilemiştir. günümüzde sanrılar konusunda egemen olan iki kuram,

  güdülenme kuramı ve duyusal yetersizlik kuramıdır.

  güdülenme kuramına göre hastalar, ruhsal nedenlerle sanrı oluşturmaya zor

  ianmakta, duyusal yetersizlik kuramına göreyse normal dışı yaşantıları açıklama

  gereksinimiyle sanrılar oluşturulmaktadır. sanrılardaki formel mantık hataları ise

  bellek sistemindeki birtakım sorunlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. düşünmenin bir

  zihinsel yeti olması dolayısıyla bilinç, algı, bellek ve duygulanım gibi diğer zihinsel

  yetilerden ayrı tutulamayacağı açıktır. kişideki psikopatolojinin şiddetiyle bağlantılı

  olarak ılımlıdan ağıra dek değişen düzeylerde düşünce bozuklukları ortaya

  çıkabilmektedir.
 • (bkz: şizofreni)
 • popüler kültürle, hatta edebiyat dünyasıyla psikiyatri literatürü arasında varsanı-halüsinasyon ile sanrı-hezeyan-delüzyon-delusion birliğini bir türlü sağlayamadık. yakın kavramlar ama psikiyatride varsanı terimini algı bozukluğu için, sanrı terimini düşünce bozukluğu için kullanıyorlar.

  "söylenmemiş ve düşünülmemiş hiçbir şey yoktur." eskiden şizofreni göstergesi sanrı sayılan "gayrimümkün gayri varit (olmamış)" sanrı yani düşünce bozulması, zamanla yeni yorumlar ve yeni teknolojiyle "mümkün - gayri varit" halini alıyor.

  (bkz: varsanı/@ibisile)
  (bkz: sanrı/@ibisile)
  (bkz: gökyüzü altında söylenmemiş söz yoktur)
  (bkz: aşırı değer verilmiş düşünce)
  (bkz: saplantı), obsesyon, evham
  (bkz: psikiyatri/@ibisile)