şükela:  tümü | bugün
 • yüksek not alanların sınıfta bırakılacağını düşündüren, aba altından sopa gösteren ders.
 • felsefe, mantık, psikoloji gibi dersler vardı zamanında, içleri boşaltılan, zamanla öss için daha önemli olduğu varsayılan matematik, türkçe vb dersler yerine feragat edilip bırakılan. meb acaba hatasını mı anladı yoksa gene bir takiyye oynu mu ? görelim öğrenelim
 • (bkz: felsefe)
  (bkz: mantik)
 • öğrencilerin (hatta öğretmenlerin bile) adını düşünce eğitimi sandığı ders.
 • talim terbiye kurulu (ttk) başkanlığı'nın, geçtiğimiz nisan ayında aldığı kararla ortaokullarda 2017-2018 yılından itibaren 7’inci sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konacak olan ders. güzel.

  ama! bu dersin başka branşlar tarafından okutulmasına karşı çıkan felsefeciler “eğer bu ders başka bölüm mezunları tarafından okutulacaksa, üniversitelerdeki felsefe ve sosyoloji bölümlerinin işlevi ne olacak? bu dersin felsefe grubu mezunları tarafından verilmesi gerekiyor” diyor. doğru.

  düşünme eğitimi dersinin hem felsefeciler tarafından verilmesini hem de atama yapılmasını isteyerek, sosyal medyada düşünmeeğitimifelsefecilere başlıklı kampanya başlatan öğretmenlerin sesini bakalım milli eğitim bakanlığı (meb) duyacak mı?

  talep metninin tamamı

  haber: www.pervinkaplan.com
 • düşünme eğitiminin kapsamı; günlük yaşamda ve öğrenme sürecinde mevcut bilgilere eleştirel yaklaşabilme, doğru analiz edebilme, doğru karar verebilme ve eldeki verileri en verimli şekilde yorumlayabilme becerilerinin kazandırılmasına yöneliktir.

  düşünme eğitimi dersi öğretim programının genel amaçları şunlardır:
  • düşünme becerisini etkin hale getirmek.
  • eleştirel düşünme becerisi kazandırmak.
  • yaratıcı düşünme becerisi kazandırmak.
  • analitik düşünme becerisi kazandırmak.
  • sistemli ve bütüncül düşünme becerisi kazandırmak.
  • esnek, alternatifli düşünebilme becerisi kazandırmak.
  • bilme ve öğrenme isteği uyandırmak.
  • sorun çözme becerilerini geliştirmek.
  • görüşlerini açık ve etkili biçimde sunma becerisi kazandırmak.
  • düşünme eyleminde yerel/kültürel ve evrensel değerleri gözetmek.
  • düşünce farklılıklarına saygıyı öğretmek.
  • dil gelişimine katkı sağlamak.
  • kişilik gelişim sürecini desteklemek.

  dusunme egitiminin temel ilkeleri
  • düşünmenin insana özgü bir faaliyet oluşu.
  • yaşamın sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için düşünmenin gerekliliği.
  • düşünme becerisinin geliştirilebilirliği.
  • düşünme tarzlarının farklı oluşu.
  • düşünmenin canlı, sürekli ve ucu açık bir faaliyet oluşu.
  • düşünmenin öznel ve nesnel yönlerinin bulunduğu.
  • düşünme ve eylem arasında ilişki olduğu.
  • düşünmenin sosyal ve kültürel bir değer ortamında gerçekleştiği.
  • düşünme becerisinin diğer öğrenmeleri desteklemesi.
  • düşünmenin disiplinlerarası bir etkinlik olması.
  • düşünmenin bir kültür ve gelenek ortamı içinde ortaya çıkması ve ait olduğu ortamın
  karakterini taşıması

  düşünme eğitimi, öğrencilerde şu becerilerin kazandırılmasını hedefler:
  1- sorgulama becerisi.
  2- araştırma becerisi.
  3- verileri anlama ve yorumlama becerisi.
  4- veriler arasında ilişki kurma becerisi.
  5- mevcut verileri anlamlı biçimde bütünleştirme becerisi.
  6- problem çözme becerisi.
  7- alternatif sunabilme becerisi.
  8- özgün fikir ve ürünler ortaya koyabilme becerisi.
  9- eleştirme becerisi.
  10- yöntemli ve sistemli düşünebilme becerisi.
  11- kıyaslama yapma becerisi.
  12- kanıt kullanma becerisi.
  13- dili etkili kullanma becerisi.
  14- kurgulama/planlama becerisi.
  15- varlığı birlik ve bütünlük içinde düşünebilme becerisi.

  bu beceriler, öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarma, en iyi ve en uygun biçimde kullanabilme yetisi kazandırmayı hedefler. bu nedenle düşünme eğitiminin yapıldığı eğitim ortamları, yaratıcılığı destekleyen, potansiyelin ortaya çıkmasını sağlayan bir süreç olmalıdır.

  temel dusunme turleri
  (bkz: elestirel dusunme)(bkz: kritik dusunme)
  (bkz: yaratici dusunme)(bkz: uretici dusunme)
  (bkz: analitik dusunme)
  (bkz: yansitici dusunme)

  diger dusunme turleri
  (bkz: hipotetik dusunme)
  (bkz: ekonomik dusunme)
  (bkz: bütünleştirici düşünme)(bkz: birlestirici dusunme)
  (bkz: tumevarimsal dusunme)
  (bkz: tümdengelimsel düşünme)
  (bkz: yakinsak dusunme)
  (bkz: iraksak dusunme)
  (bkz: analojik dusunme)
  (bkz: stratejik dusunme)
  (bkz: omnipotent düşünce)
  (bkz: diyalektik düşünme)
  (bkz: eklektik düşünme)
  (bkz: bilimsel düşünme)
  (bkz: metabilişsel düşünme)
  (bkz: empatik düşünme)
  (bkz: büyüsel düşünme)
  (bkz: ikonik düşünme)
  (bkz: lateral dusunme)(bkz: altı şapkalı düşünme)

  ayrica
  (bkz: düşünme becerileri)
  (bkz: düşünme ahlakı)

  kaynak: 7 ve 8. sinif dusunme egitimi dersi ogretim programi.
 • dusunme egitiminde dort soru onemlidir.
  1. ne?
  2. nicin?
  3. nasil?
  4. eger soyle olsaydi ne olurdu?*
 • düşünme eğitimi, hayatta aldığın eğitimden daha önemli olan kimlere yalakalık yaptığın ve torpilinin kim olduğudur.