1. ks. experimental aircraft association.

    dünya çapında üyeleri olan, deneysel uçak üretip bunları sergileyenler ve uçuranların oluşturduğu kulüpler birliği.