• ebu suud efendi osmanlı camiasının en büyük şeyhülislamlarındandır hatta belki ilkidir.bi takım kuduzlar ona saldıracaktır,bunlar olur.nerede ismi dinle birlikte anılan adam olsa ona sövülür,alıştık bunlara.ebu suud müftü-yü sakaleyn sıfatına haiz bir adamdır.yani insanlara ve cinlere fetva veren bir adam.dinden,imandan haberi olmayan hatta ve hatta allah'a kitaba peygambere söven adamlardan ebu suud'a saygı göstermesini ve bok atmamasını bekleyemezsiniz.

  ebu suud hakkında bi çok yazı okudum,ebu suud'un fetvalarını okudum.en beğendiklerimden birisi de şu meşhur karıncayla ilgili olan manzum tarzı yorumu.

  kanuni'den spoiler

  --- spoiler ---
  dirahta ger ziyan etse karınca
  günah var mıdır anı kırınca ?

  --- spoiler ---

  ebu suud'dan spoiler

  --- spoiler ---
  yarın hakk'ın divanına varınca
  süleyman'dan hakkın alır karınca.

  --- spoiler ---
 • kanuni sultan süleyman veziri pertev mehmed paşa hizmetinde çalışmış bayramilerin önemli bir siması olan sufi şeyh hamza bali'nin idamını, kendi primitif zihniyetinin sonucu ile onaylamıştır.
 • ali kuşçu'nun torunudur, kanuni'nin vefatından sorna namazını kıldırmış, defni sırasında bir sandukanın kanuni'nin kabrine konulması olayına müdahale etmiş, sandukanın açılması ile içindeki kağıt parçalarının kendisinin verdiği fetvalar olduğunu görünce, sultanım siz kendinizi kurtardınız ben ne yapacağım dediği rivayet edilir.
 • yunus emre'yle ilgili şu fetvayı veren şeyhü'l-islam

  fetâvâ-yi ebu's suud adlı eserin 217a ve 217 b’de kayıtlı bulunan fetva metni:

  mesele: “bir zaviyenin mescidinde eşhâs-ı muhtelife ile oğlanlar muhtelit olup envâı teganniyat ile tevhid ederler iken kelime-i tehvidi tağyir edip gâh dil men, gâh canmen ve gâh:

  sen bir ulu sultansın
  canlar içinde cansın
  çün âyan gördüm seni

  pinhan kayusu değil
  deyüp ve gâh
  cennet cennet dedikleri
  bir ev ile birkaç hûri
  isteyene ver sen anı
  bana seni gerek seni

  deyü göğüslerini döğüp evzâ-ı garibe ettiklerinde ahâli-i mahalleden bazı kimesneler zâviye-i mezbûrede şeyh olan zeyd’e;

  - bu makule evzâa niçün râzı olursun? dediklerinde, zeyd:

  - ne lazım gelir? ve mâ haleket-el cinne vel inse illa liyabudün demekle cevap verse şer’an zeyd’e ne lazım gelir?

  el cevap: evza ve akval-i mezbure kemal mertebe fuhuş olduğundan gayri, cennet hakkında söyledikleri kelime-i şenia küfr-i sarihtir. katilleri mubahtır, şeyhleri olan bi-din hikâyet olan ef’al ve akvâl men’e mubaşeret olunmazsa dahi ne lazım gelür demekle kâfir olduğundan gayrı o kabayihi ibadet kabilinden addedüb âyet-i kerimeyi ana delil getirmekle tekrar kâfir olur. ve bu itikattan rücu etmezse katilleri vâcib olur.”

  sözün özü: bu şiir şirktir, okuyan dinden çıkar demiş.
 • islâm âleminde kur'an ve sünnet yolunda kılı kırk yararcasına düşünmüş, hareket etmiş, etdirmiş en büyük âlimlerden biridir.
 • her klasik insan gibi sadece kemikleri kalmıştır. ha! bir de çürümüş fetvaları.
 • hazret-i peygamber(s.a.v) ve o'nun dînine düşman olan yarasa suratlı, zift fikirli sapkınlarca nefret edilen azîz ve merhûm bir âlim. itin köpeğin tekfir etdiğini görmek bende huzur ve rahatlamaya vesîle olmuşdur.
 • yazdığı kur'an tefsiri arabça fesahat öğretimi için suudi arabistan'da okutulmaktadır.
 • ebussuud un da, benzerlerinin de fetvalarınında buradan oraya kadar ile başlayan cümleler kurmama sebep olmuş, bazı yobazların sırf bu adam eleştiriliyor diye çıldırdığı, bazı yobaz olmayan cahillerin de bir bok bilmeden bok attığı, ölmüş, kemikleri bile çürümüş osmanlı şeyhülislamı. şunu sormak istiyorum ya, çok mu zor amk ? çok mu zor dininiz islam, kutsal kitabınız kur'an ve peygamberiniz hz. muhammed iken tutup da boyle şeyhler, şıhlar, cemaat lideri çocuk sevici ne idüğü belirsiz ruh hastası tipleri rol model olarak görüp, hakkında methiyeler düzmemek! senin özünde, saptırılmadığı sürece muhteşem bir dinin var. senin mükemmel bilgiler, yol gösteren bilgiler içeren ve kimsenin yorumlamasına ihityaç duymayan bir kur'an-ı kerim'in var. senin tek yol gösterici olarak kabul etmen gereken bir peygamberin hz. muhammed (s.a.v.) var. be hey amk yobaz, örümcek beyinli, allah'a şirk koşan şakirtleri daha derdiniz ne? amk sizin şeyhlerinizin de, şıhlarınızında, şeyhülislamlarınızın da diye upuzun bir cümle kurardım ama gtüme girer diye kurmayayım. çok mu zor bu güzelim dini, bu güzelim kur'an-ı kerim'i, peygamberimizi gerçekte olduğu gibi yorumlamak? değiştirmeden, kendi çıkarlarınıza, pedofili şeyhlerinizin çıkarlarınıza uyarlamadan yorumlamak çok mu zor?