şükela:  tümü | bugün
 • ebu suud efendi osmanlı camiasının en büyük şeyhülislamlarındandır hatta belki ilkidir.bi takım kuduzlar ona saldıracaktır,bunlar olur.nerede ismi dinle birlikte anılan adam olsa ona sövülür,alıştık bunlara.ebu suud müftü-yü sakaleyn sıfatına haiz bir adamdır.yani insanlara ve cinlere fetva veren bir adam.dinden,imandan haberi olmayan hatta ve hatta allah'a kitaba peygambere söven adamlardan ebu suud'a saygı göstermesini ve bok atmamasını bekleyemezsiniz.

  ebu suud hakkında bi çok yazı okudum,ebu suud'un fetvalarını okudum.en beğendiklerimden birisi de şu meşhur karıncayla ilgili olan manzum tarzı yorumu.

  kanuni'den spoiler

  --- spoiler ---
  dirahta ger ziyan etse karınca
  günah var mıdır anı kırınca ?

  --- spoiler ---

  ebu suud'dan spoiler

  --- spoiler ---
  yarın hakk'ın divanına varınca
  süleyman'dan hakkın alır karınca.

  --- spoiler ---
 • kanuni sultan süleyman veziri pertev mehmed paşa hizmetinde çalışmış bayramilerin önemli bir siması olan sufi şeyh hamza bali'nin idamını, kendi primitif zihniyetinin sonucu ile onaylamıştır.
 • ali kuşçu'nun torunudur, kanuni'nin vefatından sorna namazını kıldırmış, defni sırasında bir sandukanın kanuni'nin kabrine konulması olayına müdahale etmiş, sandukanın açılması ile içindeki kağıt parçalarının kendisinin verdiği fetvalar olduğunu görünce, sultanım siz kendinizi kurtardınız ben ne yapacağım dediği rivayet edilir.
 • yunus emre'yle ilgili şu fetvayı veren şeyhü'l-islam

  fetâvâ-yi ebu's suud adlı eserin 217a ve 217 b’de kayıtlı bulunan fetva metni:

  mesele: “bir zaviyenin mescidinde eşhâs-ı muhtelife ile oğlanlar muhtelit olup envâı teganniyat ile tevhid ederler iken kelime-i tehvidi tağyir edip gâh dil men, gâh canmen ve gâh:

  sen bir ulu sultansın
  canlar içinde cansın
  çün âyan gördüm seni

  pinhan kayusu değil
  deyüp ve gâh
  cennet cennet dedikleri
  bir ev ile birkaç hûri
  isteyene ver sen anı
  bana seni gerek seni

  deyü göğüslerini döğüp evzâ-ı garibe ettiklerinde ahâli-i mahalleden bazı kimesneler zâviye-i mezbûrede şeyh olan zeyd’e;

  - bu makule evzâa niçün râzı olursun? dediklerinde, zeyd:

  - ne lazım gelir? ve mâ haleket-el cinne vel inse illa liyabudün demekle cevap verse şer’an zeyd’e ne lazım gelir?

  el cevap: evza ve akval-i mezbure kemal mertebe fuhuş olduğundan gayri, cennet hakkında söyledikleri kelime-i şenia küfr-i sarihtir. katilleri mubahtır, şeyhleri olan bi-din hikâyet olan ef’al ve akvâl men’e mubaşeret olunmazsa dahi ne lazım gelür demekle kâfir olduğundan gayrı o kabayihi ibadet kabilinden addedüb âyet-i kerimeyi ana delil getirmekle tekrar kâfir olur. ve bu itikattan rücu etmezse katilleri vâcib olur.”

  sözün özü: bu şiir şirktir, okuyan dinden çıkar demiş.
 • islâm âleminde kur'an ve sünnet yolunda kılı kırk yararcasına düşünmüş, hareket etmiş, etdirmiş en büyük âlimlerden biridir.
 • her klasik insan gibi sadece kemikleri kalmıştır. ha! bir de çürümüş fetvaları.
 • hazret-i peygamber(s.a.v) ve o'nun dînine düşman olan yarasa suratlı, zift fikirli sapkınlarca nefret edilen azîz ve merhûm bir âlim. itin köpeğin tekfir etdiğini görmek bende huzur ve rahatlamaya vesîle olmuşdur.
 • yazdığı kur'an tefsiri arabça fesahat öğretimi için suudi arabistan'da okutulmaktadır.
 • cinlere fetva vermeseymiş iyiymiş aslında.