şükela:  tümü | bugün
 • saraba duydugum askin tercumani olan dizelerin sahibi bektasi baba.
 • asıl adı ahmed edip olan bir ozandır harabi bey.. harabi şiirlerinde kullandığı mahlası olup, kimileyin de edip'i kullanmış, karar verememiştir yine kimileyin.. bahriye birlik ve beraberlik kolu göreviyle istanbul'un dört bir yanında gezinen edip bey, henüz 17'sinde bektaşîliğe girmiş ve bir daha da çıkamamıştır.. tasavvuf'a hayli meraklı olan bu harap ozan beyin, gerek hece gerek aruz dolu bir divanı mevcuttur ki, ayva tatlısı üzerindeki kaymak gibidir, ya da ekmek kadayifî üzerindeki, belki de hanımgöbeği, neyse..

  nesimi ve kaygusuz'dan etkilenen edip oğlan, hicivle yoğrulmuş, dünyayla yorulmuştur keza.. divanı, tastamam 570 sahifedir; ve süleymaniye kütüphanesi'nde, ihsan mahfi kitapları arasında 98 nömrede kayıtlı bir eserdir, gidin bakın efendim.. hatta ilk otuz sayfası hayın fareler tarafından kemirilmiştir ya, benim de sol elimin ayasını yediydi bu farelerden biri, zira kitabın arasında unutmuşum elimi üstünüze afiyet..
 • onyedisinde, merdiven köyü tekkesinde hilmi dede baba'dan yeniden doğmuş, otobiyografik divançesinde de söylediği gibi kitap gibi bir adam olmuştur kendisi:

  peder ve valdem oldu bahane
  merecel bahriyani yeltekiyane
  bin ikiyüz altmış dokuzda kane
  eriştim zahiren geldim cihane

  berzahtan kurtuldum çıktım aradan
  onyedi yaşında doğdum anadan
  muhammed ali hilmi dede babadan
  çok şükür hamdolsun geldim imkane

  namım edip idi harabi oldum
  erenlerin ayak turabi oldum
  hakk'ın bir mukaddes kitabı oldum
  aşkolsun okuyan ehli irfane
 • "daha allah ile cihan yoğ iken
  biz anı var edip ilan eyledik
  hak'ka layık hiçbir mekan yoğ iken
  hanemize aldık mihman eyledik"

  dizelerinin şairi, ondokuzuncu yüzyıl halk ozanı.

  (bkz: vahdetname)
 • birçogumuz harabi yi erkan ogur un gulun kokusu vardı albumundaki ey zahit saraba eyle ihtiram baslıklı metaforik mısraların soz yazarı olarak tanımışızdır..asıl adı mehmet edip olmakla beraber bektaşi geleneginin onemli temsilcilerinden oldugu soylenebilir.. 1853 ve 1917 yılları arasında yasamıstır.. her bektasinin inandıgı uzre yendien dogusu ozumsemiş ve bu husuta bir şiir bile yazmıstır..

  berzahtan kurtuldum çıktım anadan
  onyedi yaşında dogdum anadan
  muhammed hilmi dede babadan
  çok şükür hamdolsun geldim imkane

  ---
  allah idi muradım
  gece gunduz onu aradım
  derlerdi hic bulunmaz
  cunku o lamekandır
  miraca nail oldum
  bir haylice zamandır
  haric degildir allah
  me'vasıdır o dergah
 • ey vaiz sen bize vaaz edemezsin
  çünkü her bir ilmin deryasiyiz biz
  bizim yurdumuza hiç gidemezsin
  hakikat kaf'inin anka'siyiz biz

  haberdar olaydin sirri suphandan
  feragat ederdin küfr-ü imandan
  birsey anlamadin sen magzi kuran'dan
  kuran'in esrar-ü manasiyiz biz

  biz tertip eyledik kabe-kavseyn'i
  kurbu ev ednada kurduk ayini
  fehm eyleyemezsin sen o mabeyni
  mirac'in leyletel esrariyiz biz

  tur'da biz musa'yi irsad eyledik
  isa'yi çarmihtan azad eyledik
  çikardik göklere imdat eyledik
  bunlarin sebebi ihyasiyiz biz

  kafü-nun dan daha nisan yok iken
  bu görüp bildigin cihan yok iken
  hakka siginacak mekan yok iken
  bizde gizlenmisti amasiyiz biz

  ibrahim'e nari gülzar eyledik
  "tecri mintahtihel'enhar" eyledik
  yok iken harabi biz var eyledik
  bu kevn ü mekanin hudasiyiz biz
 • kızılbaş aleviliği ve bektaşiliği birbirinden ayıran zevat için mutlak okunması gereken zat-ı şahanedir.aleviliği kendi dinamikleri ile içeriden anlamak mı? yoksa kendi sunni sorularını sormak mı? elbette niyet anlamak ise anlaşılır. ancak maksat çürütmeye kalkmak ise, bu amaçla istediğiniz argümanları sunacak yazarları okumak seçili bir tercihtir. ahmet yaşar ocak tan bulabilirsiniz. mümkündür. bu türden başka kaynakları da ayrıca tavsiye ederim. ama onlarla anlamazsın be güzel kardeşim, bak hala kardeşim diyorum.reha çamuroğlu bile daha faydalı olur ama ahmet yaşar ocak a nazaran.

  bakın şehirde yaşayan, osmanlı da epeyce görev almış, bu bektaşi babası( bektaşi tekkesindendir) kızılbaşlığı nasıl işlemiş şiirlerinde;

  bipeder derler mesihe
  belki ruhullah imiş
  kimseler bilmez o sırrı
  müphemi bir meryem bilir

  biz ne buğdayı ekle deriz
  ne de huri gılman isteriz
  cennetin derdi belasın
  hazreti adem bilir

  sofuyu ahmak ne bilsin
  künhümüz esrarımız
  kendi aklın kıyas eder
  bizi de sersem bilir

  babo haydardan diğer baba
  ben de etmem iltica
  can harabi sen kızılbaş
  olduğun adem bilir
 • ey bâd-ı seher ol gül-ü rânâ* nerelerde
  çıkmaz sesi hiç bülbül-ü şeydâ* nerelerde

  bir hayli zamandır bizi terk eyledi gitti
  ol yâr-ı vefâ’darımız eyâ nerelerde

  pervâne gibi cismimi suzâne giderdim
  bilseydim eğer şem-i şebârâ* nerelerde

  cû’lar* gibi yüz sürmeye eşkim ki revâ’dır*
  elbet bulur ol kâmet-i zibâ* nerelerde

  lûtf’eyle harabî’ye gel ey bâd-ı seherhiz
  bir bûy* getir ol zülf-i semensâ* nerelerde

  (bkz: ahmed edib harabî)
 • topal tevfik isimli bir kişi "ittihatçı" diye jurnal etmiş harabi'yi. sinirlenmiş.

  şu şiiri yazmış :

  "ben ehl-i tarikim diye davalar edersin
  bir hırka giyip heyet-i dervişle gezersin
  lakin biliriz biz seni her boku yersin

  noksan seni halk etti hüda çünkü bodursun
  lanet sana mecra-yı fesad fitne fücursun..."