şükela:  tümü | bugün
  • sakrament lerden biri. ekmek ve şaraptan tadarak kilise ayininde isa mesih in bedeni ile birleşme ve isa mesih in tesis ettiği akdi kanla/şarapla yinelemele.
  • (bkz: evharist)
  • efkaristiya ayininde hristiyan cemaati toplanır ve isa'nın sözlerinden aktarıldığı gibi, isa'nın onların arasında olduğu bilincindedir: "nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada onların arasındayım" (incil, matta 18,20). cemaat dua eder ve kutsal kitap'ta aktarıldığı şekilde tanrı'nın sözü'nü dinler. onda da tanrı sözü, mesih, mevcuttur.

    ardından cemaat, incil'in aktarılarına göre isa'nın eziyetlere uğramadan önceki akşam son yemeği sırasında yaptıklarını yapar: isa ekmek ve kadehteki şarap üzerine şükran ve kutsama duası etmiş, ardından da bölünmüş ekmek ve sunduğu şarapla kendini havarilerine armağan etmiştir. isa, kutsanmış ekmek ve şarap sunusunda kendini, insanların suç ve kötülükten kurtuluşları uğruna kurban olarak vermektedir. hristiyan cemaati efkaristiya (anlamı=teşekkür etmek) için toplandığında bu kurbanın anısını kutlamaktadır. hristiyanlar imanla isa'nın aralarında mevcut olduğuna, ekmek ve şarap üzerine şükran ve kutsama duası edildiğinde kendisini imanlılara bu sunularda armağan ettiğine inanırlar. isa, efkaristiyaya katılan ve sunularda onu kabul edenleri kendisinin tanrı'ya, baba'sına sevgi ve güven dolu bağına ve insanlar için kendi kurbanına dahil etmektedir. böylece ayine katılanlar da, efkaristiya sırasında değişip "mesih'in bedenine" katılmış olurlar.
  • ekmek isa'nın vücudunu, şarap ise isa'nın kanını sembolize eder.
  • katolikler bu konuda çok ilgiçtir işlerine gelince bunun tözsel bir değişim olduğunu savunurken bazende gerçekten isanın eti ve kanı olduğunu savunurlar. halbuki yeni ahitte geçen çok açıktır bu benim gerçek bedenim ve kanım.hatta işlerine geldiğinde sikimsonik bir ülkenin sikimsonik bir köyüdeki sikimsonik bir rahibin ete dönüştüğü iddaa edilen ekmeğin sikimsonik bir gazateci tarafından çekilmiş fotoğrafını kanıt olarak gösterebilirler töz möz nere gitti oldu bilinmez tabi.bu ve bunun gibi manevralar klisenin bilime karşı popüleritesini korumak için yaptığı kandırmacalardır.papa ne kadar kutsal kitapta pek çok mecaz var desede bunların hangileri olduğu belli değildir bunları size ve bilime bırakıyoruz deselerde kendileri neyin ne olduğumu gayet bilmektedir.ayrıca papanın yanılmazlığı 2 kere kotolik öğretisi için kullanılmıştır papa bilimle uzlaşmış gibi gözüksede katolikler bunu onaylamak zorunda değildirler.
  • the last supper'ın anıldığı ayin.
  • evharist, eucharist, evharistiya, komünyon, komünyon ayini, kutsal komünyon, mass, rabbin akşam yemeği, ekmek şarap ayini şeklinde de karşınıza çıkabilir. pavlus ile ebioniteler arasındaki görüş ayrılığının en merkezi unsurudur. pavlus'a göre komünyondaki ekmek isa'nın etini, şarap ise kanını ifade eder. ebionitler ise saçmalama pavlus bu sadece bir hatıra diyerek karşı çıkar. hristiyanlıktaki reformizm sonrası protestanlar arasında efkaristiya'yı ebonist şeklinde yorumlayanlar da oldu.