1. memleket kasaplarının büyük çoğunluğunun çıktığı yer. kasaplar cemiyeti başkanı bile eğin'lidir.
  2. osmanlı dönemimde kasap kethüdalığı eğin e verilmiştir. bu yüzden bugün de kasaplar, sanırım bir gelenek olarak ,eğinli olur genellikle.
  3. eğin de kendinizi dut cennetinde gibi hissedersiniz. heryer dut ağacıdır. ancak kara dutağacı daha azdır. yerleri tespit edililerek , bilumum yerinizde iz bırakan kara dut lekeleri sizi ele verinceye kadar, bu kutsal yerler eşten dostan saklanır.
  4. erzurum kongresine telgraf çekerek "500 atlı ile emrindeyiz paşam" diyen halkını unutmayan mustafa kemal savaştan sonra bir plaket göndererek ilçeye kendi adını vermiştir. halk bunu unutmaz ancak eğinide unutmaz. bugün ilçede belediye binasındaki tabelada "kemaliye (eğin) belediyesi" yazmaktadır. halkı gurbetçidir.