şükela:  tümü | bugün soru sor
 • dışevlilik.
 • yunanca'da dis anlamina gelen ekso ile evlilik anlamina gelen gamos kelimelerinin birlesmesiyle turemis, disevlilik anlamina gelen kelime.
 • "tek ve aynı bir totem grubunun üyeleri, aralarında cinsel ilişkide bulunamaz ve dolayısıyla birbirleriyle evlenemez" şeklinde freud 'un totem ve tabu kitabınında bahsedilen yasadır.
 • evlenecek kimsenin eşini kendi boy ya da soyunun dışından seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi.
 • (bkz: izogami)
  (ve hatta serbest cagrisim olarak; origami)
 • marcel mauss’un kadın-alıp verme olayında açıkça görülen armağanların karşılıklığı üzerindeki çalışmalarına koşut olarak, bir doğal olgu gibi görünen en yakın akrabayla cinsel birleşme yasağını, toplumsal olgu nitelikli bir kuralın tersi olarak açıklamıştır:

  “anasıyla, kızkardeşiyle, kızıyla evlenmeyi yasaklayan bir kural olmaktan çok, anasını, kız kardeşini, kızını vermeyi zorunlu kılan bir kuraldır. armağan kuralının ta kendisidir”

  bu, egzogaminin çıkış noktasıdır.
 • modern toplumlarda ağırlıklı olarak görülen evlilik türüdür. akraba evliliklerinin kesinlikle yasaklandığı ve bireylerin farklı ailelerden eş seçmelerinin uygun bulunduğu evlilik türüdür. ilkel çağlarda bu tip evlilikler farklı klan ya da kabilelerden eş seçmek suretiyle olurmuş
 • ölü selalarının anne adıyla verilme sebebi.

  nasıl mı? endogami ile çoğalan topluluk kendi içerisinde hastalıklara yatkın olacak kadar yakınlaşınca kabilenin devamı tehlikeye girer. endogamik topluluk egzogamiye yönelir. bunun kesinleşmesi için sürüye yeni kız çocuğu kabul edilmez (diri diri gömülürler). bunun sonucu olarak başka kabileden kız alamayan kabile üyeleri içinde çok kocalılık (poliandri) yaygınlaşır. sonuç olarak anne doğurması hasebiyle bellidir ancak babada belirsizlikler söz konusu olabilir. adet, kız çocuklarının öldürülmesi yasaklansa bile aynen varlığını sürdürdü.

  selalarda anne adıyka çağrılmanın sebebi fikrimce böyledir. islam'la konunun bağlantısı hariç uzak okuma için bknz. ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni, friedrich engels.
 • evlenecek veya soyunu devam ettirecek kimsenin, eşini kendi boy veya soyunun dışından seçmesi olayı. akraba evliliğinin tam tersi.