şükela:  tümü | bugün
 • ilginç bir biçimde sovyet hegemonyasından kaçan insanların alman saflarına geçmesini engellemişler, * ve ailelerini kaybeden insanların m. s. malinin'in birliklerinde gerilla savaşı vermesine neden olmuşlardır. polonyada çok ciddi katliamlar gerçekleştirmişler, sonra da barbarossa harekatı ile sovyet topraklarında icraatlarına devam etmişlerdir.

  ilk olarak batı kanadından (ukrayna vb.) sovyet topraklarına giren einsatzgruppen birlikleri (aslen çeteleri) yerel halka hiç de bekledikleri kurtarıcılar gibi davranmamış; aksine sokak infazları, komünistlerin ve yahudilerin halkın gözü önünde katledilmesi ve yerel halka aşağı ırk olarak bakmaları sonucu olası bir yerel desteği de kaybetmişlerdir.

  politik olarak yerel halka yaranmayı bile akıl edemeyecek kadar nefretle doluydular. rüzgar ekip fırtına biçtiler. akıllı olsalardı yerel halkı sovyet hükümetine karşı teşvik ederler, bundan da hem lojistik hem de ayni güç elde ederlerdi. türkistan lejyonu'nun da maya tutmamasına yol açmışlardır. taktik bir hatadır. stratejik bir hataya dönüşmüştür.
 • bu mangalar, nazilerin polonya'yı işgal etmesinin ardından, hitler'in talimatı ile gestopa şefi heydrich'e verilen bir yetkiyle kurulan timleridir. bu özel birliklerin görevi, işgal edilen bölgelerde düzenli ordunun ardında hareket ederek, imha edilmesi gereken grupları bulmak ve öldürmektir.
  a b c ve d isminde 4 einsatzgruppe timi vardı. her birlik 600 ila 1000 askerden oluşuyordu.

  a grubunun başında walther stahlecker ardı. hukuk doktorası yapmış biri . görev yeri batlık ülkeleri idi. bu timin yaptığı işlerin çoğunu litvanyalı ve letonyalı gönüllüler halletmişti

  b grubunun başında suç masası şefi arthur nebe buluyordu . beyaz rusya da görevli idi

  c grubunun başında otto rasch siyasal bilimler ve hukuk doktoralı bir amca. doktor doktor olarak biliniyordu. görev yeri ukrayna idi
  d grubunun başında otto ohlendorf vardı. ekonomist.görev yeri romanya-bukovina.

  bu timler özellikler baltık ülkelerinde ve kısmen ukrayna da yerel halkla işbirliği yapıp pek çok yahudi ve komünisti katlettiler.
  (bkz: petras zelionka)
 • doğu cephesi açılmadan önce faaliyette bulundukları polonya'dan başka ayıbalığı harekatı (britanya işgali) sonrası ingiltere'de görevlendirilmesi için emirname hazırlanan ss'e bağlı cinayet birlikleri.
  britanya istilasının ardından adada kurulacak askeri hükümetle koordineli çalışacak şekilde merkez karargah londra olacak ayrıca birmingham, bristol, liverpool, manchester ve edinburg'da ofisleri bulunacaktı.
  ''britanya'da kurulacak askeri hükümetin örgütlenmesi ve çalışması üstüne emirler''de belirtildiği üzere görevleri erişkin ingiliz erkeklerinin avrupa ana karasına gönderilmesi, partizanlara karşı savaş, siyasi ve ırki suçluların infazı ve asayişi sağlamakla sınırlandırılmıştı.
  ayıbalığı'nın süresiz ertelenmesiyle, bu terör rejimi adalar üzerinde hiç bir zaman hakimiyet kuramasa da sovyetler birliğinin batı kesimi ve polonya yeterince şanslı değildi.
 • einsatzgruppen (mobilize katliam birlikleri), çoğunlukla alman ss ve emniyet personelinden oluşan mangalardı. alman emniyet gücü (sicherheirspolizei, sipo) ve güvenlik servisi (sicherheitsdienst, sd) subayları komutasındaki einsatzgruppen'in görevi işgal edilmiş sovyetler birliği'nde alman muharebe hattının gerisindeki ırksal ya da siyasi düşman olarak algıladıkları kişilerin öldürülmesiydi.

  kurbanlar arasında yahudiler, romanlar (çingeneler) sovyet ülkeleri ve sovyet komünist partisinin yetkilileri vardı. einsatzgruppen ayrıca yetiştirme kurumlarında kalan zihinsel ve bedensel engelli binlerce kişiyi de öldürdü. birçok düşünür işgal edilen sovyetler birliği'ndeki yahudilerin einsatzgruppen ve ordnungspolizei (düzen polisi) müfrezeleri tarafından öldürülmesinin, nazilerin tüm avrupalı yahudileri katletme planı “nihai çözüm”ün ilk adımı olduğuna inanır.

  kurucu babası heinrich himmler'dir ve bir numaralı yöneticisi reinhard heydrich olmuştur. bu insanlar, bu subaylar, filmlerde gördüğünüz yahudi ya da farklı ırklardan olan insanların köylerini evlerini basıp onları kurşuna dizen insanlardır. bu birliğin askerleri sıradan ordunun askerlerinden farklı idi. ilk zamanlar işgal edilen yerlerdeki yahudilerin ve diğer sorunlu ırktan gelen insanların ölümü için normal ordu askerleri kullanılmıştı fakat askerler bu öldürme psikolojisini kaldıramadığı bir süre sonra itaatsizlik örnekleri ve verilen emri dinlememe gibi durumlara düştüğü için bu görevler einsatzgruppen gruplarını verildi. düşünsenize bir köye giriyorsunuz ve insanları topluyorsunuz ya da toplamıyorsunuz evine giriyorsunuz kadın çocuk yaşlı demeden alınlarından vurarak öldürüyorsunuz ve bunu binlerce kez yapıyorsunuz, ilk etapta insan için monotonlaşıp bir robot güdü gibi düşünülürse yapılabileceğini düşünüyor çünkü o zamanlar hitler bu insanlar için adeta bir tanrı gibiydi ancak zamanla einsatzgruppen subaylarının bile psikolojileri bozuluyor ve delirme ile itaatsizlik örnekleri çoğalıyor ve devamında okuyacağınız üzere bence dünya üzerindeli en vahşi insanlardan birisi olan heinrich himmler'in "dahiyane" çözümü orataya çıkıyor...

  sovyetler birliği'nin haziran 1941'deki işgali sırasında, sovyet topraklarının içlerine doğru ilerken einsatzgruppen orduyu takip etmiştir. genellikle yerel sivil halkın ve polisin desteğinden yararlanan einsatzgruppen toplu katliam operasyonları yürüttü. sonradan uygulanan yahudilerin kendi köylerinden ve kasabalarından ya da gettolarından ölüm merkezlerine sürgün edilmesi yönteminin aksine, einsatzgruppen doğrudan yahudi topluluklarının evlerine gelerek katliam yaptı.

  alman ordusu einsatzgruppen'e teçhizat, ulaşım, barınma, kimi zaman da esirlerin taşınması ve kontrol edilmesi için birlikler göndererek insan gücü şeklinde lojistik destek sağladı. einsatzgruppen başlangıçta yalnızca yahudi erkeklerini öldürdü. ancak 1941 yazının sonuna kadar, einsatzgruppen gittiği her yerde yahudi kadınları, erkekleri ve çocukları, yaş ya da cinsiyet ayrımı yapmaksızın, vurarak öldürdü ve toplu mezarlara gömdü. çoğunlukla yerel muhbir ve yorumcuların yardımıyla, belirli bir yerde bulunan yahudilerin kimliği tespit edildi ve bu kişiler toplama noktalarına götürüldü. sonra çukurların önceden kazılmış olduğu infaz alanlarına yük arabalarında ya da yürüyerek götürüldüler. bazen esir kurbanlar kendi mezarlarını kazmak zorunda kaldı. kurbanların eşyalarını teslim etmesi ve soyunmasının ardından, kadınlar, erkekler ve çocuklar açık çukurun önünde dururken “askeri stilde” ya da çukura karşı yüzüstü uzanırken “balık istifi” olarak bilinen stilde öldürüldü.

  einsatzgruppen tarafından en sık başvurulan öldürme yöntemi ateş ederek öldürmeydi. ancak 1941 yazında, ateş ederek yapılan toplu ölümlerin adamları üzerindeki psikolojik yükü fark eden heinrich himmler daha uygun bir öldürme yönteminin geliştirilmesini talep etti. sonuç olarak kurbanları öldürmek için egzozundan karbon monoksit çıkan bir kargo kamyonunun üzerine yerleştirilmiş mobilize gaz odası, yani gaz arabası üretildi. gaz arabaları doğu sınırında ilk kez 1941 sonbaharının bitimine doğru ortaya çıktı ve ateş ederek öldürmenin yanı sıra, einsatzgruppen'in faaliyet gösterdiği pek çok bölgede yahudilerin ve diğer kurbanların öldürülmesi için kullanıldı.

  einsatzgruppen almanlar ve mihver ülke devletlerinden, yerel işbirlikçilerden ve diğer ss birimlerinden çok yardım gördü. einsatzgruppen üyeleri ss, waffen ss (ss'in askeri yapılanması), sd, sipo, ordnungspolizei ve diğer kolluk birimlerindendi.

  1943 baharına kadar, einsatzgruppen ve ordnungspolizei müfrezeleri bir milyondan fazla sovyet yahudi'sini ve on binlerce sovyet siyasi komiseri, partizanı, romanları ve kurumlarda kalan engelli kişiyi öldürdü. mobilize öldürme yöntemlerinin, özellikle ateş ederek öldürmenin, verimsiz olduğu ve öldüren kişiler üzerinde külfetli bir etki bıraktığı ortaya çıktı. einsatzgruppen'in kendi operasyonlarını yürüttüğü esnada bile, alman yetkililer daha fazla yahudiyi öldürebilmek için tek noktadan yönetilen ölüm merkezlerinde sabit gaz odası tesisleri kurma planlarına başladı ve söz konusu tesisleri inşa etti.

  almanya'nın sovyetler birliği'ni işgal ettiği ve einsatzgruppe'nin (mobilize katliam birlikleri) sivilleri toplu halde öldürdüğü haziran 1941'den sonra, naziler toplu cinayet amacıyla gaz arabalarında deneyler yaptı. gaz arabaları dahilî bölüme verilecek egzozlarla, hava ve su geçirmeyecek şekilde sımsıkı kapatılmıştı. einsatzgruppe üyelerinin savaş yorgunluğu ve çok sayıda kadın ve çocuğu öldürmenin getirdiği zihinsel ıstırap nedeniyle şikâyet etmelerinin ardından gaz arabaları kullanılmaya başlanıldı. gaz odalarının maliyetinin daha düşük olduğu da ortaya çıktı. einsatzgruppen (mobilize katliam birlikleri) çoğunluğu yahudi, roman (çingene) ve zihinsel engelli kişilerden oluşan yüz binlerce insanı gaz odalarında öldürdü. 1941'de ss, yahudilerin gaz odalarında öldürülmek üzere imha kamplarına sürgün edilmesinin, “nihai sonucu” gerçekleştirmek için en etkin yöntem olmadığına karar verdi. aynı yıl, naziler polonya'da chelmno kampını kurdu. polonya'nın lodz bölgesinden gelen yahudiler ve romanlar üç mobilize gaz arabasında öldürüldü.

  sabit gaz odalarında (dizel motorların ürettiği karbon monoksit gazıyla) sistematik toplu ölümler 1942'de, polonya'nın her yerinde belzec, sobibor ve treblinka'da başladı. kurbanlar sığır vagonlarından “indirilirken”, onlara “duşlarda” temizlenmeleri gerektiği söylendi. nazi ve ukraynalı subaylar bazen gaz odasına mümkün olduğunca fazla kişinin sığabilmesi için kollarını kaldırarak “duşlara” girme emri verdikleri kurbanlara hakaret etti ya da onları dövdü. gaz odasına ne kadar çok kişi sığarsa, kurbanların boğulması o kadar çabuk gerçekleşiyordu.

  naziler sürekli daha etkin imha yöntemlerinin peşindeydi. polonya'daki auschwitz kampında, zyklon b (daha önce fumigasyon için kullanılmıştır) gazıyla 600 sovyet savaş esirini ve 250 hasta esiri eylül 1941'de öldürdü. zyklon b topakları, havayla temas ettiğinde ölümcül bir gaza dönüşüyordu. en hızlı gazla öldürme yöntemini buldular ve auschwitz'de toplu cinayet aracı olarak seçtiler. sürgünler en yüksek noktaya ulaştığında, her gün auschwitz'de 6.000 yahudi öldürüldü.

  sonuç olarak :

  profesyonel öldürme timleri olarak ortaya çıkan einsatzgruppen insan doğasının ve psikolojisinin kaldırabileceği en vahşi katliamları gerçekleştirmiş ve bu kadar yüksek güdüye ve bağlılığa sahip insanların bile bir noktadan sonra artık bu görevleri yapamadığı, delirdiği, intihar ve itaatsizlik ettiği ortaya çıkması sonucu ile artık katliam yönteminin değiştiği ve insan olgusunu ne kadar işin içerisinden çıkarılırsa o kadar daha çok insan öldürülebileceği bir noktaya evrilmişti.

  kaynak : united states holocaust memorial museum
 • nazi almanyasının doğu almanya tarafındaki soykırımları yöneten ölüm taburlarıdır. ikinci dünya savaşı bitince yargılamaya geçilir.
  üst düzey tüm subaylar cezaya çarptırılıp hapse atılır. ortalık 1960’lara yakın yatışınca hapiste bir tane bile nazi subayı kalmaz.
  üstün alman adaleti. geçmişindeki izleri silme gayreti olarak görmek yanlıştır.
 • (bkz: gezici öldürme birimleri)

  1941-1942 yılları arasında en fazla baltık devletleri'nde ve sovyetler birliği'nin işgal ettiği alanlardaki yahudiler bu gezici öldürme birimlerinden etkilendi.

  gezici öldürme birlikleri 1942 yılı sonuna gelindiğinde bir milyondan fazla yahudiyi öldürdüğü tahmin edildiği hâlde, bu erken dönem kurbanları arasındaki çocukların sayısı kesin bir şekilde hesaplanamamış.

  bu yıllarda özel olarak toplanıp hendeklere sokulan çocuklar, vurularak öldürülüyor ve yetişkinlerden daha farklı şekilde idam ediyorlardı.
 • türkiye'deki versiyonu bekçiler olan nazi ölüm taburlarına verilen isim.
 • söz konusu başlığın ilk entry'sinde fıstıkçı şahap denklemine uyulmamıştır. hey gidi hey, zamanında virgülden sonra boşluk bırakmadığım için uçurulduğum sözlügü kes.

  2. dünya savaşı ve nazi almanyası ile ilgilenen herkesin izlemesi gereken dizi/belgeseldir.
 • bir ara sürekli belgeseli national geographic'de dönen üyelerinin çoğu gönüllülerden oluşan ss birlikleri.
 • nazilerin seyyar infaz mangaları. ukrayna yahudileri dahil 1 milyondan fazla insanı buldukları yerde katletmişlerdir. (1941/1945 arası) (bkz: einsatzkommando)

hesabın var mı? giriş yap