şükela:  tümü | bugün
 • başbakanlık teşkilatı hakkındaki mevzuatta detaylı bilgisi mevcut olan kurul:
  ekonomi koordinasyon kurulu, başbakanın belirleyeceği bakanlardan oluşur. kurul üyesi başbakan yardımcısı, kurula başkanlık eder.

  ekonomi koordinasyon kurulu toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri davet edilebilir.

  ekonomi koordinasyon kurulunun görevleri şunlardır:
  ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.
  para, kredi, finans, maliye, borçlanma, gelirler ve diğer ekonomi politikaları ile plan ve programların tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.
  küresel ve ulusal ekonomi ile ilgili gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
  ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve esasların tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.
  gerektiğinde, gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri değerlendirmek, uygun görülenler hakkında etki analizlerini yapmak veya yaptırmak.
  devlet yardımları politikalarının tespitinde, uygulanmasında ve güncelleştirilmesinde koordinasyonu sağlamak.
  kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek; sonuçları ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek ve başbakana sunmak.

  ekonomi koordinasyon kurulunun çalışma usul ve esasları, kurulda temsil edilecek kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile sekreterya hizmetlerine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.
  kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve veriyi, bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahiptir.
 • bugün 16:00'da toplanacak olan kurul.

  habergunce.com / dolar 3.40 oldu, ekk toplanma kararı aldı:

  --- spoiler ---

  ekonomi koordinasyon kurulu, çankaya köşkü'nde biraraya gelecek ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), başbakan binali yıldırım başkanlığında saat 16.00'da toplanacak. başbakanlık kaynakları ekk'nın bugün saat 1600'da çankaya köşkü'nde toplanacağını duyururken, toplantının gündemi konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. dolar/tl son dönemde hem iç hem dış gelişmelerle neredeyse her gün tarihi zirvesini yenileyerek yükselişini sürdürüyor. kur bugün de yeni zirve olan 3.40 seviyesi civarında işlem görüyor.
  --- spoiler ---

  (bkz: 18 kasım 2016 dolar kuru)
 • dolar , euro vb. bir iki parabirimini lüks tüketim sayıp ötv düzenlemesi çıkarmalarını beklediğim kurul.
 • geçen hafta cuma günü piyasalar kapanırken toplanan önlem alacağız diyerek piyasayı rahatlatmaya çalışan kurul.

  ne yaptılar, koca bir hiç.
 • (2 aralık)cuma günü yapılan toplantıda kamu sektörü, bankacılık/finans sektörü, reel sektör ve iş gücü piyasalarına dair alınacak tedbirleri kararlaştıran kuruldur. son düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte bu tedbirler (8 aralık)perşembe günü açıklanacaktır.
 • yılbaşından önce dolar 3.50lere doğru yol alırken baya sık toplanıyordu. bu ara kar tatilinde sanırım
 • ben ekonomiyi tek kişi kararlarıyla batırıyor sanardım demek kurul olarak topluca emekleri var. artık çoğul olarak saygılarımı yollarım.