330 entry daha
 • osmanlı türkçesi kullanma kılavuzu kraliçesi.

  bugün beni sükut-u hayale uğratmıştır.
  abd seçim süreciyle ilgili habere geçerken, kendisinin haber dışında abd ile ilgili belgeselleri de izlediğini vurgulamak için araya giren sunucu, trump'la ilgili bir belgeselden bahsederken "neyse spoiler vermiyim ama mealen şöyle" diye devam etti.

  gark olduk
  maamafih
  mealen
  vecd
  müphem
  fikir teatisi

  gibi kelimeleri yerli yersiz kullanırken spoiler yerine kullanılabilecek bir kelime ya da tamlama bulamamış olması beni ziyadesiyle şaşırttı.
  kendisine bir kaç önerim olacak.

  el ma'lumat-ı gayri matlub
  müfsidü'l-müfâce'e.
  telmihül gayri mergub

  lütfen ihtimam gösteriniz.
hesabın var mı? giriş yap