*

şükela:  tümü | bugün
 • dalga boyu uzunluklarına göre ayrıştırılmış elektromanyetik radyasyon bandı. bu bandın insan gözüyle algılanabilen ve uzun dalga boylu infrared dalgalar ve kısa dalga boylu ultraviyole dalgalar arasında kalan kısmına "görünür ışık" denir. bandı oluşturan çeşitli enerji tipleri dalga boylarına göre en uzundan en kısaya doğru şöyle sıralanır: radyo, infrared, görünür, ultraviyole, x, gama ve kozmik ışınlar.
 • .................................... frekans (hz)............... dalgaboyu (metre)
  .................................... -------------------- ......... -----------------
  gama isinlari .............. 1e+19 ~ 1e+23 ......... 1e-14 ~ 1e-11
  x isinlari ..................... 1e+16 ~ 1e+20 ......... 1e-12 ~ 1e-8
  morotesi .................... 1e+15 ~ 1e+17.......... 1e-9 ~ 1e-6
  görünür isik ............... 1e+14 ~ 1e+15 ......... 1e-6
  kizilotesi .................... 1e+12 ~ 1e+14 ......... 1e-6 ~ 1e-3
  mikrodalga ................ 1e+10 ~ 1e+12 ......... 1e-3 ~ 1e-1
  kisa radyo dalgalari .. 1e+7 ~ 1e+12 ............ 10 ~ 1e-3
  tv&fm radyo............... 1e+7 ~ 1e+9 ............. 1 ~ 10
  am radyo .................... 1e+6 ~ 1e+7 ............. 1e+2
  uzun radyo dalgalari . 10 ~ 1e+6 ................. 1e+2 ~ 1e+7

  aciklama: mikrodalga ve tv&fm radyo dalgalari, kisa radyo dalgalari icindedir.
 • (bkz: tayf)

  evrende bulunan elektromanyetik radyasyonun, farklı ışınımların dalga boylarının ya da frekanslarına göre değişken tayfların tümü için kullanılan kavram.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/elektromanyetik_tayf
 • en düşük frekanslardaki radyo dalgalarından, en yüksek frekanstaki gama ışınları arasındaki ışınları kapsar. gözle görülen ışık, elektromanyetik tayf ortasındaki dar bir alanı kapsar.
 • kâinattaki tesirler, maddelerin (mikrometrikten makrometriğe) manyetik alanları arasındaki etkileşimi sağlayan, binanenaleyh maddelerin formatif, deformatif ve transformatif değişimlere müncer olmasına sebep olan yüksek hareketlere haiz değerlerdir. bu hareketler/tesirler iptidaîden (ilkelden) mudile (komplekse) doğru bir tedriç (derece derece ilerleme) ta’kip ederler ve etkilerini düalite (zıtlık/ikilik/+ ve -) prensibi ve değer farklanması mekanizması sayesinde yaparlar. işte bu tedricî tesirler sıralamasına elektromanyetik tayf/spektrum deriz.

  kâinatı baştan başa saran bu sonsuz ‘tesirler şebekesi’nin yalnızca pek cüz’î bir kısmını duyu organlarımız ve aygıtlarımız vâsıtasıyla -bir nebze- idrak edebilir ve/veya yakalayabiliriz. ma’mâfih, insan beyninin tedricen kalitatif ve kantitatif açıdan gelişen bu tesirlerin ufak bir aralıktaki kısmı haricindekilerden bîhaber olması tabiîdir. geriye kalan tesirler için beşeriyet ‘lâedri’dir. bu tesirlerin frekansları ne kadar yüksekse (yâni hareketleri ne kadar kompleks ve sür’atli ise) dalga boyları o kadar kısadır. meselâ, elementler basitten mudile doğru bir tedriç ta’kip ederlerken etrafa neşrettikleri tesirlerin de frekansları artmaktadır. hidrojen elementi ~21,12 cm’lik dalgaboyunda spesifik bir radyo dalgası yayar. söz konusu ışınım algılandığında, meselâ uzak bir gezegenin atmosferinde hidrojen gazı da bulunduğu anlaşılabilir. uranyum elementi ise ~0,017 nanometrelik dalgaboyunda x-ışını ışıması yapar (tablo için bkz. tablo).

  hulâsa, elementlerden intişar eden tesirler de tedricen kompleksleşmekte ve frekansları artmakta. bu tesirler nihayet içinde yaşadığımız üç boyutlu âlemin ötesine taşarak daha yüksek âlemlerin kadrosunda yer almaya başlarlar. burada bu mevzûnun daha derinine inmek mümkün değildir. gerisi kuantum fizikçileri, mütefekkirler, gnostikler ve okültistlerin iştigal sahasına girmektedir.

  elektromanyetik tayf görseli için tıklayınız.
 • elektromanyetik dalgaların genellikle dalga boylarına göre sınıflandırılarak gösterildiği skala. sadece dalga boyu değil elbette frekans farklılıkları da kullanılabilir. tayfın mor ötesi, görünür ve kızılötesi ışınlarını kapsayan bölge "optik bölge" ya da "optik ışıma bölgesi" olarak da bilinmektedir. bu bölge de dalga boyu olarak yaklaşık 100 nm - 1 mm aralığında yer alır.