şükela:  tümü | bugün
 • aslı embriyon olmalı.
 • cenin'den önceki hal, bir küçücük tıfılcık, içi dolu, e-hiçbiri.
 • organlar oluşmadan önceki hal.
 • canlının (bitki ya da hayvan) fertilizasyondan itibaren morfolojik şeklini tamamlıyana, bir bireye benzeyene kadarki hali
 • yumurtanın döllenmesinden sonra olu$an canli taslagi.
 • gelismenin 4-8. haftalarinda bulunan canliya denir.
 • hukuk, anne rahmine düştüğü andan itibaren çocugu korumaya başlar. türk hukukunda, embriyo ve fetüs ile ilgili olarak yer alan yasalar şöyledir:

  medeni yasa’nın 524 ve 525. maddeleri : sağ doğmak koşuluyla cenin,ana rahmine düştüğü andan itibaren mirasçı olur.
  medeni yasa’nın 584. maddesi : bir kişi ölür de,mirası açıldığı anda onun mirasçıları arasında cenin bulunduğu görülürse,mirasın paylaşılması onun doğumuna kadar ertelenir.
  medeni yasa’nın 296. maddesi : evlilik dışı hamile kalan bir kadın, babaya karşı babalık davasını doğumdan önce de, yani hamile iken de açabilir. yine bu tür davalarda,davacı kadın,doğacak çocuğun tüm haklarının korunması amacıyla,mahkemeden bir kayyım tayini isteyebilir.
  medeni yasa’nın 377. maddesi :baba, anne hamile iken ölürse, annenin isteği üzerine, çocuk doğuncaya kadar miras mallarının muhafazası ve yönetimi için de mahkemeden bir kayyım tayini yapılır. hatta anne daha hamileyken, mahkeme, taraflardan birine doğacak çocuğun velayetini vermek üzere bir karar verebilir.
  borçlar yasası’nın 45. maddesi :cenin, anne karnında iken babası herhangi bir şekilde öldürülür ise, doğduktan sonra, babasının desteğinden mahrum kaldığından bahisle, sorumlu kişiye karşı bir temsilci vasıtası ile maddi tazminat davası açabilir.
  borçlar yasası’nın 47. maddesi : cenin, 45. maddeye dayanarak doğduktan sonra maddi tazminat davası açabileceği gibi, babasız ve desteksiz büyümenin kendisine verdiği elem ve ıstıraba karşılık manevi tazminat davası da açabilir.
  borçlar yasası’nın 111. maddesi : ana rahmindeki çocuğa, daha o doğmadan her türlü bağış yapılabilir, bunlar geçerlidir. ancak,çocuğun bunlara hak kazanması için tam ve sağ olarak doğması icap edecektir.
  medeni yasa’nın 298. maddesi : kadın davacı olmasa dahi, mahkeme, evlilik dışı bir doğumdan haberdar edildiği taktirde, çocuğun haklarını korumak için derhal bir kayyım tayin eder. bu durumda mahkeme ana veya babanın velayeti iyi bir şekilde ifa edemeyeceği kanaatine varırsa,bu taktirde çocuğa bir vasi seçecektir.
  ceza yasası’nın 468. maddesi : bir kadını rızası olmaksızın çocuğunu düşürten kimseye 7-12 yıl hapis cezası verilir. kadının rızası olup da, çocuk eğer 10 haftadan fazla ise ve çocuğu düşürmede hiçbir tıbbi zaruret yok ise, düşürtene ve kadına 2-5 yıl hapis cezası ve aynı ceza verilir. eğer kadının rızası yokken, çocuk düşürtülür ve bu fiil sonucu kadın ölürse, düşürtene 15-20 yıl hapis cezası, aynı şekilde kadının rızası olmaksızın çocuk düşürtülür fakat kadın ölmeyip bir bedeni eksikliğe maruz kalırsa çocuğu düşürtene 8-10 yıl hapis cezası verilir.
  ceza yasası’nın469. maddesi : eğer bir kadın, 10 haftadan fazla olan çocuğunu kendi isteği ile düşürürse, ona 1-4 yıl hapis cezası, böyle bir kadına yardım eden, onu tahrik eden veya olay için araç temin eden kişiye 6 ay-2 yıl hapis cezası verilir.
  ceza yasası’nın 470. maddesi : rahim tahliye etme yetkisi olmayan bir kimse gebelik süresi 10 haftadan az olan bir kadına kendi rızası ile düşük yaptırdığı takdirde, 2-4 yıl hapis cezası ile cezalandırılır.
  ceza yasası’nın 471. maddesi :rızası olmaksızın bir kadının üzerinde sterilizasyon(kısırlaştırma) yapan kimse 2-5 yıl hapis cezası ile cezalandırılırken, sterilizasyonu yapan kimsenin böyle bir ameliyat yapma yetkisi yok ise, kadının rızası bile olsa o şahsa 1-3 yıl hapis cezası verilir.
 • intihar ipi boynunda gezen küçük insan.
 • bir küçük iskender şiiri.

  sokularak soğuğa ileri çıkışından
  bir uzun saçlı yelkenin
  notalara ayak atarken sihir

  şimdi nerede ağlıyor billur
  kanatırken son rüzgarın
  sessiz kimliğini

  cesedi tanınmayacak haldeyken aşkın
hesabın var mı? giriş yap