şükela:  tümü | bugün
 • 235 general ve 5000'e yakın subayın silahlı kuvvetler ile ilişiğinin kesilmesi olayıdır.emekli edilen subayların maaşları amerika tarafından ödenmiştir.
 • eminsu olayının şöyle bir yorumu da vardır aslında.
  1947 den sonra orduyu ele alan abd, yeni nesil subaylar içinde sempati kazanır ancak daha önce alman terbiyesi almış generaller, bu ilişkinin serpilip gelişmesine engel olarak görülür.
  alttan gelen amerikancı subayların yükselebilmeleri için önlerinin açılması gerekmektedir ve ikiyüz küsür general şey edilir.
  bu generaller ve diğer subaylar hukuk yollarını zorlarlar ama anayasa mahkemesi tarafından umutları tüketilir.
  zaten eminsubaylarınin bir kısmı siyaset, ticaret gibi işlerle de uğraşırlar.
 • bu dönemde tasfiye edilmeyen ve daha da etkili pozisyonlara getirilen askerler ilerleyen yıllardaki abd destekli darbelerin de mimarı olmuşlardır.
 • 27 mayıs ihtilali sırasında, ihtilali gerçeştirenler tarafından 5 bine yakın subayın emekli edilmesi olayıdır.
 • --- spoiler ---

  27 mayıs darbesi'nden sonra askerî tasfiye hareketi ile emekliye sevk edilen 235 general ve yaklaşık 5.000 subay tarafından temel amacı orduya geri dönmeye çalışmak olan ve kısaca "eminsu" olarak adlandırılan “emekli inkılap subaylar derneği”ni kurulmuştu.

  tasfiye ile ilgili olarak millî birlik komitesi tarafından 2 ağustos 1960 günlü, 42 sayılı yasa yayınlandı. bu kanunun gerekçesinde:

  - ordu subaylarının gençleştirilmesi,

  - rütbe enflasyonunun önlenmesi,

  - kadro fazlalığının giderilmesi ve

  - orduda piramidin yeniden kurulması yer alıyordu.

  bu kanun çerçevesinde 3-22 ağustos 1960 tarihleri arasında emekliye sevk edilen general ve amirallerin sayısı tam olarak:

  - kara kuvvetlerinden

  5 orgeneral,

  123 korgeneral,

  54 tümgeneral;

  - deniz kuvvetlerinden

  1 oramiral,

  2 koramiral,

  3 tümamiral,

  9 tuğamiral;

  - hava kuvvetlerinden

  4 korgeneral,

  7 tümgeneral,

  14 tuğgeneral;

  - jandarma genel komutanlığından

  5 tuğgeneraldir.

  bu kanuna göre emekli edilenlere yapılacak ödemeler için emekli sandığı'nda ve hazine'de yeterli para olmadığı anlaşılınca, kararın uygulanması için gerekli meblağ abd tarafından hibe olarak verilmiştir.

  bu tasfiyelerin sonucunda, ordu içerisinde “darbe istemeyenler” çıkarılınca geriye “darbe isteyenler” ve “zararsızlar” kalmıştır. ne yazık ki bu darbeci ve cuntacı zihniyet daha sonraki darbe girişimlerinde etkin olmuştur.

  --- spoiler ---

  kaynak
 • 27 mayıs ihtilalinden sonra ihtilalci grup içindeki amerikancı klik ve bu kliğin başı türkeş tarafından ortaya atılmış olan fikir neticesind meydana gelen 25o küsür general 5000 e yakın subayın bir gecede emekli edilmesi hadisesidir.cemal aga bunca subayın emekli ikramiyesinin nasıl verileceğini sorduğunda türkeş parayı amerikanın bizzat vereceğini herseyi ayarladığını söyler.
  bir söylenceye göre emekli edilen subaylar tamamen tesadüfen hiç bir kriter olmadan seçilmiştir.subay kayıt defterleri açılıp bir sayfa dolu bisayfa boş gelecek şekilde isimler belirlenmiştir.işin iç yüzü ise alman ekolünden yetişen kemalist yönleri ağır basan subayların ordudan uzaklaştırılması ve natodan yetişmiş subayların önünün açılmasıdır. türkeş eminsu olayını orduda yığılma vardı mecburduk şeklinde konuşarak savunmuştur.
  eminsu larbir dernek kurup aktif mücadeleye girmişler ragıp gümüşpala dernek başkanı seçilmiştir. fakat eminsu lar onca mücadeleye rağmen orduya dönememişlerdir. ragıp gümüşpala ise dernek başkanlığından sonra adalet partisi lideri olmuş ve seçimlerde iyi bir başarı kazanmştır.
  emin değilim fakat kanunla eminsuların birer rütbe terfi edildiğini duymuştum
 • 27 mayıs albaylar cuntasıdır yani emir komuta zinciri dışında gerçekleşmiştir. cuntacılar kendilerine rakip olarak gördükleri, darbeye karşı davranış geliştiren, kendi ilerlemeleri önündeki engelleri ortadan kaldırmışlardır.

  eminsular bununla beraber yıllar süren bir hukuk mücadelesine girerler. kurdukları dernek ile öncelikle kendilerine bu emekliliğin nedenlerinin açıklanmasını beklerler. bir beklentileri de erken emekli edildikleri için emeklilik imkanları oldukça kötüdür. bunun iyileştirilmesidir.

  1971 ve 1972 yıllarındaki iki yasal düzenleme ile emekli edilmelerinden 12 yıl kadar sonra emeklilik şartlarında düzeltmeler yapılır. düzeltmeyi yapan da adalet partisi hükümeti ve başındaki süleyman demirel'dir.

  bu tarihten sonra artık eminsu sosyal yardımlaşma derneği vasfına bürünür. elbette 12 eylül'e kadar, 12 eylül cuntası tüm dernekleri kapatırken eminsu derneğini de sonlandırır.