şükela:  tümü | bugün soru sor
 • askeri ceza kanunu' nun 87 nci maddesi kapsamına giren bir suç tarifidir. yapılan suçun cezasının yapan kişiye az geleceği kanaat ediliyorsa mahkeme dosyası hazırlanırken bu başlık atılarak (üstü örtülü olarak) katmerli ceza talep edilir.
 • verilen ilk emre uyulmamasının ardından yinelenen emre de uyulmazsa meydana gelen durum. "gel götümden kan al" demektir.
 • "bobi otur diyorum sana oğlum!" lafına karşılık oturmak yerine havlamak ve bunu sürekli yapmak misal..
 • ismi emre olanlarin zeki ve karizmatik olmasi gibi bir durumun sözlükte entrysi bile var. o zaman yerinde bir ısrar. soyadı da karizmatik hem.
 • efendim şimdi hemen bir yanlıs anlamayı ortadan kaldıralım. burada ve emre itaatsizlik başlıklarında * sanıldığı gibi "emre itaatsizlikte ısrar" emre itaatsizlik suçunda ısrar değildir. bu askeri suçların yanlış adlandırılmaları nedeniyle hata oluşmuştur. aslı şöyledir:

  askeri ortamda komutanın astına askerliği ilgilendiren konuda yapmasını söylediği şeye emir denir. eğer ast emri götünden anlar da hata yaparsa buna emre itaatsizlik denir. emre tamamen karşı çıkar da yapmayayı seçerse buna da emre itaatsizlikte ısrar denir.
  örneklersek:

  1. olay:

  teğmen: kardeş bak nöbetini tam burada tutacaksın. na bu tarafı gözetleyeceksin.
  er: emredersiniz komutanım.
  sonuç: asker nöbeti 30 metre ileride alakasız bir noktaya gözlerini dikmiş şekilde tutar halde yakalanır. azar işitir büyük olasılıkla. suçu emre itaatsizliktir. çünkü nöbet emrini yerine getirmektedir. ama sıçış vardır.

  2. olay:

  teğmen: kardeş bak nöbetini tam burada tutacaksın. na bu tarafı gözetleyeceksin.
  er: siktir lan şafak demiş cart curt. hala nöbet mi tutacam ben. anam bekler evde nişanlımla telefonda kavga ettim zaten. git başımdan.
  sonuç: aserkin suçu emre itaatsizlikte ısrardır. büyük olasılıkla hoş görülmez. disiplin koğuşuna atılır. askeri mahkemeye gidip oradan alacağı ceza ile hapis bile yatabilir. bu olay savaş anında yaşanırsa cezası infazdır.
 • (bkz: vicdani ret)
 • askeri ceza kanunu'na göre cezası aşağıdaki gibi olan suç.

  madde 87 - 1. (değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 s.k./22 md.) hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar, emrin yerine getirilmesini söz veya fiili ile açıkça reddeden veya emir

  tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler, üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

  2. yukarıki fıkrada yazılı suçlar seferberlikte yapılırsa beş ve düşman karşısında yapılırsa on seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur.

  toplu asker karşısında veya hizmetten savuşmak için veya silahlı iken yapılan itaatsizliğin cezaları:

  madde 88 - (değişik madde: 22/03/2000 - 4551 s.k./23 md.)

  87 nci maddede yazılı itaatsizlik suçlarını; toplu asker karşısında yahut silah başı emrine karşı veya silahlı iken veya hizmetten kısmen veya tamamen sıyrılmak kastı ile yapanlar altı aydan beş seneye kadar hapis,

  seferberlikte beş seneye kadar ağır hapis ve düşman karşısında on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar.

  büyük zararlar veren itaatsizliğin cezaları :

  madde 89 - 1. (değişik fıkra: 22/03/2000 - 4551 s.k./24 md.) emre itaatsizlik sonucu bir insanın hayatını tehlikeye koyan, memleketin veya bir askeri birliğin güvenliğini veya savaş hazırlığını veya eğitimini önemli

  derecede ihlal eden veya büyük bir zarar meydana getiren yahut başkasının malına önemli bir zarar veren asker kişiler, bir seneden on seneye kadar hapis, seferberlikte iki seneden onbeş seneye kadar ağır hapis

  cezası ile cezalandırılırlar.

  2. düşman karşısında ölüm cezası veyahut on beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ile cezalandırılır.
 • pkk tarafından kaçırılan 8 askerin yurtdışına firar suçu ile birlikte yargılandığı suç.
  bu durumda verilebilecek ceza 2. fıkranın son cümlesinde bahsi geçen "düşmana karşı yapılması durumunda " olup, on seneye kadardır. işte bu yüzden müebbet hapislerin bahsi geçmekte. zira olay düşmana karşı yapıldığı gibi bir de ülke dışına çıkmak söz konusu ki, firar olarak adlandırılıyor.
 • tebliğ tebellüğ belgesi adlı türk askeri için yazılmış o yüce destanın altına imza attığınız anda, orada yazan en ufak bir şeyin aksi yönde hareket ettiğiniz takdirde askeri mahkeme yollarına düşmenize neden olacak madde.

  (bkz: terli terli soğuk su içmeyeceğim)