şükela:  tümü | bugün
  • jeremy bentham "yararcılığı"nın temel özelliği. bu ilkeye göre herhangi bir durumda ahlaki açıdan doğru eylem, en çok sayıda insana en büyük mutluluğu getiren eylemdir. bu ilke bentham'ın yasal ve toplumsal reform üzerine bütün düşüncelerinin temelidir.
    bir insanın eylemlerinin toplumun genel mutluluğu üzerine etkisini değerlendirmek çok zor olacağı için bentham bir "mutluluk hesabı" ortaya çıkardı. bu, eylemlerin yol açabileceği zevk ve acının boyutunu ölçebilmek için kullanılacak bir yöntemdi. bu yöntemler bireylerce kullanılamayacak kadar karmaşık ve zaman alıcı olduğundan bentham'ın düşüncesi şuydu: siyasal önderler, halkın mutluluğunu en üst düzeye çekecek yasaları düzenlemede bu ilkeden yararlanabilirlerdi.